Kyynelkaasun käyttö oppilaita vastaan kaksinkertaistui Länsirannalla viime vuoden aikana – koronaviruksen myötä tapausten määrä on toistaiseksi pudonnut nollaan

Pelastakaa Lasten selvitykseen osallistuneista palestiinalaisista kolme neljännestä raportoi hyökkäyksistä kouluihin.

Kyynelkaasun käyttö oppilaita vastaan kouluissa ja näiden lähettyvillä Länsirannalla miehitetyllä Palestiinalaisalueella kaksinkertaistui viime vuonna vuoteen 2018 verrattuna. Tämä on aiheuttanut lapsissa ahdistusta ja stressiä. Koronaviruksen leviämisen sekä koulujen sulkeutumisen jälkeen vastaavia tapauksia ei ole sattunut. Pelastakaa Lapset vaatii, että tämän kehityssuuntauksen on jatkuttava myös pandemian jälkeen.

Pelastakaa Lasten tänään julkaisemaan selvitykseen osallistuneiden koululaisten ja opiskelijoiden mukaan kyynelkaasun käyttö sekä sotilaiden tekemät rynnäköt tai etsinnät ovat yleisimmät hyökkäysten muodot. Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä yli 400 lapselta konfliktista eniten kärsivillä alueilla Länsirannalla.

  • Kolme neljännestä lapsista kertoi hyökkäyksistä kouluihin. Nablusin osalta luku oli 93 prosenttia.
  • Kolme neljännestä lapsista kertoi pelkäävänsä sotilashenkilöitä tai siirtokuntien asukkaita ollessaan matkalla kouluun. Lapset pelkäävät joutuvansa kohtaamaan sanallista väkivaltaa sekä kyynelkaasun, pidätyksen tai fyysisen väkivallan uhkaa.
  • Neljäsosa koululaisista ei tunne itseään turvalliseksi koulussa. Monet kärsivät ahdistuksesta ja stressistä, mikä ilmenee fyysisinä oireina, kuten vapinana ja pyörtymisenä, tai itsetunnon menetyksenä ja epätoivon tunteena.
  • Lähes kolmasosa lapsista ilmoitti, että heillä on vaikeuksia keskittyä luokassa säännöllisesti kohtaamiensa haasteiden johdosta. Näistä lapsista 80 prosenttia mainitsi pelon olevan opiskeluvaikeuksien pääasiallinen syy.

Koronavirus muuttanut tilanteen

Oppilaitosten sulkeuduttua maaliskuun alussa koronaviruksen takia ei ole raportoitu yhdestäkään hyökkäyksestä lasten koulutusta vastaan. Vuonna 2019 maaliskuussa rekisteröitiin puolestaan 47 tällaista välikohtausta. Kyynelkaasun käyttö kaksinkertaistui vuosien 2018 ja 2019 välillä.

– Jotkut oppilaat alkoivat itkeä ja toisten oli vaikea hengittää, kun sotilaat ampuivat kyynelkaasua. Emme voineet hengittää kyynelkaasun sekä pelon ja ahdistuksen vuoksi. Oli kaasun hajua ja se poltti silmissämme. Koulussa meillä ei ollut tarvittavia välineitä hoitaaksemme itseämme. Se oli kivuliasta ja pelottavaa, kuvailee 13-vuotias Rima* yhtä Betlehemissä sattunutta tapausta.

– Sotilaat hyökkäsivät kouluuni kolme tai neljä kertaa viime vuonna. He heittivät kyynelkaasua ja ampuivat kovilla ammuksilla. Jotkut opettajista ja oppilaista eivät voineet hengittää. Ambulanssi tuli, ja menimme kaikki kotiin, kertoo Hebronista kotoisin oleva Farea*, 12.

16-vuotiaan Rinan* piirustuksessa lapset pakenevat kyynelkaasua. ”Piirustus näyttää, minkälaista palestiinalaisten lasten koulunkäynti on.”

Kyynelkaasu aiheuttaa ärsytystä ja vahingoittaa keuhkoja ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Koronavirus on oletettavasti erityisen tappava niille, joilla on aikaisempi keuhkosairaus, -tulehdus tai -vaurio. Alustavien tietojen mukaan koronaviruksen taudinkuva on lapsilla lievempi kuin aikuisilla. Pelastakaa Lapset on kuitenkin huolissaan siitä, että krooninen altistuminen kyynelkaasulle voi olla riskitekijä.

– Palestiinalaisten lasten oikeutta koulutukseen on vaarannettu liian pitkään. Ei pitäisi olla niin, että tarvitaan pandemia, jotta he säästyisivät siltä kauhistuttavalta ja haitalliselta koettelemukselta, jota kyynelkaasun käyttö aiheuttaa heidän yrittäessään opiskella, puhumattakaan siitä, miten pelottava Israelin armeijan läsnäolo koulujen lähettyvillä on lapsille, sanoo Jeremy Stoner, Pelastakaa Lasten Lähi-idän ja itäisen Euroopan aluejohtaja.

– Konfliktin osapuolilla on nyt harvinainen tilaisuus painaa palautuspainiketta ja varmistaa, että palestiinalaiset koululaiset saavat oppia turvassa, eivätkä enää yhdistäisi koulua väkivaltaan, pelkoon ja ahdistukseen.

– Länsirannan lapset ilmaisivat meille hyvin selvästi, että vaikka he kasvavat kokematta muuta kuin konfliktia ja miehitystä, he haluavat silti samaa koulutusta, jota muut lapset ympäri maailman nauttivat. Kenenkään ei pitäisi kieltää heiltä tätä oikeutta, toteaa Stoner.

Pelastakaa Lapset vaatii Israelin hallitusta täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa ja ryhtymään välittömiin toimiin varmistaakseen sen, että palestiinalaisilla lapsilla on turvallinen pääsy laadukkaaseen opetukseen Kyynelkaasun ja kovien ammusten käyttö lapsia vastaan, oppilaitoksissa ja niiden ympäristössä sekä tiheästi asutuilla alueilla, on lopetettava pysyvästi. Kaikkien osapuolten on ponnisteltava entistä enemmän pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi.

  • Pelastakaa Lasten koulunkäyntiä koskevaan selvitykseen osallistui 414 iältään 10–17-vuotiasta lasta yhteensä 17 koulusta Itä-Jerusalemissa, Nablusissa, Betlehemissä ja Hebronissa. Aineistot kerättiin viime syys- ja lokakuussa. Kyseessä ei ole edustava otos, sillä kyseisissä kouluissa on sattunut eniten välikohtauksia. Selvityksen tulosten toivotaan edistävän vuoropuhelua siitä, miten voidaan parhaiten varmistaa, että palestiinalaiset lapset saisivat käydä koulua turvassa ja koulutuksen esteitä poistetaan.
  • Selvitykseen osallistuneet lapset määrittelivät ”hyökkäyksiksi” muun muassa kyynelkaasun käytön oppilaitoksissa tai näiden lähettyvillä, sotilaiden tekemät ratsiat, sotilaallisen läsnäolon koulujen lähettyvillä sekä oppilaiden pidätykset oppilaitoksissa.
  • Palestiinalaisalueella kolutusta koskevan avustustoiminnan yhteensovittamista johtavan klusterin mukaan noin joka kolmannessa (109) koulutukseen liittyvässä välikohtauksessa vuonna 2019 esiintyi kyynelkaasun käyttöä oppilaitoksen alueella ja/tai oppilaita vastaan heidän ollessa matkalla oppilaitokseen tai sieltä pois. Tapaukset koskettivat 6653 oppilasta. Vuonna 2018 vastaavia tapauksia rekisteröitiin 53. (Lähde: oPt Eduction Cluster, helmikuu 2020)
  • Israelin asevoimat käyttävät kyynelkaasua mellakantorjunnassa vastatakseen koettuihin uhkiin. Vaikka asevoimat eivät ole julkistaneet joukkojenhallinnan toimintaperiaatteitaan, se on aiemmin todennut, että ”sotilaiden on osoitettava pidättyvyyttä samalla kun varmistetaan, että mellakoita ja näiden kaltaisia tapahtumia hillitään ja estetään niiden kärjistymisen”, ja että tässä on ”käytettävä asianmukaisia, oikeasuhtaisia sekä laillisia keinoja ja välineitä”.
  • Ensimmäisistä COVID-19 tapauksista Länsirannalla raportoitiin 5.3. Palestiinan terveysministeriö tiedotti 28.4. yhteensä 501 tartunnasta miehitetyllä Palestiinalaisalueella. Israelissa viranomaiset raportoivat 28.4. yhteensä 15589 tartuntatapauksesta ja 208 virukseen liittyvästä kuolemantapauksesta.
  • Länsirannalla koulut aiotaan avata noin kymmeneksi päiväksi 30. toukokuuta alkaen, jotta 76 000 keskiasteen opiskelijaa voisi suorittaa kokeensa. Lisätiloja tullaan järjestämään, jotta voidaan mahdollistaa sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Pelastakaa Lapset tukee prosessia toimittamalla opetusviranomaisille hygienia- ja desinfiointitarvikkeita.

* Lasten nimet muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.