Lasten kuolleisuus kolminkertaistunut al-Holin leirillä terveydenhoidon saatavuuden heikentyessä

Lasten kuolleisuus kolminkertaistunut al-Holin leirillä terveydenhoidon saatavuuden heikentyessä

Kahdeksan alle viisivuotiasta lasta on menehtynyt viiden päivän sisällä Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä terveys- ja ravitsemuspalvelujen heiketessä nopeasti. Alle viisivuotiaiden kuolleisuus oli ajanjaksolla 6.–10. elokuuta yli kolme kertaa suurempi kuin tämän vuoden alusta lähtien. 

Terveys- ja ravitsemuspalvelujen toimintakyky on heikentynyt tuntuvasti Koillis-Syyriassa koronatilanteen sekä keskeisiä rajanylityspaikkoja koskevien, vuoden alusta lähtien tehtyjen rajoitusten vuoksi. Kenttäsairaaloista vain kolmannes on toiminnassa, ja nämäkin rajoitetusti. 

Vastikään menehtyneestä kahdeksasta lapsesta kaksi oli irakilaisia, yksi syyrialainen ja ainakin kolme muun maan kansalaisia. Lasten kuolemien taustalla oli muun muassa sydämen vajaatoiminta, sisäinen verenvuoto ja vakava aliravitsemus. 

Terveydenhuollon vähentyneiden resurssien sekä lasten ravitsemustilan seurantaan liittyvien vaikeuksien vuoksi on odotettavissa, että lisää lapsia tulee menehtymään, varoittaa Pelastakaa Lapset. 

– Lasten suojelemisessa on kaikkinaisesti nähtävissä kollektiivinen epäonnistuminen, toteaa Sonia Khush, Pelastakaa Lasten Syyrian hätäavun johtaja, ja jatkaa: 

– YK:n turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt vaikuttamaan siihen, että lähin rajanylityspaikka olisi avattu. Tämä on johtanut palvelujen anteeksiantamattomiin viivästyksiin aikana, jolloin lapset ovat suurimmassa tarpeessa. Leiri on koronaepidemian partaalla, sillä sairaanhoitopalveluita on rajatusti saatavilla ja hoitohenkilökunta ei pysty toimimaan turvallisesti suojavarusteiden pulan vuoksi. 

– Al-Holissa kahdeksan lasta on traagisesti kuollut ehkäistävissä oleviin syihin vallitsevan tilanteen vuoksi. Nämä lapset olisivat voineet jäädä eloon, jos vain olisivat saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Emme voi sallia sitä, että kuolleisuusluvut jatkavat nousuaan, sanoo Khush. 

Pelastakaa Lapset vaatii, että kaikkien tilanteen osapuolten on ryhdyttävä välittömiin toimiin turhien kuolemantapausten välttämiseksi. YK:n valtioiden rajat ylittäviä operaatioita Koillis-Syyriassa on välittömästi käynnistettävä uudelleen tai vahvistettava. Myös Al-Holin leirillä on pikaisesti vahvistettava avun perille vientiä. On erittäin tärkeää, että terveys- ja ravitsemustyöntekijöillä on mahdollisuus testata ja eristää ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti saaneet koronatartunnan. On ehkäistävä tilanne, jossa terveydenhoitolaitoksia joudutaan sulkemaan koronan leviämisen vuoksi. 

Al-Holin leirillä elää yli 65 000 ihmistä. Leirin asukkaiden joukossa on syyrialaisia, irakilaisia sekä yli 60 muun maan kansalaisia. Leireillä olevista jopa 70 prosenttia on lapsia. 

– Al-Holin leirillä elävien lasten tilanne on jatkuvasti heikkenemässä. Olemme syvästi huolestuneita myös leirillä vielä olevien suomalaisten lasten tilanteesta, sanoo Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri. 

– Kaikkien asianomaisten maiden, myös Suomen, tulee välittömästi ryhtyä toimeen ulkomaalaisten lasten ja heidän perheidensä palauttamiseksi kotimaihinsa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen asettamien velvoitteiden mukaisesti, toteaa Markkula-Kivisilta. 

Auta Syyrian lapsia