Lasten hätä Syyriassa kasvaa – Pelastakaa Lapset lisää apuaan

Suomen Pelastakaa Lapset lähettää 200 000 euroa hätää kärsivien lasten auttamiseksi Koillis-Syyriassa.

Koillis-Syyriassa lapset ja perheet pakenevat taisteluja. Alueella vähintään 1,8 miljoonaa ihmistä on YK:n arvion mukaan humanitaarisen avun tarpeessa. Lapset ovat erityisen suuressa vaarassa Koillis-Syyrian sekasortoisessa tilanteessa.

– Kiitos suomalaisten lahjoittajien voimme lisätä hätäapuamme ja varmistaa hädänalaisten lasten ja perheiden välittömiä tarpeita, kuten ruokaa, suojaa ja välttämättömyystarvikkeita, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

Äärimäisen vaikeat olosuhteet ovat monilla alueilla estäneet tai vaikeuttaneet avustusjärjestöjen toimintaa. Pelastakaa Lasten avustustoiminnan myötä sairaita lapsia on ohjattu hoitoon. Huoltajistaan eroon joutuneita lapsia on autettu. Lapsille ja heidän huoltajilleen on myös tarjottu psyykkistä ensiapua ja psykososiaalista tukea. Lähiaikoina pyrimme myös jakamaan taistelujen tieltä paenneille perheille ruoka-annospakkauksia, talvivaatteita sekä muita tarvikkeita, mitä he tarvitsevat sään kylmetessä.

Auta Syyrian lapsia

Humanitaariselle avulle on varmistettava esteetön pääsy kaikkien apua tarvitsevien luo.

– Vaadimme väkivaltaisuuksien välitöntä lopettamista ja vetoamme kansainväliseen yhteisöön, jotta se toimisi tulitauon aikaansaamiseksi, Haaranen sanoo.

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti hyökkäyksiä ei saa kohdistaa siviiliväestöä ja siviilirakennuksia, kuten sairaaloita ja kouluja vastaan. Ylipäätään on vältettävä tarpeetonta ja erottelematonta tuhoa aiheuttavien taisteluvälineiden käyttöä asutuskeskuksissa.

– Vaadimme, että kaikki konfliktin osapuolet huolehtivat velvoitteestaan suojella siviiliväestöä kaikissa tilanteissa. On äärimmäisen tärkeää, että lapset saisivat välittömästi sitä apua ja tukea, jota he tarvitsevat. Lapsia on kaikissa tilanteissa suojeltava, sanoo Haaranen.

Auta Syyrian lapsia