Lähes 2500 vähävaraisen perheen lasta Suomessa sai Pelastakaa Lasten tukea vuonna 2019

Lähes 2500 vähävaraisen perheen lasta Suomessa sai Pelastakaa Lasten tukea vuonna 2019

Pelastakaa Lapset tuki vuonna 2019 lähes 2500 lapsen opintoja, harrastamista ja lomanviettoa lomakodissa. Eväitä Elämälle -ohjelman kautta ohjattu tuki on tarkoitettu lapsille, joiden yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat uhattuna perheen taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Köyhyys koskettaa Suomessa yli sataatuhatta lasta. Vähävaraisuuden vaikutukset heijastuvat laajalle lapsen elämässä ja ne voivat jatkua pitkälle aikuisuuteen. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan valtion tulee taata lapselle mahdollisimman hyvät edellytykset kehittyä, mikä tarkoittaa lapsen elämässä esimerkiksi mahdollisuutta viettää mielekästä vapaa-aikaa ja käydä koulua. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu Suomessa tällä hetkellä yhdenvertaisesti kaikkien lasten kohdalla.

Pelastakaa Lapset tukee Eväitä Elämälle -ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien tai vähävaraisissa perheissä elävien lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa ja opiskella toisella asteella. Vuonna 2019 ohjelman kautta avautui lisäksi mahdollisuus hakea lomakotia, mikäli perheessä on taloudellisia vaikeuksia, pieni läheisverkosto tai arkea kuormittaa hankala elämäntilanne.

Viime vuoden aikana tukea sai yhteensä 2453 lasta Suomessa, mikä on 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tukea jaettiin Pelastakaa Lasten viiden aluetoimiston ja 59 paikallisyhdistyksen kautta. Tukemiseen käytettiin kaiken kaikkiaan 608 513 euroa, joka jakautui toisen asteen oppimateriaalitukeen (290 082 euroa), harrastustukeen (275 414 euroa), mentoritukeen (18 578 euroa) ja lomakotitoimintaan (24 439 euroa). Keskimääräinen tukisumma harrastustuen osalta oli 213 euroa ja oppimateriaalien 314 euroa.

Vaikka Pelastakaa Lapset pystyi lisäämään tukeaan vähävaraisille lapsiperheille, ei kaikkia tukea tarvitsevia pystytty auttamaan ja ilman tukea jäi satoja lapsia. Paikallisyhdistyksissä perheiden lisääntynyt ahdinko näkyykin lisääntyneinä hakemusmäärinä. Esimerkiksi Espoon ja Jyväskylän Pelastakaa Lapsista kerrotaan, että hakemusten määrä kasvoi viime vuonna merkittävästi, Jyväskylässä jopa 60 % edellisvuoteen verrattuna.

Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tukea saaneet perheet kertovat palautteissaan, kuinka tärkeänä he pitävät lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada osallistua ja toteuttaa itseään täysipainoisesti. Eräs vanhempi kuvailee asiaa näin: ”Lapsi ei olisi pystynyt harrastamaan lajiaan ilman harrastustukea. Lapsi on saanut uusia ystäviä ja itseluottamusta harrastuksen myötä.”

Pelastakaa Lasten asiantuntija Aino Sarkia näkee harrastusmahdollisuuksien vahvistavan parhaimmillaan juuri lapsen sosiaalisia suhteita ja itsetuntoa. ”Nämä ovat niitä asioita, joihin perheen vähävaraisuus voi lapsen kohdalla erityisesti iskeä, joten tästäkin syystä pidän tärkeänä, että jokaisella lapsella olisi halutessaan mahdollisuus osallistua johonkin itselleen mieluisaan harrastukseen tai vapaa-ajan tekemiseen,” Sarkia toteaa.

Eväitä Elämälle -ohjelma rahoitetaan täysin varainhankinnalla.

Raportti Eväitä Elämälle 2019 luettavissa täältä: www.pelastakaalapset.fi/evaitaelamalle2019

Lisätietoa Eväitä Elämälle -ohjelmasta »