Pelastakaa Lapset avaa tänään Kriisichatin lapsille ja nuorille Kuopion väkivallantekoihin liittyen

Pelastakaa Lapset avaa tänään Kriisichatin lapsille ja nuorille Kuopion väkivallantekoihin liittyen

Pelastakaa Lapset avaa lapsille ja nuorille suunnatun Kriisichatin liittyen Kuopiossa tapahtuneisiin väkivallantekoihin. Tapahtumat järkyttävät lapsia ja nuoria. Kriisichatissa lapset ja nuoret voivat keskustella tapahtumien aiheuttamista tunteista koulutettujen ohjaajien kanssa. Kriisichatissa lapset ja nuoret saavat tietoa myös muista tukea tarjoavista tahoista. Pelastakaa Lasten Kriisichat on auki tänään klo 16–18.30 osoitteessa www.kriisichat.fi. Kriisichatia jatketaan klo 18.30 jälkeen tarpeen mukaan.

Kuopion Perheentalolla ollaan myös huomenna 2.10. klo 9-15 keskusteluvalmiudessa ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin kriisiapuun.

Pelastakaa Lasten Kriisichat tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan silloin, kun jotakin lapsia ja nuoria laajalti järkyttävää tapahtuu. Kriisichatissa lapset ja nuoret voivat jakaa tuntemuksiaan ja kokemuksiaan toistensa kanssa turvallisten aikuisten ohjauksessa. Chatin aikuiset ohjaajat kannustavat lapsia ja nuoria puhumaan ja jakamaan pelkoa ja ahdistusta läheisten kanssa, sekä tarvittaessa ottamaan rohkeasti yhteyttä ammattiauttajiin tai kriisipuhelimiin keskustellakseen asiasta lisää.

Väkivallanteot voivat horjuttaa joidenkin lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta. Vanhempien on tärkeää yrittää pysyä rauhallisena ja seurata, kuinka lapsi reagoi tapahtuneeseen tai tapahtumista kertovaan mediatulvaan, kuunnella lapsen kysymyksiä ja antaa niihin rehellisiä vastauksia ja lohduttaa. Tapahtuma voi vaikuttaa lapsiin voimakkaasti, esimerkiksi synnyttämällä ahdistusta ja pelkotiloja.

Lapset ja nuoret myötäelävät toisten hätää ja monet ovat huolissaan siitä, ovatko he itse ja heidän läheisensä turvassa. Lapsella tai nuorella itsellään saattaa olla muistoja tai kokemuksia vastaavista tapahtumista, jotka nousevat mieleen tapahtumien myötä.

Kuinka aikuinen voi tukea lasta ja nuorta kohtaamaan ikäviä tapahtumia ja tilanteita

  • Kuuntele lasta ja nuorta. Hanki tietoa lasta tai nuorta järkyttäneestä asiasta ja puhu tapahtuneesta rauhallisesti. Perusta sanomasi faktoihin ja vältä ylireagoimista. Auta lasta ja nuorta hahmottamaan tosiasioiden ja mielipiteiden välinen ero. Lapsi ja nuori tarvitsee läsnäoloasi todennäköisesti enemmän kuin normaalisti. Varaudu olemaan lapsen tai nuoren saatavilla.
  • Jos lapsi tai nuori haluaa puhua mieltä järkyttäneestä tapahtumasta, auta lasta ja nuorta löytämään sanat, jos hän ei itse osaa tai pysty puhumaan asiasta. Yritä pysyä rauhallisena. Kerro lapselle ja nuorelle, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja että on normaalia reagoida voimakkaastikin silloin, kun kokee oman, tai muiden turvallisuuden uhatuksi.
  • Suojele lasta ja nuorta liialliselta mediatulvalta, kuten tv-uutisilta ja nettisisällöiltä.
  • Huolehdi siitä, että lapsen ja nuoren arkirutiinit eivät rikkoudu ja että lapsi ja nuori syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi. Rutiinit tuovat turvaa ja pitävät ajatukset poissa mieltä järkyttävistä asioista.
  • Vahvista lapsen ja nuoren turvallisuuden tunnetta kertomalla, että lapsen ja nuoren mieltä järkyttävät tapahtumat ovat harvinaisia ja että vanhempi on aina lapsen ja nuorten tukena.
  • Mikäli lapsen tai nuoren oireilu on rajua tai pahenee siten, ettei lapsi tai nuori pysty esimerkiksi nukkumaan, tai käymään koulua, kannattaa hakea ulkopuolista apua esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, tai kouluterveydenhuollosta. Vanhempi voi myös itse myös hakeutua ulkopuolisen avun piiriin tarvittaessa.

Tänään tiistaina 1.10. kello 16–18.30 välisenä aikana auki pidettävä Kriisichat Kuopin väkivallantekoihin liittyen jatkuu tarvittaessa pidempään.

Pelastakaa Lasten Kriisichat: www.kriisichat.fi 

Pelastakaa Lasten ohjeet kriisitilanteen kohtaamiselle täältä.

Kuopion Perheentalo, Lapinlinnankatu 14 70100 Kuopio