Kulkusirkkaparvet syövät tyhjäksi kolmea Itä-Afrikan maata uuden nälkävuoden koittaessa alueelle

Pahin aavikkokulkusirkkojen vitsaus koko sukupolven aikana tuhoaa satoja ja muuta kasvillisuutta Afrikan sarvessa Kenian, Etiopian ja Somalian kamppaillessa pahenevan kriisin pitämiseksi hallinnassa. Etiopian ja Somalian kulkusirkkaesiintymä on pahin 25 vuoteen ja Kenian pahin 75 vuoteen.

Pelastakaa Lapset on erittäin huolestunut näiden kolmen maan noin 3,7 miljoonasta lapsesta, jotka kärsivät jo kriittisen vakavasta nälästä ja joiden tilanne on vaarassa pahentua hyönteisten tuhotessa satoja.*

Koillis-Keniassa on nähty jopa 2 400 km:n eli kolme kertaa New Yorkin kaupungin kokoisia parvia. Kulkusirkat ovat liikkeellä etelään kohti Etelä-Sudania ja itään kohti Ugandaa. Näin suuressa parvessa voi olla 192 miljardia kulkusirkkaa, joiden arvioidaan syövän päivässä yhtä paljon kuin 90 miljoonaa ihmistä.

YK arvioi, että tammikuun loppuun ja helmikuuhun tultaessa maaseudulla elävien perheiden ruokapula näissä kolmessa maassa saattaa vaikeutua edelleen kulkusirkkaparvien liikkuessa laitumien läpi ja uhatessa perusruokakasveja, kuten tefheinän ja maissin satoja, sekä karjalle elintärkeitä heinäkasveja. Näiden kolmen maan ruokapula on jo kriittisellä tasolla, ja vähintään 1,38 miljoonaa lasta kärsii vakavasta, hoitoa vaativasta aliravitsemuksesta. **

Taannoinen pitkittynyt sadekausi aiheutti tulvia näissä maissa ja loi edulliset olosuhteet lisääntymistä varten kulkusirkoille, jotka tarvitsevat kosteaa hiekkamaata munien laskemiseen. Myös Somaliaan joulukuussa 2019 osuneen hirmumyrsky Pawanin tuomat tulvat ja rankkasateet edistivät sirkkojen lisääntymistä.

Ilmastomullistukset ovat edelleen pääsyy äkilliselle ruokaturvallisuuden järkkymiselle Afrikan sarvessa ja vaikuttavat vakavasti useisiin alueen maihin. Vuonna 2019 maaliskuun ja toukokuun puolivälin välillä alueella satoi alle 50 prosenttia vuotuisesta keskisademäärästä, minkä jälkeen jatkuvat rankkasateet ja tulvat vaikuttivat lähes 2,8 miljoonaan ihmiseen Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa tuhoten suuria satoalueita.

Ian Vale, Pelastakaa Lasten aluejohtaja itäisessä ja eteläisessä Afrikassa, sanoo:

”Uusi katastrofi tietää pahaa tälle alueelle vuonna 2020. Kuulemme järkyttäviä tarinoita kulkusirkkavitsauksen tekemistä tuhoista Afrikan sarvessa. Vähintään 70 000 hehtaaria maata Somalimaassa, Puntmaassa ja Galmudugissa on kulkusirkkojen vallassa. Työntekijämme Keniassa taistelevat lähes läpinäkymättömän tiheitä parvia vastaan.

”Vaikutus satoihin ja laitumiin on vakava. Olemme erittäin huolestuneita siitä, että jo vaikeassa tilanteessa olevat lapset saattavat joutua yhä lähemmäs nälkiintymistä. Perheiden on jo vaikea löytää tarpeeksi ruokaa. Vuoden 2019 ja edeltävän vuosikymmenen arvaamattomat säät ovat jo merkittävästi heikentäneet perheiden mahdollisuuksia toipua yllättävistä kriiseistä. Karjankasvattajat ja maanviljelijät kuuluvat tällaisista mullistuksista eniten kärsineisiin, joiden toimeentulo ja ruokaturvallisuus ovat uhattuina.”

Pelastakaa Lapset pyytää lahjoittajia lisäämään ja ylläpitämään humanitaarista apua Afrikan sarveen torjuakseen meneillään olevaa nälkäkriisiä. Pelastakaa Lapset vetoaa myös auttamaan Afrikan sarven altistuneita yhteisöjä sopeutumaan muuttuvaan maailmaan, mihin kuuluvat taloudellisten mahdollisuuksien rahoittaminen ilmastoperäisten katastrofien uhkaamille yhteisöille sekä ohjelmat, joilla autetaan nuoria löytämään uusia toimeentulokeinoja.

Pelastakaa Lapset vastaa Afrikan sarven ilmastokriisiin toimittamalla apua kuivuudelle, tulville ja jatkuvalle ruokapulalle altistuneiden välittömiin tarpeisiin. Somaliassa järjestön tavoite on varmistaa, että altistuneet lapset ja näiden perheet saavat vettä, rahallisia avustuksia, apua karjanhoitoon sekä pääsyn terveys- ja ravitsemuspalveluihin.

Etiopiassa Pelastakaa Lapset toimittaa 50 alueella terveys-, ravitsemus-, vesi- ja sanitaatioapua sekä rahallisia avustuksia. Keniassa järjestö toimittaa ravitsemus-, vesi- ja sanitaatioapua etenkin aliravittujen lasten tukemiseksi ja myöntää rahallisia avustuksia perheen ruokaturvan parantamiseksi.

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys nälkäkriisistä kärsivien lasten auttamiseksi: www.pelastakaalapset.fi/nalka