Pelastakaa Lapset luo lapsikeskeisen palvelumuotoilun avulla palveluita, joissa kuuluu lapsen ääni

Pelastakaa Lapset ry:n osallisuuden ja palvelumuotoilun asiantuntijat ovat kehittäneet uuden, juuri julkaistun Lapsikeskeisen palvelumuotoilun materiaalin.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu yhdistää lapsen oikeudet, lapsiystävällisen toimintatavan ja palvelumuotoilun prosessin. Siksi myös lopputulos on eettisesti kestävä ja vaikuttava.

”Lapsia kutsutaan mukaan kehittämään palveluita verrattain harvoin, vaikka tiedämme, että pystymme luomaan parempia palveluita ymmärtämällä palveluiden käyttäjien kokemuksia, ajatuksia ja toimintaa. Olemme löytäneet uuden innostavan toimintatilan kahden osaamisalan – palvelumuotoilun ja lapsen kohtaamisen välillä”, toteaa Anna-Maija Ohlsson, hankesuunnittelija Pelastakaa Lapset ry:stä.

Palvelumuotoilua on tehty pitkään erilaisissa toimintaympäristöissä. Myös lapsia kuunnellaan ja kuullaan monissa asioissa. Lasten näkökulmien kuuleminen ei kuitenkaan aina johda toivotulla tavalla niiden huomioimiseen käytännössä. Palvelumuotoilussa taas ei ole kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten sen voisi tehdä lapsille mielekkäällä ja eettisesti kestävällä tavalla.

Materiaali tarjoaa käytännöllisiä välineitä erilaisten lasta koskettavien toimien ja palveluiden kehittämiseen hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä järjestö- ja kuntasektorilla sekä yrityspuolella. Kaikki materiaalissa esitellyt työkalut ja toimintatavat ovat testattu ja hyväksi havaittu yhdessä 3-17-vuotiaiden lasten kanssa.

”Lapset ovat loistavia palveluiden innovoijia ja kehittäjiä. He ovat mielikuvitusrikkaita ja heittäytyvät usein innoissaan kertomaan ajatuksiaan ja ideoimaan ratkaisuja. Aikuisilta se edellyttää lapsen mukavuusalueelle menemistä ja vilpitöntä kiinnostusta. Lapsia monin tavoin kuuntelemalla voimme ratkaista aikuismielessä mahdottomaltakin tuntuvia haasteita ja oppia uutta. Lapsi saa palvelumuotoilusta parhaimmillaan kokemuksen, että hänen näkemyksillään on arvo ja merkitys”, toteaa Reetta Kalliomeri, hankesuunnittelija Pelastakaa Lapset ry:stä.

Materiaali on julkaistu oppaana suomeksi ja englanniksi sekä kaikkien käyttöön tarkoitettuna verkkomateriaalina: www.pelastakaalapset.fi/lapsikeskeinen-palvelumuotoilu