Köyhyyden ja eriarvoistumisen kierre Suomessa on katkaistava – tavoitteena maksuton 2. aste

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus ”Köyhyydellä ei leikitä” nostaa esiin lapsiperheiden lisääntyneen köyhyyden Suomessa. Pelastakaa Lapset yhtyy lapsiasiavaltuutetun huoleen vähävaraisten perheiden lasten tilanteesta ja vaatii toimia eriarvoistumisen kierteen katkaisemiseksi.

”Köyhyydessä ei ole kyse vain rahan puutteesta”, muistuttaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta. ”Vähävaraisuus heijastuu lasten ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin. Se vaikeuttaa osallistumista harrastuksiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja jopa opiskeluun. Köyhyydestä kertovien lukujen takana on aina yksilöllisiä kohtaloita ja kokemuksia, joita yhteiskunnan tulee kuulla.”

Jotta köyhyyden kierteeseen voidaan puuttua, tarvitaan eduskunnalta ja kuntapäättäjiltä määrätietoisia toimia. Pelastakaa Lapset kannattaa lämpimästi lapsiasiavaltuutetun esityksiä lapsivaikutusten arvioinnin lisäämisestä lakiin sekä siirtymisestä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Koulutuksella on tutkitusti erittäin tärkeä merkitys eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.  Nyt kuitenkin esimerkiksi toisen asteen opintojen kustannukset ovat ongelma monille vähävaraisille perheille. ”Suomen on turvattava jokaiselle nuorelle – varallisuudesta riippumatta – mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja kiinnostus riittävät. Siksi tarvitsemme maksuttoman toisen asteen”, Markkula-Kivisilta vaatii.

Pelastakaa Lasten ja useiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen vireillepanema Maksuton toisen asteen koulutus -kansalaisaloite saavutti maaliskuussa yli 50 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitteen allekirjoitukset luovutettiin Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi keskiviikkona 4.4.2018, ja aloite pyritään luovuttamaan eduskunnan käsittelyyn toukokuussa.