Pelastakaa Lapset etsii ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille perheitä

Pelastakaa Lapset etsii ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille perheitä

Pelastakaa Lapset ry:lle on myönnetty tukea Perhehoito kotouttaa -hankkeeseen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittämiseen Suomessa. Etsimme parhaillaan sijaisperheitä Uudenmaan ja Tampereen seuduilla. Sijaisperheiksi toivomme sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajaperheitä.

”Olemme huolissamme yksin maahan tulleista lapsista, etenkin kaikkein nuorimmista. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden elää perheissä. Nämä lapset tarvitsevat ympärilleen aikuisia, jotka huolehtivat heistä ja tukevat heidän kotoutumistaan Suomeen. On tärkeää, että lähellä on ihmisiä, jotka välittävät. Me uskomme, että lapsen paras kasvuympäristö on perhe”, sanoo Etelä-Suomen aluejohtaja Kristiina Mattinen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lapset etsii nyt perheitä sijaisperheiksi yksin Suomeen saapuneille, jo turvapaikkapäätöksen saaneille alle 16-vuotiaille lapsille. Perheitä haetaan nyt pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta sekä Tampereen seudulta. Sijaisperheet saavat valmennuksen sekä tukea lapsen kasvatuksessa.

”Olemme valmiita aloittamaan sijoitukset perheisiin heti, kun saamme tarpeeksi perheitä mukaan ja valmennettua. Perheiden löytäminen on vaikeaa, joten toivomme nyt mahdollisimman monen perheen harkitsevan mahdollisuutta antaa koti tarvitsevalle lapselle. Kiinnostuneet ovat tervetulleita valmennukseemme pohtimaan, voisiko oma perhe tarjota lapselle kodin. Ei tarvitse olla mikään supervanhempi – riittää, että perheen oma tilanne on kunnossa ja tasapainoinen”, painottaa Mattinen.

Sijaisperheiksi hakemaan toivotaan myös maahanmuuttajaperheitä, esimerkiksi samoista kieli- ja kulttuuriryhmistä kuin mistä perhettä toivovat lapsetkin ovat. Tämä voi edistää kotoutumista.
”Ajattelemme, että juuri perhehoito on parasta kotouttamista näille lapsille ja nuorille”, kiteyttää Mattinen.

Sijaisperheeksi ryhtymisestä ja valmennuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n projektityöntekijöihin:

projektivastaava Päivi Partanen, Etelä-Suomen aluetoimisto, puh. 050 564 1276, paivi.partanen@pelastakaalapset.fi ja projektivastaava Heli Reinikainen, Länsi-Suomen aluetoimisto puh. 040 543 0313, heli.reinikainen@pelastakaalapset.fi

Lisätietoja:

Kristiina Mattinen, aluejohtaja, Etelä-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry,
puh. 040 838 4040 kristiina.mattinen@pelastakaalapset.fi