Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloitteen arvokkaat vaatimukset eivät saaneet ansaitsemaansa eduskunnan enemmistön tukea

Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin tänään sivistysvaliokunnan mietinnöstä liittyen Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloitteeseen, jonka allekirjoitti yli 53 000 ihmistä.

Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, koska eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen. Valiokunta ehdotti kuitenkin jatkotoimenpiteitä.Tämän päivän äänestyksessä kansalaisaloitteen sisältö hylättiin äänin 111-72.

Sivistysvaliokunnan mietinnössä ehdotetut jatkotoimet jättävät Pelastakaa Lasten mielestä liikaa tulkinnanvaraa aidosti maksuttoman toisen asteen tavoitteen saavuttamiseksi.  Mietintöön oli jätetty myös vastalause ja ponsi, joka puolsi kansalaisaloitteen vaatimuksia.

Vastalauseessa esitettiin, että ”eduskunta edellyttää yhtyen kansalaisaloitteen asiasisältöön, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.”

”Olemme tyytyväisiä siihen, että suomalaiset ovat kannattaneet laajasti aloitetta ja vaativat maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteutumista. On hyvä, että asia etenee edes pienin askelin. Pidän saavutuksena sitä, että olemme yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa saaneet nostettua aloitteen agendalle, poliittiseen keskusteluun ja suuren yleisön tietoisuuteen”, Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta sanoo.

”Eduskunnan edellyttämät jatkotoimenpiteet eivät ole yhtä sitovia kuin mitä me olisimme toivoneet, mutta vievät tavoitettamme hieman eteenpäin. Laajan kansalaisten tuen saaneen aloitteen sisältövaatimusten puoltaminen olisi silti ollut äänestys nuorten yhdenvertaisemman ja kauaskantoisemman tulevaisuuden puolesta”, Markkula-Kivisilta painottaa.

Kansalaisaloitetta koskevassa täysistuntokeskustelussa keväällä 2018 kansanedustajat tukivat laajassa rintamassa aloitetta, ja se lähetettiin vahvassa myötätuulessa sivistysvaliokunnan valmisteltavaksi.

”Päättäjien tulee jatkossa olla kunnianhimoisempia: lapsiperheköyhyydestä eteenpäin päästään raivaamalla johdonmukaisesti kaikki vähävaraisten ja köyhyydessä elävien nuorten tiellä olevat esteet. Oppikirjojen ja työvälineiden kustannukset eivät saa estää tai katkaista kenenkään opintoja”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Kansalaisaloitteessa vaadittiin perusteellista selvitystä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen siirtymiseksi ja sen pohjalta tarvittavia lainsäädännön muutoksia. Perustuslain 16. pykälä takaa, että kaikilla tulee olla mahdollisuus opiskella myös muun kuin perusasteen opintoja varattomuuden sitä estämättä.

”On ollut ilo käynnistää Maksuton toinen aste  -kampanja ja kansalaisaloite yhteistyössä opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa ja  ajaa heidän kanssaan aloitetta viimeisen kahden vuoden ajan. Tämä on ollut iso ponnistus meille kaikille. Olemme iloksemme myös saaneet laajan tuen niin lasten vanhemmilta, muilta lapsijärjestöiltä ja mm. Kuluttajaparlamentissa vaikuttavilta perhejärjestöiltä. Työ ei lopu tähän. Päämäärämme on, että maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymisen valmistelu kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Aloitetta yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa vireille panneet opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajat ja tukijat kokoontuivat eilen ennen aloitteesta käytyä täysistuntokeskustelua Helsingin Kansalaistorille, josta marssivat eduskuntatalon eteen. Pelastakaa Lapset tuki nuoria tässä mielenilmauksessa.

Lisätietoja: 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 5/2018 vp sisältyvän ehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy kaksi lausumaa. (Valiokunnan lausumaehdotukset)

Valiokunnan lausumaehdotukset

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi.