Lisää apua konflikteista kärsiville lapsille

Pelastakaa Lapset laajentaa avustustyötä sodista ja muista väkivaltaisista konflikteista kärsivien lasten hyväksi. Suomalaisten lahjoittajien sekä ulkoministeriön tuella käynnistetään uudet humanitaarisen avun hankkeet Jemenissä sekä Somaliassa. Väkivallasta, turvattomuudesta ja puutteesta kärsivät lapset ja perheet saavat suojelua sekä tukea jokapäiväiseen selviytymiseen.

Suojelua väkivaltaa ja hyväksikäyttöä vastaan Jemenissä

Valtaosa jemeniläisistä, yli 24 miljoonaa ihmistä, tarvitsee humanitaarista apua yli neljä vuotta kestäneen väkivaltaisen konfliktin seurauksena. Lukemattomat lapset ovat kuolleet nälän ja sairaanhoidon puutteen seurauksena ja peräti joka kymmenes on joutunut jättämään kotiseutunsa paetessaan väkivaltaisuuksia. Lapsista monet ovat traumatisoituneita ja vaarassa joutua kokemaan lisää riistoa, kuten esimerkiksi aseelliseen ryhmään värväämisen. Koulun sijaan monet joutuvat töihin ja lapsiavioliitot uhkaavat erityisesti tyttöjä.

Ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä sekä riistoa Taizin ja Lahijin maakunnissa. Vahvistamalla lastensuojelun rakenteita varmistetaan, että vaikeuksissa olevat lapset saavat tarvitsemaansa apua.

Perheet saavat lastensuojelupalveluita perustetuissa perhekeskuksissa. Vaikeuksissa olevia lapsia ohjataan tarvittaessa erityisen tuen piiriin ja heille ja perheille tarjotaan psykososiaalista tukea. Samalla vahvistetaan lasten huoltajien, lasten kanssa toimivien muiden aikuisten sekä viranomaisten kykyä tunnistaa, käsitellä ja ennaltaehkäistä lastensuojelurikkomuksia. Osana toimintaa järjestetään myös koulutuksia hyvästä vanhemmuudesta ja lasten toimintakykyä vahvistetaan perustetuissa elämäntaitokerhoissa. Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat perheet saavat kertaluonteisen käteistuen.

Vuoden loppuun kestävällä hankkeella tavoitetaan suoraan yli 7 000 lasta sekä 3 000 aikuista. Epäsuorasti tavoitetaan 26 000 ihmistä lisää.

Lahjoittajien apu mahdollistaa humanitaarisen lisäavun Jemeniin

Uuden avustushankkeen lisäksi, tuetaan kansainvälisen Pelastakaa Lasten hätäavun toimia Jemenissä. Kiitos suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yritysten hätäapulahjoitusten, Suomen Pelastakaa Lapset on marraskuusta 2018 lähtien pystynyt lähettämään yhteensä 485 000 euroa Jemenin humanitäärisen avustustoiminnan tarpeisiin. Tämän avun turvin varmistetaan, että hädänalaiset perheet saavat ruokaa, puhdasta vettä sekä eloonjäämisen kannalta tarvittavia perustarvikkeita.

Suojelua ja tukea jokapäiväiseen selviytymiseen Somaliassa

Lapset ovat kaikissa kriisitilanteissa kaikkein haavoittuvaisimpia. Kodeistaan ja kotiseudultaan pakenemaan joutuneet ovat erityisen turvattomia. Somalian eteläosissa sijaitsevassa Baidoassa elää yli 300 000 ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa pitkäkestoisen konfliktin sekä toistuvien kuivuuskausien vuoksi. Myös alueella ennestään asuvat ihmiset elävät äärimmäisten vaikeuksien keskellä.

Baidoan pakolaisleireillä eläviä perheitä autetaan turvaamaan toimeentulonsa ja lasten ravinnon saannin. Käteisavustusten turvin perheet voivat hankkia ruokaa ja muita perustarpeita. Yhteensä 1 725 kotitaloutta saa neljän kuukauden ajan mobiilimaksuna runsaat 40 euroa kuukaudessa. Lasten vanhemmille ja muille huoltajille välitetään tietoa sekä järjestetään koulutuksia muun muassa aliravitsemuksen ehkäisystä ja hyvästä vanhemmuudesta.

Tyttöjen ja poikien itsetuntoa vahvistetaan, jotta he osaisivat ilmaista tarpeensa ja hakea tarvittaessa apua. Yhteisöt, niiden johtajat ja palvelujen tuottajat saavat koulututusta lastensuojeluongelmien ehkäisystä ja niiden hoidosta. Lasten suojelun vahvistamiseksi perustetaan myös aikuisten toimintaryhmiä. Näiden jäsenet saavat koulutusta siitä, miten tunnistaa ongelmia ja miten toimia auttaakseen vaikeuksissa olevaa lasta. Kiireellisissä ja vakavissa tapauksissa järjestetään yksilökohtaista tukea lapsille ja heidän perheilleen.

Ulkoministeriön sekä lahjoittajien tuella toteutettava hanke tavoittaa suoraan 3 425 ihmistä. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Pelastakaa Lasten Loppu sodalle lapsia vastaan –vetoomus: www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan