Lapsiystävällinen Eurooppa

Suomen kansallinen intressi on vauras ja vakaa Eurooppa. Se rakentuu lasten terveydestä, turvallisuudesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Lapsiin investoiminen ei tarkoita vain rahaa, vaan myös arvoja. Se tarkoittaa sen varmistamista, että lapsen oikeudet toteutuvat koko Euroopan unionin alueella, kaikissa jäsenvaltioissa ja että oikeuksien toteutumista arvioidaan ja korjaavia toimenpiteitä tehdään säännöllisesti.

Seuraavalla viisivuotiskaudella EU:n on otettava selkeitä askelia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, päätösten lapsivaikutusten arvioimiseksi, turvallisen perhe-elämän edellytysten luomiseksi ja perheväkivallan ehkäisemiseksi sekä muuttoliikkeen mukana kulkevien ja EU:sta turvapaikkaa hakevien lasten suojelemiseksi. EU:n tulee edistää lasten oikeuksia ja hyvinvointia niin unionin rajojen sisä- kuin ulkopuolella.

1. Suositus

Tuomme esille Suomen esimerkkiä lapsiin investoimisen hyödyistä.

2. Suositus

EU sitoutuu vähentämään lapsiperheköyhyyttä ja seuraa tavoitteen toteutumista.

3. Suositus

Lapsitakuun toteutuminen varmistetaan ja laajennetaan koskemaan kaikkia lapsia.

4. Suositus

Lapsivaikutusten arvioinnilla ja lapsibudjetoinnilla teemme lapset näkyväksi päätöksenteossa.

5. Suositus

Varmistamme EU:sta turvapaikkaa hakevien lasten erityissuojelun ja paremman oikeusturvan.

6. Suositus

Lasten suojeleminen muuttoliikkeessä vaatii yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa.

7. Suositus

EU sitoutuu luomaan turvallisen perhe-elämän edellytyksiä ja ehkäisemään perheväkivaltaa.

8. Suositus

EU:n rahoituskehyksessä vahvistetaan lasten hyvinvointia ja lapsibudjetointi otetaan käyttöön.

Lue suosituksista lisää »

Tule mukaan lapsi- ja perhepoliittiseen EU-vaalipaneeliin Helsinkiin keskustakirjasto Oodiin torstaina 2.5.2019. Tutustu tapahtumaan »