Lapset kärsivät jäätävissä olosuhteissa pakolaisten ja siirtolaisten leireillä Bosnia-Hertsegovinassa

Lapset kärsivät jäätävissä olosuhteissa pakolaisten ja siirtolaisten leireillä Bosnia-Hertsegovinassa

Useita satoja yksin Balkanin läpi matkaavia lapsia arvioidaan juuttuneen Bosnia-Hertsegovinaan, missä olosuhteet pahenevat jatkuvasti myös kylmenevän sään takia.

Pelastakaa Lapset auttaa parhaillaan yksin tulleita lapsia siirtymään pois tänään purettavalta Vucjakin leiriltä. Balkanin läpi matkaaville siirtolaisille ja pakolaisille kesällä perustettu leiri sijaitsee vanhalla kaatopaikalla ja on miinakenttien ympäröimä. Olosuhteet leirillä ovat olleet hyvin vaikeat, ja myös lapset ovat olleet vailla kunnollista suojaa ja puhdasta vettä. Leirillä oleskeli enimmillään arviolta 2000 miestä ja 60 yksintullutta lasta.

Vucjakista Pelastakaa Lapset on nyt evakuoinut yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa 15 lasta. Kesän jälkeen järjestö on sijoittanut Vucjakista noin 250 lasta eri turvakoteihin. Turvakodeista yksi pystyy myös tarjoamaan vailla huoltajaa oleville lapsille erityistä tukea. Eri puolilla maata sijaitsevilla leireillä sadat lapset joutuvat yhä elämään hyvin vaikeissa olosuhteissa.

Pelastakaa Lasten avustusryhmät ovat kuluneen vuoden aikana auttaneet Bosniassa noin 2000 yksintullutta siirtolais- ja pakolaislasta. Järjestön työntekijät raportoivat leireille saapuneen lisää ihmisiä viimeisten viikkojen aikana. Avustustyöntekijöiden mukaan monella lapsella on matkalla seuranaan mies, joka ei ole lapsen sukulainen. Tämä tekijä lisää riskiä joutua eri vaaroille alttiiksi.

– Vuoristossa ollessamme pelkäsimme. [Olimme siellä yhdessä] kolmen-neljän muun ihmisen kanssa. Siellä oli myös susia. Se oli pelottavinta. Pelkäsimme myös poliisia, kertoo Aazar*, 14.

Afganistanista 1,5 vuotta sitten paennut Aazar kuluu niiden joukkoon, jotka on nyt siirretty muualle Vucjakista.

– Haluamme täällä olevien ihmisten pääsevän Eurooppaan. Minä tahdon Ranskaan.

– Vucjakissa olleet lapset ovat nyt turvallisemmissa oloissa, mutta heitä uhkaavat yhä eri vaarat. Kansallisen hallituksen sekä EU:n on löydettävä soveltuvia ratkaisuja, mukaan lukien kunnollisten suojien järjestäminen pakolaisille ja siirtolaisille sekä erityisesti lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville, sanoo Andrea Zeravcic, Pelastakaa Lasten maajohtaja Bosnia-Hertsegovinassa.

Monet lapset ovat kertoneet kohdanneensa tai todistaneensa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa heidän yrittäessään ylittää Kroatian rajan. Fyysisen väkivallan lisäksi pakolaisiin ja siirtolaisiin kohdistetaan uhkauksia, heitä nöyryytetään, kiristetään ja heidän omaisuuttaan tuhotaan.

– Vailla huoltajaa olevat lapset tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja suojelua. EU ei saa sulkea silmiään tältä asialta. Lapsille on järjestettävä suojelua ja laillisia keinoja muun muassa uudelleensijoittamisen ja perheidenyhdistämisen suhteen sekä toimiva turvapaikkajärjestelmä. Rajavartijoita on koulutettava lasten suojeluun, sen sijaan että lapsia vain käännytetään takaisin, toteaa Zeravcic.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

  • Tiistaina 10.12. noin 650 ihmistä siirrettiin busseilla Vucjakin leiriltä tilapäiseen Usivakin vastaanottokeskukseen Sarajevoon sekä toiselle leirille Blazujiin.
  • Bosnia-Hertsegovinassa Pelastakaa Lapset toimii siirtolaisten ja pakolaisten auttamiseksi muun muassa Una Sanassa ja Tuzlassa. Avustustoiminnassa huomioidaan erityisesti vailla huoltajaa olevat lapset. Vastaanottokeskuksissa Pelastakaa Lasten lastensuojelun työntekijät päivystävät kellon ympäri ja tarjoavat yksintulleille lapsille sekä perheille oikeusapua. Liikkuvat ryhmät antavat apua muun muassa myös majoituksen ja rekisteröitymisen suhteen. Järjestö auttaa lisäksi lapsia ilmoittautumaan paikallisiin kouluihin.