Pelastakaa Lapset ohjannut tänä vuonna jo yli 600 000 euroa ruokatukeen Suomessa –  erityisesti lasten ja nuorten tilanne huolettaa, avuntarve edelleen suuri 

Pelastakaa Lapset ohjannut tänä vuonna jo yli 600 000 euroa ruokatukeen Suomessa –  erityisesti lasten ja nuorten tilanne huolettaa, avuntarve edelleen suuri 

Yhä useampi lapsiperhe on avun tarpeessa. Taloudellisia vaikeuksia kohtaavat nyt myös ne perheet, joiden tilanne oli ennen koronakriisiä vakaa. Tarve on kasvanut muun muassa lomautusten ja irtisanomisten myötä. Pelastakaa Lasten kautta on tänä vuonna ohjattu yli 600 000 euroa ruokatukeen lahjakorttien muodossa koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneille lapsiperheille.  

”Olemme huolissamme siitä, että koronakriisi lisää lasten ja nuorten riskiä syrjäytyä. Hienoa on kuitenkin nähdä, kuinka ihmisten keskinäinen avunanto koronakriisissä on vahvistunut ja vaikeassa tilanteessa olevia lapsiperheitä on haluttu auttaa. Lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset on voinut tukea vähävaraisia perheitä ruokalahjakorttien muodossa”, kiittää Pelastakaa Lasten asiantuntija Aino Sarkia. 

Avulla on suuri merkitys paitsi perheiden taloudellisen selviytymisen, myös laajemmin koko perheen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Pelastakaa Lasten kautta on tänä vuonna pystytty ohjaamaan jo yli 600 000 euroa ruokatukeen eri puolilla Suomea.

”Perheiden avun tarve jatkuu edelleen suurena. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on ajanut yhä useampia perheitä taloudelliseen ahdinkoon. Syksyn edetessä on nähtävissä, että tuleva joulun aika huolestuttaa monia perheitä, sillä juhlapyhät ja loma-aika tietävät aina suurempia ruokakuluja. Huolestuttavaa on myös se, että tilanne ei tule helpottumaan, jos koronatilanne pitkittyy”, sanoo Sarkia.

Kuukausia kestänyt huoli ja epätietoisuus aiheuttavat kuormitusta ja toivottomuutta, mikä näkyy vanhempien jaksamisessa. Vaikutukset ulottuvat myös lapsiin. Tämä kävi ilmi Pelastakaa Lasten julkaisemasta Lapsen ääni 2020 -raportista, jossa lapset kertoivat olevansa koronan vuoksi huolissaan perheen tilanteesta ja lisääntyneestä riitelystä.

”Raportissa moni lapsi koki henkisen hyvinvointia huonoksi. Tulokset ovat hälyttäviä. Onko kaikilla lapsilla ja nuorilla turvallisia aikuisia sekä keinoja nimetä ja purkaa pelkoa aiheuttavia tunteita”, kysyy Sarkia.

Pelastakaa Lasten Kuopion paikallisyhdistys jakaa ruokalahjakortteja yhteistyössä diakoniatyön ja lastensuojelun kanssa

Vastaavanlaisia huomioita, kuin Lapsen ääni 2020 -raportissa, on tehty Pelastakaa Lasten Kuopion paikallisyhdistyksessä: lapset ovat joutuneet liian suuren taakan kantajiksi. He ovat huolissaan omasta terveydestään ja pelkäävät itsensä tai vanhempiensa ja isovanhempiensa sekä sisarustensa sairastumista.

Kuopion Pelastakaa Lapset jakaa ruokalahjakortit apua tarvitseville perheille yhteistyössä diakoniatyön ja lastensuojelun kanssa. Yhteistyökumppaneiden mukaan apu on mennyt todella tarpeeseen ja edelleenkin sitä tarvitaan kipeästi.

”Osa lapsiperheistä on joutunut turvautumaan jopa ruokajonoihin. Huoli jokapäiväisestä selviämisestä on suurta. Rahallisen tuen lisäksi tarvitaan henkistä tukea ja ymmärrystä siitä, millaista taakkaa lapset joutuvat kantamaan”, kuvaillaan Pelastakaa Lasten Kuopion paikallisyhdistyksestä.

Tuella jatkuva tarve Suomessa

Järjestöjen ja kolmannen sektorin vahvuus on reagoida nopeasti kriisitilanteessa. Valtiontaloutta tulee kuitenkin aina arvioida ja ohjata lapsenoikeuspuutteet tunnistaen. Ruoka-apu auttaa perheitä akuutin hädän yli, mutta on myös tärkeää huomata avun pidempiaikaiset vaikutukset perheiden jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

“Kun taloudelliset haasteet kiristävät perheissä, voi ruoka-apu tuoda helpotusta ja vähentää osaltaan taloudellista huolta. Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle työtämme tukeneelle lahjoittajalle. Sydämellinen kiitos myös ruokalahjakorttien jakelusta vastaaville vapaaehtoisille ja paikallisille kumppaneillemme”, sanoo Sarkia.

Koronapandemian jatkuessa niin Suomessa kuin maailmalla, jatkuu tarve myös lahjoitusvaroin toteutettaville tukimuodoille. Lahjakortteja ruokakauppoihin myönnetään vähävaraisille lapsiperheille järjestön paikallisyhdistysten ja aluetoimistojen kautta ympäri Suomen niin kauan kuin lahjoituksia tähän toimintaan saadaan. 70 euron arvoisella lahjakortilla perhe saa ruoka-apua, joka auttaa konkreettisesti vaikeimman hetken yli.  Pelastakaa Lasten 54 paikallisyhdistystä ja viisi aluetoimistoa jakavat lahjakortteja suoraan apua tarvitseville perheille paikallisten yhteistyökumppanien, kuten sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön avulla. Yhdistykset tai aluetoimistot eivät ota vastaan hakemuksia, vaan tuki ohjataan tarvitseville perheille suoraan.

Lahjoittajien tuella Pelastakaa Lapset auttaa koronaviruksen takia ahdinkoon joutuneita perheitä.

Osallistu keräykseen netissä: www.pelastakaalapset.fi/apua-lapsiperheille 
Osallistu keräykseen tekstiviestillä: Lähetä sana APUA numeroon 16499 ja lahjoita 10€

Lahjoita perheille ruokaa ja tukea