Lapsille ja perheille vahvempaa tukea kriisitilanteissa Suomessa

Lapsille ja perheille vahvempaa tukea kriisitilanteissa Suomessa

Pelastakaa Lapset vahvistaa yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) kanssa viranomaisten, järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden valmiutta vastata lasten ja perheiden erityistarpeisiin kriisitilanteissa.

Pelastakaa Lapset on liittynyt Vapepan jäseneksi. Pelastakaa Lasten valmiustyössä varaudutaan olemaan viranomaisten tukena kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteissa, jotka koskettavat lapsia ja perheitä Suomessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi laajat tulipalot, myrskyt, tulvat, liikenne- ja kemikaalionnettomuudet, terroriteot ja evakuoinnit. Jos Suomeen kohdistuu laajamittainen maahantulo, joukossa on todennäköisesti perheitä, eri-ikäisiä lapsia sekä huoltajista eroon joutuneita lapsia ja nuoria.

Lapset ja perheet jäävät usein viranomaisten suunnitelmissa vähälle huomiolle tai heidän erityistarpeitaan ei huomioida riittävästi. Lapsiosaamiselle ja lasten tarpeisiin vastaavalle toiminnalle onkin tarvetta viranomaistyössä, järjestökentällä ja vapaaehtoistoiminnassa. ”Lapset ovat kaikissa kriisitilanteissa kaikkein haavoittuvaisimpia. Tiedostamalla lasten tilanteen ja heidän tarpeensa, voidaan yksinkertaisilla ja edullisillakin toimilla merkittävästi lisätä lasten turvallisuudentunnetta ja auttaa lapsia toipumaan tapahtuneesta”, kertoo Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

Pelastakaa Lasten valmius perustuu kansainvälisen humanitaarisen työn osaamiseen ja kotimaiseen ammatilliseen lastensuojelun asiantuntijuuteen. Lisäksi järjestöllä on alueellinen ja paikallinen kansalaisjärjestöpohja, joka perustuu aluetoimistoihin, paikallisyhdistyksiin ja vapaaehtoisiin.

Pelastakaa Lasten toimintamalleja häiriötilanteisiin ovat Kriisichat ja Lapsiystävällinen tila -toiminta. Kriisichat avataan verkossa tilanteissa, joissa äkillinen, paikallisesti, valtakunnallisesti tai globaalisti uhkaava tapahtuma herättää lapsissa ja nuorissa ahdistusta tai järkytystä.

Lapsiystävällinen tila -toiminta on maailmanlaajuisesti käytetty toimintamalli kriisejä kohdanneiden lasten tukemiseksi. Lapsiystävällinen tila on turvallinen paikka, jossa lapsi voi pelata, leikkiä ja askarrella turvallisten aikuisten ohjauksessa. Toiminta auttaa lasta selviytymään kriisitilanteessa ja tukee siitä toipumista. Lapsiystävällinen tila voidaan perustaa mobiilisti sinne, missä tarve on. Tärkeä osa varautumistyötä on yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa sekä koulutusyhteistyö.

Pelastakaa Lapset on aloittanut toiminnan lasten suojelun ja lasten erityistarpeiden huomioimiseksi nykyistä enemmän kriisitilanteissa, Vapepan paikallisten hälytysryhmien toiminnassa sekä valmiusharjoituksissa ja -koulutuksissa.

Vapepa on 52 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, jota koordinoi Suomen Punainen Risti. Vapepan hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi ensihuollossa, antamaan henkistä tukea, muonituksessa ja evakuoinneissa. Vapepan hälytysryhmiä toimii ympäri maata.

Valmiuden kehittäminen on erityisen ajankohtaista nyt, sillä valmiudesta huolehtiminen tulee olemaan perusteilla olevien maakuntien vastuulla. Onkin tärkeää, että maakuntien valmiussuunnitelmissa huomioidaan myös lapset ja perheet.