Nuorten huoli koulujen turvallisuudesta otettava vakavasti

Kuopion tapahtumat saattavat herättää lapsissa ja nuorissa pelkoja koulun turvallisuudesta. Tapahtumat voivat vaikuttaa median kautta syvästi, vaikkei itse olisi ollut paikalla. Tämä kävi ilmi Kuopion väkivallantekojen vuoksi avatussa Pelastakaa Lasten lapsille ja nuorille suunnatussa valtakunnallisessa Kriisichatissä tiistai-iltana.

Kriisichattiin yhteyttä ottaneissa nuorissa väkivallanteot herättivät pelkoa. Useat chattiin osallistuneet nuoret kysyivät, uskaltaako kouluun mennä. Tapahtumat voivat horjuttaa joidenkin lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta. Väkivallanteot voivat vaikuttaa voimakkaasti, esimerkiksi synnyttämällä ahdistusta ja pelkotiloja.

”Median rooli näyttäytyy kriiseissä voimakkaana ja myös vääristyneet huhut saattavat levitä ja lisätä nuorten pelkoja. Aikuisten on tärkeää pysyä itse rauhallisena, kuunnella lasten ja nuorten kysymyksiä ja vastata niihin rehellisesti. Tukea löytämään faktat ja katkaista väärän tiedon leviäminen”, Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen sanoo.

Pelastakaa Lapset muistuttaa kouluja, lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja muita aikuisia olemaan läsnä ja huomioimaan lasten ja nuorten kysymykset. Aikuisten on tärkeää seurata, kuinka lapset ja nuoret reagoivat ja ohjata heitä tarvittaessa avun piiriin.

”Lapset ja nuoret myötäelävät toistensa hätää. Aikuisten on tärkeää toimia nyt niin, että lasten ja nuorten turvallisuudentunne palautuu järkyttävien tapahtumien jälkeen”, Riitta Kauppinen sanoo.

Ohjeita aikuisille:

  • Kuuntele lasta ja nuorta. Hanki tietoa lasta tai nuorta järkyttäneestä asiasta ja puhu tapahtuneesta rauhallisesti. Perusta sanomasi faktoihin ja vältä ylireagoimista. Auta lasta ja nuorta hahmottamaan tosiasioiden ja mielipiteiden välinen ero. Lapsi ja nuori tarvitsee läsnäoloasi todennäköisesti enemmän kuin normaalisti. Varaudu olemaan lapsen tai nuoren saatavilla.
  • Jos lapsi tai nuori haluaa puhua mieltä järkyttäneestä tapahtumasta, auta lasta ja nuorta löytämään sanat, jos hän ei itse osaa tai pysty puhumaan asiasta. Yritä pysyä rauhallisena. Kerro lapselle ja nuorelle, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja että on normaalia reagoida voimakkaastikin silloin, kun kokee oman, tai muiden turvallisuuden uhatuksi.
  • Suojele lasta ja nuorta liialliselta mediatulvalta, kuten tv-uutisilta ja nettisisällöiltä.
  • Huolehdi siitä, että lapsen ja nuoren arkirutiinit eivät rikkoudu ja että lapsi ja nuori syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi. Rutiinit tuovat turvaa ja pitävät ajatukset poissa mieltä järkyttävistä asioista.
  • Vahvista lapsen ja nuoren turvallisuuden tunnetta kertomalla, että lapsen ja nuoren mieltä järkyttävät tapahtumat ovat harvinaisia ja että vanhempi on aina lapsen ja nuorten tukena.
  • Mikäli lapsen tai nuoren oireilu on rajua tai pahenee siten, ettei lapsi tai nuori pysty esimerkiksi nukkumaan, tai käymään koulua, kannattaa hakea ulkopuolista apua esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, tai kouluterveydenhuollosta. Vanhempi voi myös itse myös hakeutua ulkopuolisen avun piiriin tarvittaessa