Pelastakaa Lapset laajentaa tukea lapsille ja nuorille verkossa

Pelastakaa Lapset laajentaa tukea lapsille ja nuorille verkossa

Pelastakaa Lapset aloittaa digitukihenkilötoiminnan uutena tukimuotona lapsille ja nuorille. Järjestö kouluttaa vapaaehtoisia lasten tukemiseen digitaalisin välinein. Korona-pandemian aiheuttamana poikkeusaikana nuorten tarve saada tukea kasvaa jatkuvasti. Uusi palvelu laajentaa järjestön olemassa olevaa digipalvelutarjontaa lapsille ja nuorille. Verkkonuorisotalo Netari palvelee nuoria poikkeusoloissa.

Korona-pandemian aiheuttama tilanne Suomessa huolestuttaa lapsia ja nuoria. Nuorten huolet liittyvät vapaa-ajan ja kaverisuhteiden muutoksiin, harrastusten vähenemiseen, mielenterveyteen, etäopiskeluun, ikävystymiseen, stressaaviin perhetilanteisiin ja riitojen lisääntymiseen, vanhempien alkoholinkäyttöön sekä pelkoon omasta ja läheisten terveydestä. Nuoret kertovat myös haasteista psykososiaalisen ja oppilashuollon tuen saatavuudessa sekä työllistymiseen liittyvästä epävarmuudesta esim. harjoittelupaikkojen ja kesätyöpaikkojen suhteen.

”Olemme seuranneet erityisellä huomiolla verkkonuorisotalomme Netarin chatissa koronaan liittyviä keskustelunaiheita maaliskuussa. Selvitämme parhaillaan myös yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten omia kokemuksia koronaan liittyen”, kertoo Reconnect-hankkeen suunnittelija Lauri Sundberg Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lasten verkkonuorisotalo Netarissa palvelee nuoria myös poikkeusaikoina osoitteessa: netari.fi. Netari tarjoaa nuorille mahdollisuuden ajan viettoon, ryhmäkeskusteluihin, kahdenvälisiin keskusteluihin ja pidempikestoiseen tukeen lukuisilla eri alustoilla.

Vuonna 2019 Netarin eri toiminnoissa kohdattiin yli 17 000 nuorta. “Uskomme, että tänä vuonna Netarissa kohtaamiemme nuorten määrä tulee kasvamaan poikkeusolojen vuoksi, kun nuorten tarve tuelle ja kohtaamiselle verkossa kasvaa”, Sundberg arvioi.

”Kun kasvokkaisten kontaktien ja palvelujen saatavuus vähenee, on tärkeää, että nuorella on paikkoja, joissa jakaa arkensa, kokemuksensa ja huolensa myös verkossa. Koulutamme säännöllisesti uusia vapaaehtoisia digitaalisesti tehtävään nuorisotyöhön. Tarjoamme myös kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille mahdollisuutta siirtää toimintansa digiympäristöön siksi ajaksi, kun nuorisotilat ovat kiinni”, sanoo Sundberg.

Digitukihenkilötoiminta käynnistyy

Poikkeuksellisessa koronan aiheuttamassa tilanteessa Pelastakaa Lasten työntekijät päättivät pikaisesti myös laajentaa lapsille ja nuorille tarjottavaa verkossa toteutettavaa tukea, jotta tukisuhteet eivät päättyisi. Tukihenkilötoimintaa laajennetaan digitaaliseen tukeen. Tukikanavan alustaksi kehitettiin yhteistyössä Ninchat:in kanssa tietoturvallinen ratkaisu, jota myös lasten on turvallista käyttää.

”Työntekijämme kartoittavat parhaillaan omia tuettavia lapsiaan ja vapaaehtoisia, jotka voisivat ottaa alustan käyttöön nopeasti”, kehittämispäällikkö Hanna Tulensalo Pelastakaa Lapset ry:stä kertoo. ”Pidämme todella tärkeänä jatkaa olemassa olevia tukisuhteita, vaikka kasvokkaisia tapaamisia ei nyt voida järjestää. Lasten ja nuorten avun tarve on edelleen olemassa ja on tässä tilanteessa vielä suurempi kuin normaaliolosuhteissa. Tästä syystä on tärkeää, että tuemme tukihenkilöiden ja lasten yhteydenpitoa edelleen”, Tulensalo sanoo.

”Digitukihenkilötoiminnan suunnittelu alkoi palvelumuotoiluprosessilla, jossa kokemuksemme, keräämämme tiedon ja tutkimusten valossa valitsimme kehittämisen kohteeksi pitkäaikaisen verkkomuotoisen tuen lapsille ja nuorille. Taustalla oli nuorten esiin tuoma idea puhelimen mentorisovelluksesta, jonka välityksellä voisi heti tarpeen tullen olla yhteydessä ja saada tukea pienemmissä ja suuremmissa asioissa.”

”Aluetoimistoissamme toteutettavassa lapsiperheiden tukihenkilötoiminnassa on tullut esille, että pitkien välimatkojen takia voimme tarjota palveluamme vain rajatuilla alueilla. Uuden palvelun avulla pystymme pitämään tukisuhteita yllä ja tarjoamaan lapsille tukea edelleen”, Tulensalo sanoo.