Lapsella on oikeus perheeseen

Perhe suojaa lasta

Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä perheenyhdistämisen tiukentamisesta. Perheen saaminen Suomeen on jo nyt hyvin vaikeaa ja esityksen toteutuessa lähes mahdotonta. Erityisesti Suomen tiukasta linjasta kärsivät yksin maahan tulleet lapset.

Pelastakaa Lasten tukiasumisyksikössä asuu Suomeen yksin tulleita 15-17-vuotiaita lapsia. Yksin maahan tulleilla lapsilla on jatkuva huoli elossa olevista perheenjäsenistään. 16-vuotias  Ahmed*  kertoo tuntevansa syyllisyyttä siitä, miksi vanhemmat halusivat avustaa juuri hänet turvallisempaan paikkaan mutta muu perhe joutuu edelleen elämään epävakaissa olosuhteissa. Hän kokee olevansa epäonnistunut ja tuottavansa pettymyksen perheelleen jos ei menesty Suomessa eikä kykene ansaitsemaan riittävästi rahaa auttaakseen perhettään.
Hisham* on muutamia vuosia sitten tullut alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen. Hän on opiskellut itselleen terveysalan ammatin ja tekee samanaikaisesti kahta työtä ansaitakseen riittävästi rahaa perheenyhdistämistä varten. Vapaa-aikaa hänelle ei juurikaan jää. ( *Nimi muutettu)

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat kaipaavat kovasti perheenjäseniään. Osalla elossa olevat vanhemmat ja sisarukset ovat jääneet kotimaahan. Toisten kohdalla koko perhe on paennut esimerkiksi kotimaastaan Afganistanista, mutta osa perheestä on joutunut jäämään paperittomasti naapurimaa Iraniin kun vain yksi perheenjäsen on kyetty lähettämään vaativalle matkalle Eurooppaan turvallisemman elämän toivossa. Paperittomasti Iranissa oleilevan perheen on täysin mahdotonta päästä jättämään hakemus perheen yhdistämiseksi.
Jatkuva ikävä ja huoli perheestä näkyy tukiasumisyksikön arjessa esimerkiksi ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, toivottomuutena, unettomuutena ja toisinaan myös aggressiivisuutena. Se vaikuttaa väistämättä keskittymiskykyyn ja arjen jaksamiseen, ja sitä kautta mm. suomen kielen oppimiseen ja kotoutumiseen.

Elossa olevien perheenjäsenten läsnäolon tuoma tuki ja turva edesauttaisivat selkeästi nuorten arkeen sopeutumista, tulevaisuuden suunnittelua ja osallisuuden tunnetta uudessa maassa. Vanhempien ja sisarusten poissaolo ja kasvatuksen puute taas lisäävät ahdistuneisuuden ja toivottomuuden tunnetta. Riski syrjäytyä, radikalisoitua tai joutua ihmiskaupan uhriksi kasvaa. “, sanoo Pelastakaa Lasten alaikäisyksikön työntekijä.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin

Useissa Suomeenkin saapuneissa perheissä toinen puolisoista on jäänyt kotimaahan, ja vain osa perheestä on lähetetty vaaralliselle ja kalliille pakomatkalle. Perheet saattavat myös eksyä toisistaan matkan aikana.

Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisessä tilassa käyvä yhdeksänvuotias Maryam* on isänsä kanssa kaksin liikkeellä. He odottavat parhaillaan turvapaikkapäätöstä vastaanottokeskuksessa. Paluu maahan, jossa ei ole turvallista liikkua ja mahdollisuudet koulunkäyntiin ovat heikot, ei ole isän eikä tyttären mielestä vaihtoehto.
Kysymykseen siitä kaipaako hän Irakista jotain Maryamilla on kuitenkin valmis vastaus: ”äitiä”. Vastaanottokeskuksesta löytynyt Maryamin ystävä, myös yhdeksänvuotias Dima* nyökkää ymmärtävästi vieressä: ”Minä kaipaan isää.”

Maryamilta taakse on äidin lisäksi jäänyt kolme sisarta. Vaikka Maryam ja isä saisivat Suomesta turvapaikan, heidän on hyvin vaikea ansaita vaadittua toimeentuloa. Lähin Suomen edustusto, mihin perheenyhdistämisen hakemus pitää jättää, on Turkin Ankarassa, minne perheen äidin lasten kanssa on mahdoton mennä. Tällä hetkellä jonot hakemuksen jättämiseen ovat useiden kuukausien pituiset.

Lisätietoa:

Lue pakolais- ja lapsijärjestöjen yhteinen tiedote täältä: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/02/08120415/Perheenyhdistaminen_tiedote-kansanedustajille_FINAL1.pdf