ecpat

Lasten kaupallinen seksuaalinen riisto Suomessa on piilorikollisuutta – ilmiö on vaikea tunnistaa 

Lapsiin kohdistuva kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta on vaikeasti tunnistettavissa eikä siitä ole riittävästi tietoa Suomessa. Ilmiön tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan lisää koulutusta.  

Pelastakaa Lapset selvitti lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa ilmiönä Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ilmiön parissa toimivista asiantuntijatahoista, ilmiön yleisyydestä sekä ilmenemismuodoista. Selvitystä varten haastateltiin kymmentä asiantuntijaa kahdeksasta eri organisaatioista sekä ihmisoikeusasioihin erikoistunutta kansanedustajaa.     

Asiantuntijoiden mukaan lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa esiintyy Suomessa. Ilmiön laajuutta on vaikea arvioida, sillä se on vaikeasti tunnistettavissa.   

”Lapsiin kohdistuva kaupallinen riisto on piilorikollisuutta. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvitaan lisää koulutusta. Tarvitsemme lisää monitieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua siitä, kuinka voimme paremmin suojella lapsia kaikelta seksuaaliväkivallalta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti”, Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnosta sanoo. 

Selvityksen mukaan aikuiset ostavat alaikäisiltä seksiä Suomessa  

Ilmiöstä käytetään nimitystä vastikkeellinen seksi. Asiantuntijat määrittelevät vastikkeellisen seksin seksuaalisten tekojen ostamiseen, missä on käytetty vaihdon välineenä rahaa, ruokaa, päihteitä tai esimerkiksi majoitusta. Vaihdon välineenä voi olla myös esimerkiksi merkkivaatteet tai muu esine tai asia. 

”On tärkeää muistaa, että laiton lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ei tunne maiden rajoja. Usein lasten kaupallisessa seksuaalisessa riistossa ja seksuaaliväkivallassa käytetään digitaalista mediaa laittoman toiminnan valmisteluun; seksuaaliseen houkutteluun (grooming), laittoman kuvamateriaaliin ja seksuaalisten viestien vaihtoon”, Vaaranen-Valkonen sanoo. 

Pelastakaa Lapset edustaa kansainvälistä ECPAT-verkostoa Suomessa. Verkoston tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvaa kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa.  Pelastakaa Lasten Nettivihje ottaa vastaan ilmoituksia lapsiin kohdistuvasta lasten kaupallisesta seksuaalisesta riistosta ja lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta niin Suomessa kuin maan rajojen ulkopuolella. 

Ilmoita, älä sivuuta: https://www.pelastakaalapset.fi/nettivihje 

Selvitys on luettavissa täällä: www.pelastakaalapset.fi/ecpat