Maksuton toisen asteen koulutus on perheille liian kallis Suomessa – oppimateriaalituen tarve on kasvanut, kertoo Pelastakaa Lasten raportti

Maksuton toisen asteen koulutus on perheille liian kallis Suomessa – oppimateriaalituen tarve on kasvanut, kertoo Pelastakaa Lasten raportti

Pelastakaa Lasten tuoreen Eväitä Elämälle 2016 -raportin mukaan erityisesti pienituloisten yksinhuoltajaperheiden lapset ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja toisen asteen opinnoista Suomessa. Järjestön paikallisyhdistysten avustamia perheitä ja lapsia oli viime vuonna 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Pelastakaa Lapset on tukenut jo 20 vuoden ajan Eväitä Elämälle -ohjelmallaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on ollut uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Pelastakaa Lapset ry:n Kuopion paikallisyhdistyksessä on huomattu lapsiperheiden köyhyyden ja lasten syrjäytymisen lisääntyminen erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana.

”Hakemukset yhdistyksellemme ovat lisääntyneet kolminkertaisesti. Samoin avustuksia on jaettu vuonna 2016 kolme kertaa enemmän kuin aiempina vuosina. Vuosi 2016 oli Kuopiossa ensimmäinen, jolloin jouduttiin tekemään karsintaa avustusten myöntämisessä. Kykenimme avustamaan vain 50 prosenttia niistä lapsista, jotka olivat tehneet avustushakemukset”, yhdistyksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja Eeva Heinonen kertoo.

Pelastakaa Lapset on huolissaan siitä, että tällä hetkellä vähävaraisten ja köyhien perheiden lasten mahdollisuudet lukioon ja ammatillisiin opintoihin voivat pysähtyä siihen, ettei perheillä ole varaa pakollisiin oppikirjoihin ja -materiaaleihin. Vaikka toisen asteen kuuluisi olla maksuton, silti esimerkiksi lukio-opinnot maksavat jopa 2600 euroa.

”Perheiden riittävän toimeentulon edellytykset on varmistettava, samoin kuntien ja valtion on taattava yhdenvertaiset palvelut ja kohtuuhintaiset harrastusmahdollisuudet sekä aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle. Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimateriaalit ovat nyt kohtuuttoman kalliit ja niistä tulisi tehdä maksuttomat”, vaatii Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri.

Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan päällikkö Mari Laihon mukaan Eväitä Elämälle -tukea saaneiden palautteissa on päällimmäisenä kiitollisuus ja kokemus tuen saamisen välttämättömyydestä, jotta perheen lapset ovat pystyneet jatkamaan opintojaan tai harrastuksiaan.

”Olen yksinhuoltajaäiti, ja sairastuin yllättäen vuonna 2011, jonka jälkeen en pystynyt enää palaamaan työhön. Työkyvyttömyyseläkkeellä kolmen hengen eläminen on aika taiteilua. Pelastakaa Lapsilta saamamme tuki on varmistanut sen, että lapset ovat pystyneet opiskelemaan. Tuen saaminen tuntui hyvältä, ja helpotti huomattavasti ahdinkoamme”, kommentoi yksi tukea saaneista äideistä.

”Koulutuksesta puhutaan usein investointina tulevaisuuteen. Vähävaraisilla perheillä ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä niitä investointeja, ottaa riskejä ja sietää epävarmuutta verrattuna niihin, joiden taloudelliset turvaverkot ovat vahvat”, sanoo koulutuksen marginaalissa olevia nuoria tutkinut Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Sanna Aaltonen.

Alle 18-vuotiaista suomalaisista lapsista lähes 101 000 lasta asuu pienituloisessa perheessä. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vuoksi köyhien perheiden ja erityisesti köyhissä perheissä elävien lasten asema on vaikeutunut.

Keväällä 2015 Pelastakaa Lapset selvitti lasten köyhyyskokemuksia Lapsen ääni -kyselyssä. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista vähävaraisista 7-17 -vuotiaista lapsista kertoi joutuneensa jäämään pois harrastuksista perheen köyhyyden vuoksi. Lähes 40 prosenttia oli joutunut jäämään pois koulun luokkaretkiltä. Lapsiperheköyhyyden taustalla on usein työttömyyttä, sairautta ja sosiaalisia ongelmia.

Lisätietoja:

Mari Laiho, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 590 1416 mari.laiho@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Raportti ‘Eväitä Elämälle 2016’ löytyy täältä.

Katso myös järjestöjen yhteinen kannanotto 9.5.:

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Taustaa Eväitä Elämälle -ohjelmasta:

Vuonna 2016 Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmalla 1458 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tai harrastamista

  • Oppimateriaalitukea sai 567 toisen asteen opiskelijaa
  • Harrastustukea sai 724 alle 18-vuotiasta
  • Mentorin tukea sai 167 lasta

Lasten tukemiseen käytettiin 361 997 euroa.

Lisätietoa täällä.