Pelastakaa Lapset auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria – Yhtäkään lasta ei jätetä

Pelastakaa Lapset auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria – Yhtäkään lasta ei jätetä

Pelastakaa Lapset ry edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja taistelee köyhyydestä johtuvaa syrjäytymistä vastaan. Eväitä Elämälle – Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjalla kerätään varoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen. Haastamme kaikki suomalaiset osallistumaan kampanjaan helpolla tavalla pullonpalautuksen yhteydessä. Kampanja on osa Suomi 100 -ohjelmaa.

”Syrjäytymisvaara on todellinen, se koskettaa Suomessa jopa 160 000 nuorta. Sitä kautta se koskee koko yhteiskuntaamme ja maamme tulevaisuutta. Haluamme innostaa jokaista osallistumaan kampanjaamme, jotta Suomi voisi paremmin myös huomenna. Lahjamme satavuotiaalle sankarillemme on nuortemme auttaminen. Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä. He ovat meidän huominen Suomemme. Meillä ei ole varaa menettää heistä yhtäkään syrjäytymiselle”, sanoo pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle – Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanja on nuorten syrjäytymisen vastainen hanke. Sillä kerätään Suomessa varoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen, koulunkäyntiin ja harrastamiseen Pelastakaa Lasten valtakunnallisesti toimivan Eväitä Elämälle -ohjelman kautta. Samalla vaikuttaminen yhteiskunnassa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeä tavoitteemme. Järjestömme toimii valtakunnallisesti viiden aluetoimiston (Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa) ja yhteensä 78 eri puolilla Suomea sijaitsevien paikallisyhdistysten voimin. Kampanjassa on mukana myös tuhatpäinen vapaaehtoisjoukko. Kampanjan suojelijaksi on lupautunut Pelastakaa Lapset ry:n kunniapuheenjohtaja, tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Hyvän tekemisestä arkiteko

Eväitä Elämälle – Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjalla kannustamme kansalaisia ja yrityksiä mukaan taistelemaan nuorten syrjäytymistä vastaan. Kampanja jalkautuu koko maahan esimerkiksi pullonpalautusarpajaisten muodossa ja jokaisen on helppo osallistua omassa ruokakaupassaan. Osallistumalla pullonpalautusarpajaisiin voi tukea Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelman kautta syrjäytymisvaarassa olevien vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista ja opiskelua. Pullonpalautusarpajaisiin voi osallistua K-kauppojen ja Lidlin myymälöissä pullonpalautusautomaateilla.

”On rohkeutta tehdä arkitekoja nuorten puolesta. Toivomme, että hyvän tekemisestä muodostuu suomalaisille tällainen arkiteko pullonpalautusautomaateilla. Verrattuna esimerkiksi Norjaan, meillä Suomessa pullonpalautusarpajaisiin osallistumisessa on vielä paljon kirittävää. Norjalaisten osallistuminen hyväntekeväisyysarpajaisiin pullonpalautusautomaateilla on kymmenkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana”, sanoo varainhankinnan päällikkö Sari Meller Pelastakaa Lapset ry:stä.

Kampanja on myös nuorten oma kampanja, jonka avulla nuoret ovat toistensa apujoukkona organisoidun vapaaehtoistyön kautta. Se on myös monien toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden opintopolku, jossa he voivat perehtyä kansalaisjärjestötoimintaan, Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan sekä valmentautua toimimaan työharjoittelussa kampanjan promoottoreina mukana olevissa ruokakaupoissa. Nuoret auttavat nuoria tekemällä työtä ja ansaitsemalla opintopisteitä.

Pelastakaa Lapset 95 vuotta, Suomi 100 vuotta

Pelastakaa Lapset täyttää 95 vuotta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Tasavallan presidentin puoliso Ester Ståhlberg perusti vuonna 1922 Koteja Kodittomille Lapsille -järjestön ja 1945 nimi muutettiin muotoon Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf. Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Mottomme on: Yhtäkään lasta ei jätetä.

Lisätietoa kampanjasta:
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/yhtakaan-lasta-ei-jateta/