Nenäpäivä auttaa lapsia Burkina Fasossa 

Nenäpäivä auttaa lapsia Burkina Fasossa 

Nenäpäivä-kampanja huipentuu tämän viikon perjantaina 8.11. Pelastakaa Lasten työ äärimmäisen vaikeassa tilanteessa olevien lasten hyväksi Burkina Faossa on vahvasti esillä Nenäpäivän suorassa lähetyksessä Ylen tv-kanavilla. 

Näyttelijä Ernest Lawson kävi yhdessä Nenäpäivän kuvausryhmän kanssa tutustumassa Pelastakaa Lasten toimintaan Burkina Fasossa. Hänen tapaamansa lasten tarinoita nähdään Nenäpäivän lähetyksessä. Tapaamme muun muassa lapsiavioliiton välttäneen tytön, sekä pojan, joka on saanut uuden suunnan elämäänsä kovien kokemusten jälkeen. 

Lapsiköyhyyden vähentämistä ja suojelua kaikille lapsille 

Nenäpäivän tuella varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu Burkina Fasossa. 

Äärimmäisessä köyhyydessä olevat perheet saavat toimintamme kautta turvatumman toimeentulon, samalla kuin tuemme heitä katkaisemaan köyhyyden kierteen. Yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa kehitämme sosiaaliturvan rakenteita niin, että lasten tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin ja että tuet ja palvelut saavuttavat ne, jotka eniten apua tarvitsevat. 

Jotta lapset eivät enää joutuisi kokemaan väkivaltaa, välinpitämätöntä kohtelua tai hyväksikäyttöä, vahvistamme lastensuojelun rakenteita. Osana tätä työtä edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa vaikeuksissa olevia lapsia ja huolehtia heistä. 

Parempaa terveyttä ja ravitsemusta

Edistämme lasten ja heidän perheidensä pääsyä ilmaisten tai kohtuuhintaisten terveyspalvelujen piiriin. Lasten terveydentilan sekä ravitsemuksen parantamisessa painotetaan myös ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten terveyskasvatusta. Euroopan unionin (DEVCO) tuella parannamme lasten ravitsemusta ja perheiden toimeentuloa muun muassa työllistämisohjelmien kautta.

Avun tarve kasvanut konfliktin seurauksena 

Sahelin alueen maita koettelevat levottomuudet ovat levinneet myös Burkina Fasoon. Huonontuneen turvallisuustilanteen sekä eri aseellisten ryhmien tekemien iskujen takia yli 500 000 ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan.  

Nenäpäivän tukeman toiminnan lisäksi toteutamme hätäavun hanketta, jonka myötä varmistamme väkivaltaisuuksista kärsivien lasten koulutuksen jatkuminen. Konfliktialueilla yli 2000 koulua on suljettu tai otettu muuhun käyttöön. Sahelin alueella järjestämme Euroopan unionin (ECHO) tuella lapsille mahdollisuuksia oppimiseen tai koulunkäyntiin. Tämän toiminnan myötä lapsille varmistetaan myös tavallisen arjen jatkuminen. 

Burkina Fasossa olemme myös käynnistämässä UNICEFin tuella neljä uutta hanketta, joilla vahvistetaan lasten suojelua, vähennetään äärimmäistä köyhyyttä sekä edistetään lasten terveyttä ja ravitsemustaUusilla hankkeilla autetaan myös kodeistaan paenneita lapsia ja perheitä.

Auta lapsia Nenäpäivän kautta