Koulua käymättömien lasten määrä on kaksinkertaistunut Pohjois-Syyriassa

Koulua käymättömien lasten määrä on kaksinkertaistunut Pohjois-Syyriassa

Koronavirus on merkittävästi lisännyt koulua käymättömien lasten määrää Pohjois-Syyriassa. Niistä lapsista, jotka ennen koronaa olivat koulussa, arviolta joka toinen on nyt joutunut keskeyttämään opintonsa.

Pelastakaa Lasten analyysin mukaan noin puolet koulua käyvistä lapsista on koronapandemian puhkeamisesta lähtien keskeyttänyt opintonsa Pohjois-Syyriassa. Alueen lapsista kahdella kolmanneksella ei ole tällä hetkellä pääsyä koulutukseen.

Pelastakaa Lasten koulutusohjelmiin osallistuvien lasten määrä putosi runsaasta 11 200:sta noin 7775:een vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä. Järjestön yhteistyökumppanit Luoteis-Syyriassa raportoivat, että toimintaan osallistuvien lasten määrä on paikoin lähes puolittunut siitä lähtien, kun koulut suljettiin maaliskuussa. Koillis-Syyriassa sijaitsevissa al-Holin, Rojin ja Areeshan leireillä opettajat raportoivat vastaavista luvuista ja ainakin 5500 lapsen koulunkäynti on leireillä keskeytynyt.

Pelastakaa Lasten kyselyyn osallistuneet opettajat ilmoittavat köyhyyden olevan merkittävin syy siihen, että lasten koulunkäynti loppuu. Monilla perheillä ei ole varaa kattaa koulunkäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Koillis-Syyriassa valtaosa opettajista sanoi lasten keskeyttävän koulunkäynnin joutuessaan osallistumaan perheen toimeentulon hankkimiseen.

– Pelkäämme, että tänä vuonna opintonsa keskeyttäneet lapset eivät palaa kouluun. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen on kohtalokas takaisku lapsille ja perheille, jotka ovat ponnistelleet valtavasti koulutuksen eteen huolimatta kymmenen vuotta kestäneistä vaikeuksista, sanoo Pelastakaa Lasten Syyrian avustustoimia johtava Sonia Khush.

Koronaan liittyvät rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet tilannetta. Pelastakaa Lapset mahdollistaa lasten opintojen jatkumisen muun muassa hyödyntämällä viestisovelluksia sekä järjestämällä opettajien kotikäyntejä. Monilla lapsilla ei kuitenkaan ole käytössään tarvittavia laitteita tai pääsyä verkkoon.

– Lopetin koulun koronan takia ja olen nyt töissä kurkkuviljelmällä. Sain kuitenkin äitini kanssa hankittua puhelimen kuukausi siitä, kun lopetin koulun ja aloitin tekemään töitä kokoaikaisesti, kertoo Luoteis-Syyriassa asuva 12-vuotias Ameen*.

– Olen töissä päivällä, mutta kotiin palattuani osallistun illalla opetukseen WhatsApp-ryhmän kautta. Kuuntelen opettajieni ääniviestit, minkä jälkeen teen kotitehtäväni ja lähetän nämä ryhmälleni.

Pelastakaa Lasten Reversing Gains -muistiossa painotetaan sitä, että koulut pitää avata kun tämä on turvallista tehdä. Lähiopetuksen rinnalla on mahdollistettava lasten etäopinnot. Sen lisäksi, että Syyrian opetussektoria on tuetttava, pitää myös rahoittaa köyhyyden vähentämiseen tähtääviä ohjelmia. Perheiden saadessa oikein kohdistettua tukea voidaan vähentää lapsityön käyttöä sekä turvata lasten koulutus.

Syyriassa noin joka kolmas lapsi, eli 2,45 miljoonaa, ei ollut koulussa vuoden 2019 lopussa. Pelastakaa Lasten arvio koulua käymättömien lasten määrästä Pohjois-Syyriassa perustuu julkisiin tilastoihin sekä omasta toiminnasta ja muilta järjestöiltä saatuihin tietoihin. Järjestö on lisäksi tehnyt kyselyn 500 opettajan parissa.

Auta Syyrian lapsia