Maksuton toinen aste -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Maksuton toinen aste -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Yhteensä 53 098 suomalaista allekirjoitti Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteen allekirjoittaneet suomalaiset vaativat, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin toisen asteen opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella.

 Väestörekisterikeskus on nyt vahvistanut aloitteen ja kansalaisaloite etenee seuraavaksi eduskuntaan. Aloitteen vireillepanijajärjestöt luovuttavat aloitteen eduskunnalle tiistaina 8.5.2018 klo 12.30. Kansalaisaloitteen vastaanottaa eduskunnan puhemies Paula Risikko. Tiedotusvälineillä on mahdollisuus haastatella vireillepanijajärjestöjen edustajia luovutustilaisuuden jälkeen.

”Kansalaisaloitteemme kautta 53 098 suomalaista on ilmaissut vaatimuksensa siitä, että Suomessa jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin kiinnostus ja kyvyt kantavat. Perheen vähävaraisuus ei saa asettaa nuoria eriarvoiseen asemaan,” aloitteen käynnistäneet järjestöt muistuttavat.

Pelastakaa Lapset ja muut kansalaisaloitteen vireillepanijajärjestöt toivovat, että eduskunta ottaa aloitteen käsittelyyn vielä ennen kesän istuntotaukoa. Aloite on 23. kansalaisaloite, joka luovutetaan eduskunnalle.

Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloite oli avoinna 18.9.2017–18.3.2018.  Aloitteen vireillepanijoita ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Vanhempainliitto.