Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoon tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa

Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoon tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa

Sijaishuollon ammattilaiset vaativat, että sijaishuollon henkilöstön saatavuuteen ja koulutukseen tehdään nopeita kohentavia toimenpiteitä, jotta lapset saavat heille kuuluvaa tarpeellista suojelua, huolenpitoa ja kasvatusta. 

Sijaishuollossa olevien lasten määrä on ollut lainsäädännön muutoksista huolimatta viime vuosina kasvussa. Lainsäädäntö ohjaa yhä vahvemmin ennalta ehkäiseviin ja kevyimpiin palveluihin. Nämä palvelut eivät edelleenkään toimi. Siksi sijaishuoltoon ohjautuu yhä haastavahoitoisempia lapsia ja usein vielä hyvin myöhäisessä vaiheessa. Tämä johtaa siihen, että sijaishuollon laitoshoitoon päätyvien asiakkaiden tarpeet ovat yhä monimutkaisempia.  

Sijaishuollon laitoshoidossa työskentelevältä ohjaajalta vaaditaan vaativaa vuorovaikutusosaamista ja kuntoutustyöskentelyä, paineensietokykyä, itsesäätelykykyä ja oikeaa asennetta asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin.  Toiminta on erittäin tiukasti lainsäädännön ja valvovien viranomaisten taholta säädeltyä ja valvottua. Toisaalta sijaishuoltoyksiköiden kolmivuorotyö on arjen turvallisuuden, hoivan, huolenpidon ja arkilogistiikan hoitamista; turvallisena aikuisena toimimista kolmessa vuorossa. 

Kun työntekijöiden tilanne on tämä, on samaan aikaan nostettu toistuvasti esille väärinkäytöks ja ylilyöntejä, joita lastensuojelun yksiköissä on tapahtunut. Työn arvostus ja vaativuus näyttäytyy julkisuudessa yksipuolisessa valossa, vaikka alalle suuntautuvien sosionomien koulutuksessa painotetaan vahvasti kehittämistyötä, asiantuntijuutta, johtajuutta ja päivätyötä. 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8017/2015 astui voimaan 1.3.2016. Tämän jälkeen monet vuosia alalla toimineet hyvät ja pätevät työntekijät olivatkin yhtäkkiä epäpäteviä. Esimerkiksi yhteisöpedagogien tilanne on ollut koko ajan epäselväjoissakin kilpailutuksissa tutkinnon katsotaan antavan muodollisen pätevyyden ja toisissa ei. 

Tilanne on jo pidemmän aikaa ollut se, että päteviä AMKtasoisia työntekijöitä ei saada rekrytoitua. Useissa yksiköissä joudutaan tuntityöntekijöiden avulla paikkaamaan pysyvän henkilöstön puutetta. Rekrytointihaasteet ovat viimeisen vuoden aikana näyttäytyneet jo valtakunnallisesti. Avoimiin toimiin ei saada edes lastensuojelulain vaatimuksia täyttävää henkilöstöä.  Samalla kilpailutuksissa asetetaan työkokemusta ja erikoistumiskoulutusta vaativia ehtoja. 

Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2300 sosionomia, mutta heitä ei näy lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa. Vastavalmistuneet kentälle tulevat työntekijät uupuvat nopeasti ja vaihtavat kevyempiin töihin. Sosionomikoulutus ei nykymuodossaan anna riittäviä valmiuksia tähän sijaishuollon vaativaan työhön. 

Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta tilanne on vakavaSuomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuonna 1991. Sen mukaan lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä myös huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen (Artikla 20).  

Sopimusvaltiot ovat myös sitoutuneet siihen, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa (Artikla 3).  

Nykyisessä erityisen hankalassa henkilöstötilanteessa on mahdotonta toteuttaa lapsen oikeutta erityiseen huolenpitoon, suojeluun ja kasvatuksen jatkuvuuteen. 

Me allekirjoittaneet sijaishuollon ammattilaiset vaadimme päättäjien, opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valvontaviranomaisten (Valvira, Avija palveluntilaajien tarttuvan tähän epäkohtaan kanssamme, jotta voimme yhteiskuntana taata lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoon sijoitetuille lapsille heille kuuluvien oikeuksiensa mukaista huolenpitoa.  

Helsingissä 17.2.2020 

Allekirjoittajat: 

Anu Lehto, palvelutoiminnan johtaja, Pelastakaa Lapset ry 

Tove Lönnqvist, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry 

Kai Laitinen, toiminnanjohtaja, EHJÄ ry 

Arja Sutela, pääsihteeri, Nuorten Ystävät ry 

Pia Sundell, toiminnanjohtajaBarnavårdsföreningen 

Teija Tuuliainen, johtaja, Valtion koulukoti Liminka 

Assi Kukkonen, johtaja, Valtion koulukoti Sairila 

Marko Nikkanen, laatujohtaja Familar Oy 

Heidi Nygren, toimitusjohtaja Kalliola Oy -uudet setlementtiratkaisut 

Pertti Kukkonen, toiminnanjohtaja, Auta Lasta ry 

Kim Berglund, johtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 

Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS Lapsikylä 

Riitta Jauhiainen, työnohjaaja, kouluttaja, organisaatiokonsulttiCommuniArt Oy 

Peter Sundman, työnohjaaja, kouluttaja

Tarja Janhunen, työnohjaaja, Työnohjauspalvelu Tuuma Oy 

Kirsti Pirttijärvi, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeuttiTmi Kirsti Pirttijärvi, 

Pekka Lavila, toimitusjohtaja, Synesis Oy 

Kai Alhanentutkija työnohjaajaAretai Oy 

Anne Kansanaho, työnohjaaja, kouluttajaAretai Oy 

Marko Kangas, toimitusjohtaja, työnohjaaja, kouluttaja, Aretai Oy 

Katriina Lehti, työnohjaaja, kouluttaja, Aretai Oy 

Olli-Pekka Ahtiainen, työnohjaaja, kouluttaja, Aretai Oy 

Jarkko Soininen, työnohjaaja, kouluttaja, Aretai Oy 

 

Lisätietoja: 

Anu Lehto, palvelutoiminnan johtajaPelastakaa Lapset ryanu.lehto@pelastakaalapset.fi040 739 3474 

Tove Lönnqvist, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset rytove.lonnqvist@pelastakaalapset.fi050 502 0329