Lontoon vammaisuutta käsittelevä kansainvälinen kokous – vammaisten lasten oikeuksien toteutuminen on varmistettava

Vammaiset lapset ovat yksi maailman syrjityimmistä ryhmistä. Lontoossa tänään järjestettävä kokous tarjoaa tilaisuuden vahvistaa heidän osallisuuttaan ja vähentää syrjintää.

Lontoossa järjestetään tänään 24.7. kansainvälinen vammaisuutta käsittelevä kokous Global Disability Summit. Tavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta etenkin kaikkein köyhimmissä maissa.

Kokouksen järjestävät Ison-Britannian ja Kenian hallitukset sekä International Disability Alliance -verkosto. Tilaisuuteen osallistuu muun muassa ministereitä, avunantajia sekä vammaisjärjestöjen ja yritysten edustajia.

Vammaiset lapset syrjityimpiä

Maailmassa arvioidaan olevan noin 150 miljoonaa vammaista lasta, joista 80 prosenttia elää matalan tulotason ja keskitulotason maissa.

Samaan aikaan, kun lapsen oikeuksien turvaamisessa on tapahtunut edistystä, miljoonilta lapsilta kuitenkin evätään tulevaisuus vamman takia.

Vammaiset lapset ovat usein yhteisönsä köyhimpiä ja syrjityimpiä jäseniä. He kohtaavat esteitä, joiden seurauksena heidän oikeutensa toteutuu vajavaisesti, eivätkä he saa elää arvokasta elämää ja osallistua sosiaaliseen elämään.

Vammaiset kärsivät todennäköisemmin väkivallasta, riistosta ja laiminlyönneistä ja ovat useammin poissa koulusta kuin muut lapset. Monesti vammaisuuteen liitetään myös stigma ja vammaisuuden ajatellaan olevan rangaistus.

Vaikka vammainen lapsi pääsisikin kouluun, hän voi silti joutua syrjityksi. Opetussuunnitelmassa ei usein huomioida vammaisten tarpeet ja opettajien taidot voivat olla riittämättömät.

Vammaisten lasten asema on erityisen vaikea kriisitilanteissa. Heidän tarpeensa jätetään usein huomiotta, ja he ovat suuremmassa vaarassa saada vammoja, joutua hyväksikäytetyiksi tai laiminlyödyiksi.

Pelastakaa Lapset toimii maailman puolesta, jossa vammaisia lapsia kuullaan ja arvostetaan ja jossa he saavat tasa-arvoisesti palveluita, kuten koulutusta. Vammaisille lapsille on varmistettava mahdollisuus arvokkaaseen elämään ilmaan syrjintää tai väkivaltaa. Vammaisten lasten osallisuuden ja syrjimättömyyden varmistaminen on perustavanlaatuisen tärkeää ihmisoikeuksien sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lontoon kokous on hyvä mahdollisuus edistää vammaisten lasten asemaa. Tekemällä yhteistyötä voimme saada aikaan pysyviä parannuksia vammaisten lasten elämään ja varmistaa terveemmän, reilumman ja vauraamman tulevaisuuden kaikille.

Veljekset saivat pyörätuolit

Pelastakaa Lapset toimii lasten oikeuksien edistämiseksi muun muassa Somalimaassa, jossa vammaisten tarpeet usein jäävät huomiotta. Sen ovat kokeneet maan pääkaupungissa Hargeisassa elävät 13- ja 14-vuotiaat veljekset Mohamed ja Abdi (nimet muutettu).

Mohamed ja Abdi (nimet muutettu) ovat saaneet monimuotoista apua. Kuva: Mohammed / Pelastakaa Lapset

Kumpikin on kärsinyt ruumiinvammasta noin kymmenen vuotta, eivätkä he vielä vähän aikaa sitten juuri poistuneet kotoaan. Veljesten äiti Fowzia tekee parhaansa, mutta se on vaikeaa, sillä hän elättää kuutta lasta yksin.

”Äiti auttaa meitä, kun meidän on käytävä vessassa, hän pesee pyykkimme, vaihtaa vaatteemme, ja ruokkii meidät. Emme pysty tekemään mitään itse. Olen todella pahoillani hänen puolestaan ja toivon, että kun tulemme parempaan kuntoon, opiskelemme kovasti, saame töitä ja tuemme häntä”, Abdi sanoo.

Somalimaassa edistämme kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytyneimpien lasten, kuten vammaisten suojelua. Paikallisille yhteisöille järjestämme esimerkiksi vuoropuhelu- ja tiedotustilaisuuksia, joissa käsitellään hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista lapsiin. Yhteisöihin on perustettu ryhmiä, jotka osaavat tunnistaa lasten kohtaamia ongelmia ja puuttua niihin.

Mohamedin ja Abdin kurja tilanne havaittiin aloitteestamme perustetun lasten hyvinvointikomitean rutiinikäynnillä. Sen seurauksena veljekset saivat pyörätuolit ja heidän kotinsa kunnostettiin niin, että siellä on nyt helpompi liikkua.

”Nyt voimme mennä ulos ja katsoa muiden lasten pelaavan jalkapalloa. Kannustamme joukkuettamme ja nautimme. Voimme myös vierailla perheiden ja ystävien luona, mikä on hauskaa. Ystävämme auttavat meitä työntämään pyörätuolia. Tunnemme todella, että olemme taas kiinni normaalielämässä”, Abdi sanoo.