Maailman köyhimpien lasten turvallinen paluu kouluun on varmistettavissa 300 eurolla oppilasta kohden

Maailman köyhimpien lasten turvallinen paluu kouluun on varmistettavissa 300 eurolla oppilasta kohden

Uhka siitä, että kokonainen sukupolvi lapsia maailman köyhimmissä maissa jäisi vailla koulutusta koronapandemian seurauksena on vältettävissä noin 40 miljardin euron panostuksella.

Koronapandemia on vaikuttanut lähes kaikkien maailman lasten koulunkäyntiin. Viime vuonna Pelastakaa Lapset esitti varovaisen arvion siitä, että lähes 10 miljoonaa lasta voi jäädä koulutuksen ulkopuolelle oppilaitosten avautuessa uudestaan rajoitusten purkamisen jälkeen.

Pelastakaa Lasten analyysin mukaan koulut voidaan avata turvallisesti ja opetus käynnistää runsaan 40 miljardin euron investoinnilla. Tämä mahdollistaisi 136 miljoonan lapsen paluun opintojen pariin 59 maailman köyhimpiin kuuluvassa maassa.

Monet maat joutuvat yhä priorisoiman terveydenhuoltoa. Pandemian synnyttämä talouskriisi on samalla heikentänyt erityisesti jo ennestään köyhien ja hauraiden valtioiden mahdollisuuksia toimia tehokkaasti lieventääkseen koronatilanteen synnyttämiä kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten koulutukseen.

– Koronapandemian vastaisessa taistelussa on tapahtunut merkittävää edistystä. Tätä menestystä uhkaa kuitenkin ratkaisematta oleva koulutuskriisi. Koulunkäynnin ulkopuolella olevien lasten tulevaisuus on yhä vakavasti uhattuna. Nämä lapset ovat tulevaisuuden tutkijoita, opettajia, rakennustyöntekijöitä ja muiden alojen ammattilaisia, sanoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen.

– Viime vuonna keskityttiin rokotteiden kehittämiseen, mutta nyt on investoitava lasten tulevaisuuteen, toteaa Haaranen.

Kansainvälisten avunantajien pitää yhdessä eri maiden hallitusten kanssa varmistaa rahoitus suunnitelmille, joiden myötä lapset voivat turvallisesti palata opetukseen. Erityisesti on huomioitava heikoimmassa asemassa olevat lapset, kuten tytöt, vammaiset lapset sekä pakolaiset ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneet.

Koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä kauaskantoisia seurauksia

– Asiat ovat todella muuttuneet viime vuoden maaliskuun jälkeen. Nyt olen huolissani siitä, että jotkut ystävistämme tulevat raskaaksi koska koulut on suljettu. Toiset keskeyttävät koulun mentyään naimisiin ja jotkut pojista työskentelevät maatiloilla tai markkinoilla, sanoo 15-vuotias Jonathan* Etelä-Sudanista paenneiden leirillä itäisessä Ugandassa.

Ugandassa koulut suljettiin osana koronarajoituksia viime vuoden maaliskuussa. Vaikka opetus käynnistettiin joissain kouluissa viime lokakuussa, yli 13 miljoonaa lasta, mukaan lukien 600 000 pakolaista ei ole koulussa.

Mitä pidempään lapsi on koulutuksen ulkopuolella, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tämä jää pysyväksi. Koulunkäynnin keskeyttäminen lisää lasten riskiä joutua haitalliseen lapsityöhön tai muun hyväksikäytön kohteeksi. Pelastakaa Lapset on arvioinut, että 2,5 miljoonaa tyttöä lisää voi joutua lapsiavioliittoon vuoteen 2025 mennessä.

– Lasten kouluun pääsyn varmistaminen on erityisen haasteellista epävakaissa ja konfliktien koettelemissa maissa. Esimerkiksi sodan riivaamassa Jemenissä koulua käymättömiä lapsia oli ainakin kaksi miljoonaa jo ennen koronaa. Epidemian vuoksi miljoonien lasten koulutus on maassa ollut keskeytettynä tai häiriintynyt, sanoo Haaranen.

Jemenin Hodeidassa asunut kuusitoistavuotias Salma* joutui runsas vuosi sitten pakenemaan perheensä kanssa kiihtyviä taisteluita. Asunsijoiltaan siirtymään joutuneiden leirillä Salman ja muiden lasten koronatilanteeseen sopeutettu opetus käynnistyi uudestaan lokakuussa, kun rajoituksia osin purettiin.

– Toivon, että lapset saavat koulutuksen ja koulut palaisivat entiselleen, ja että elämä jatkuisi kuten ennen, ilman pelkoa, kipua, nälkää tai muuta tällaista, sanoo Salma.

– Tytöillä on oikeus saada koulutus, kehittä itseään ja tulla paremmaksi juuri haluamallaan saralla. Kukaan ei sano kadulla leikkiville lapsille, että menkää kouluun. Koulunkäynti on kuitenkin kaikkein tärkein asia ja koulutus on puoli elämää.

Lasten koulutus ei voi odottaa

Pelastakaa Lapset kehottaa hallituksia ja avunantajia tukemaan ja toteuttamaan seuraavia toimia, jotta lapset voisivat turvallisesti jatkaa koulunkäyntiään:

  1. Taloudellista tukea annetaan kaikkein köyhimmille perheille, jotta lapset voivat käydä koulua ja pysyä terveinä.
  2. Tukiopetusta järjestetään oppilaille, jotka jatkavat koulunkäyntiään keskeytyksen jälkeen.
  3. Puhtaan veden saatavuutta sekä hyvää sanitaatiota ja hygieniaa parannetaan oppilaitoksissa.
  4. Kansallisilla kampanjoilla tiedotetaan siitä, että lasten on turvallista palata kouluun.
  5. Opettajia koulutetaan tehokkaasti kaikkien turvallisuuden takaamiseksi koronapandemian aikana.

Pelastakaa Lapset edistää lasten koulunkäyntiä

Pelastakaa Lapset tukee eri maiden opetusviranomaisia, opettajia ja lasten vanhempia varmistamaan lasten opintojen jatkuminen.

  • Eri keinoin toteutettujen etäopintojen tueksi jaetaan lapsille oppimateriaaleja ja ohjeistetaan heidän vanhempiaan.
  • Koulujen ollessa kiinni järjestö on mukana huolehtimassa lasten terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintojen, kuten kouluruokailun, kuukautissuojien jakamisen sekä kouluterveydenhuollon jatkuminen.
  • Eri maissa opetusviranomaisia  tutetaan valmistelemaan koulujen avaamista ja lasten turvallista paluuta opetukseen.
  • Perheiden toimeentuloa tuetaan, mikä mahdollistaa lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin.

Pelastakaa Lapset ei anna suosituksia siitä, milloin koronan vuoksi sulkeutuneita kouluja on turvallista avata uudestaan. Tämä on kansallisten viranomaisten tehtävä.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Lue aiheesta lisää: Save Our Education Now – An Emergency COVID-19 Education Plan to get the poorest and most marginalized children safely back to school and learning

Auta koronakriisistä kärsiviä lapsia maailmalla