Nenäpäivän tuella lapset takaisin kouluun Bangladeshissa

Bangladeshilainen Fatema päätyi töihin kotiapulaiseksi, koska hänen isällään ei ollut enää varaa maksaa tyttärensä opiskelukuluja. Fateman pelasti Nenäpäivä, jonka varoilla Pelastakaa Lapset auttaa lapsia ja perheitä pääsemään äärimmäisestä köyhyydestä.

Entisestä lapsityöläisestä on tullut ahkera koululainen. "Opettajamme on erittäin mukava ja pitää meistä hyvää huolta. Nautin koulunkäynnistä", kertoo Fatema. Kuva: Khalid Hussain Ershad

Entisestä lapsityöläisestä on tullut ahkera koululainen. ”Opettajamme on erittäin mukava ja pitää meistä hyvää huolta. Nautin koulunkäynnistä”, kertoo Fatema. Kuva: Khalid Hussain Ershad

Fatema Akhter asuu pienessä vuokratalossa vanhempiensa ja kolmen sisaruksensa kanssa. Hänen molemmat vanhempansa ovat kausityöläisiä, joilla ei ole säännöllisiä tuloja. Vielä joku aika sitten Fatema kävi valtion peruskoulua, joka sijaitsi kaukana kotoa ja johon liittyviä kuluja tytön vanhemmilla ei ollut varaa maksaa. Lopulta Fatema jäi pois koulusta ja aloitti työt kotiapulaisena pienten lasten perheessä. Hänen elämänsä muuttui.

Koulun sijaan ohjelmassa oli kotitöitä aamusta iltaan. Leikkiminen tai puhelut vanhemmille eivät olleet sallittuja. Fatemaa kohdeltiin huonosti, ja toisinaan häntä jopa pahoinpideltiin. Samaan tilanteeseen päätyy moni muukin bangladeshilaislapsi. Yli neljä miljoonaa kouluikäistä lasta ei käy koulua Bangladeshissa. Koulunsa aloittaneista noin neljännes lopettaa opintonsa kesken, ja olosuhteiden pakosta miljoonat lapset ovat töissä. Lasten tekemä työ on usein vaarallista ja heitä saatetaan kohdella hyvinkin huonosti. Palkkaa ei aina makseta.

Köyhille perheille ja lapsille on olemassa valtiollisia tukimuotoja, kuten ruoka-apua ja opintotukea. Bangladeshin sosiaaliturva ei kuitenkaan ole niin toimiva, että kaikkein köyhimmät voisivat sitä hyödyntää. Köyhät perheet eivät useinkaan tiedä olemassa olevista tukimuodoista ja apua ei osata hakea. Sosiaaliturva ei myöskään riittävästi huomioi lasten tarpeita.

Fateman vanhemmat ilmoittautuivat mukaan Pelastakaa Lasten järjestämään vanhempainkoulutukseen, jonka kautta he saivat tietoa hyvästä vanhemmuudesta, koulunkäynnin tärkeydestä sekä köyhille perheille saatavilla olevista palveluista.

Vanhemmat ottivat tytön takaisin kotiin ja saivat hänet Pelastakaa Lasten tuella takaisin koulun penkille.

Nyt 12-vuotias Fatema käy Pelastakaa Lasten kyläkoulua, josta voi jatkaa tavalliseen peruskouluun.

– Opettajani on erittäin ystävällinen ja hän huolehtii meistä kaikista. Luokan ilmapiiri on hyvä ja nautin koulusta, Fatema kertoo.

Nenäpäivän tuella Pelastakaa Lapset parantaa Bangladeshissa äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten elinoloja ja varmistaa, että he pääsevät kouluun. Toiminnalla tavoitamme suoraan noin 40 000 lasta.

Fatema on mukana myös lapsikerhoissa, joissa muun muassa piirretään, näytellään ja tutustutaan lapsen oikeuksiin. Kuva: Khalid Hussain Ershad

Fatema on mukana myös lapsikerhoissa, joissa muun muassa piirretään, näytellään ja tutustutaan lapsen oikeuksiin. Kuva: Khalid Hussain Ershad

Bangladesh on yksi maailman tiheimmin asutuista ja vähiten kehittyneistä maista. Runsas neljännes maan väestöstä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Kun rahaa ei ole, perheet tinkivät esimerkiksi ruoasta, terveydenhoidosta ja lasten koulutuksesta.

Nenäpäivän tuella Pelastakaa Lapset parantaa Mymensinghin ja Netrokonan alueilla äärimmäisen köyhien lasten ja heidän perheidensä elinoloja.  Varmistamme, että köyhät perheet pystyvät hyödyntämään heille kuuluvia palveluita, kuten tukea lasten opintoihin sekä terveydenhoitoa.

  • Kyliin perustettujen infopisteiden kautta ihmiset saavat tietoa valtion tarjoamista sosiaalituista. Autamme myös perheitä tukien anomisessa. Tuemme samalla Bangladeshin valtiota ja viranomaisia kehittämään sosiaaliturvapalvelujaan.
  • Ehkäisemme lapsiin kohdistuvia rikkomuksia vahvistamalla lastensuojelun rakenteita.
  • Perustamissamme 22 kyläkoulussa noin 1500 entistä lapsityöläistä tai koulua käymätöntä lasta saa mahdollisuuden oppia. Autamme näitä lapsia jatkamaan opintojaan julkisissa peruskouluissa, joita myös tuemme kehittämään toimintaansa ja opetustaan laadukkaammaksi.
  • Nenäpäivän tuella perustetuissa lapsikerhoissa tuhannet lapset ajavat itse omia oikeuksiaan. Lapsikerhot auttavat koulupudokkaita takaisin opintojen pariin ja tekevät yhteistyötä kyliin perustettujen aikuisten toimintaryhmien kanssa.
  • Koulutamme lasten huoltajia hyvästä vanhemmuudesta ja levitämme laajalti tietoa lapsen oikeuksista, koulunkäynnin tärkeydestä ja hyvästä ravitsemuksesta sekä lapsityön vaaroista.
  • Opastamme viranomaisia huomioimaan paremmin lapsen oikeudet ja edun kaikessa toiminnassaan.