Lapsi- ja perhejärjestöt: perhevapaita ei saa heikentää

Pelastakaa Lapset on yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa tehnyt ehdotuksen perhevapaiden kehittämiseen. Perhevapaiden kehittämisen on tapahduttava lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi. Työmarkkinajärjestöjen ja useiden puolueiden esittämiä heikennyksiä vapaiden kestosta tai korvaavuustasosta ei tule hyväksyä.

Perhevapaisiin lasketaan vanhempainvapaat ja pienten lasten hoidon järjestämiseen tarkoitettu hoitovapaa sekä näiden rahalliset korvaukset. Pienen lasten hoitoon kuuluvat olennaisesti myös varhaiskasvatuspalvelut eri muodoissaan. Perhevapailla ja varhaiskasvatuksella on kolme päätavoitetta:

  • taata vauvan ja pienen lapsen oikeus perheeseen, hyvään hoitoon ja varhaiskasvatukseen
  • edistää vanhempien mahdollisuutta yhdistää perhe ja työ-elämä omaan tilanteeseen sopivalla tavalla
  • lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa vanhemmuudessa ja työmarkkinoilla

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät yhteisessä kannanotossaan, että

  • Lapsen etu on ensisijainen perhevapaita koskevassa uudistamistyössä. Lasten ja perheiden erilaiset ja yksilölliset tarpeet huomioidaan. Erityyppisten perheiden yhdenvertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidennetään kokonaisuudessaan siihen asti, kunnes lapsi on täyttänyt 18 kuukautta. Isälle kiintiöityä ansiosidonnaista vapaata pidennetään lyhentämättä äidin ja tällä hetkellä tarjolla olevaa ansiosidonnaista vapaata.
  • Perhevapaat jaetaan lähtökohtaisesti kummankin vanhemman kesken tasan. Vanhemmat voivat kuitenkin halutessaan luopua osasta omaa perhevapaataan ja siirtää toiselle vanhemmalle osuutensa, lukuun ottamatta kiintiöityä osuutta. Vanhempi voi myös siirtää osan perhevapaasta jollekin toiselle henkilölle (isovanhempi, muu henkilö), joka vastaa lapsen hoitamisesta.
  • Vanhempainpäivärahan minimitasoa nostetaan.
  • Kotihoidontukea porrastetaan niin, että tuki on korkeampaa alkuvaiheessa ja laskee lapsen iän myötä.
  • Varhaiskasvatuksen tarjontaa ja laatua varmistetaan niin, että ryhmät ovat kooltaan lapsen ikävaiheeseen sopivia ja pysyviä ja että henkilökunta on pysyvää ja pätevää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto, 050 574 1775
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 050 411 1562

Helsingissä 21.4.2017

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa lapset ry
Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto ry
Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi-ja turvakotien liitto ry
Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Projektipäällikkö Anna Moring, Monimuotoiset perheet – verkosto
Pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten ystävät ry
Toiminnanjohtaja Jari Ketola, Pesäpuu ry
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto ry
Toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Lue kannanotto kokonaisuudessään täältä.