Koronapandemia saattanut maailman ravitsemuskriisin partaalle – seuraavan kahden vuoden aikana 153 lasta uhkaa menehtyä joka päivä

Koronapandemia saattanut maailman ravitsemuskriisin partaalle – seuraavan kahden vuoden aikana 153 lasta uhkaa menehtyä joka päivä

Pelastakaa Lasten tänään julkaistussa raportissa todetaan, että pandemiaan liittyvän aliravitsemuksen seurauksena 168 000 lasta enemmän voi kuolla aliravitsemukseen kahdessa vuodessa, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä.

COVID-19-pandemia on johtanut köyhyyden lisääntymiseen, elinkeinojen menettämiseen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden heikkenemiseen. Tämä lisää nälkiintymisestä ja aliravitsemuksesta kärsivien määrää. Pelastakaa Lasten Nutrition Critical – raportissa todetaan, että pandemia saattaa kumota vuosien edistyksen aliravitsemuksen vastaisessa taistelussa. Suurimpia kärsijöitä ovat Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elävät lapset – erityisesti köyhien kotitalouksien tai kriisi- ja konfliktialueiden lapset.

Jo ennen kuin pandemia alkoi, monella yhteisöllä oli vaikeuksia tarjota lapsille riittävästi terveellistä ruokaa, ja joka kolmas alle viisivuotias lapsi kärsi aliravitsemuksesta. Lähes puolet kaikista alle viisivuotiaiden lasten kuolemista liittyi aliravitsemukseen.

– Ennen koronakriisiä saimme koululta aterioita jokaisena koulupäivänä, mutta nyt ohjelma on keskeytetty. Toivon, että se aloitetaan pian uudelleen, kertoo 12-vuotias Nassir*, Etiopian somalialueella asuva koululainen.

Koronakriisi uhkaa pahentaa jo valmiiksi vaikeaa tilannetta. Pelastakaa Lasten raportti sisältää uutta tietoa Standing Together for Nutrition -konsortiolta. Jopa 168 000 lasta enemmän on vaarassa kuolla aliravitsemukseen vuoden 2022 loppuun mennessä, ellemme toimi nyt. On myös mahdollista, että alipainoisuudesta kärsivien lasten määrä tulee kasvamaan 9,3 miljoonalla. Alipainoisuus on akuutin aliravitsemuksen aiheuttama tila, joka voi johtaa kuolemaan.

– Siskostani on tullut todella laiha, koska emme syö kunnolla. Syömme vain kerran aamulla ja kärsimme nälästä illalla, kertoo Michelle*, 9-vuotias tyttö Kongon demokraattisesta tasavallasta.

– Kannan siskoani selässäni [klinikalle]. Haluan vain, että hänestä tulee taas terve. Haluaisin syödä kahdesti päivässä, aamulla ja illalla.

Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, myös miljoonat muut lapset ovat vaarassa kärsiä peruuttamattomista, ravinnonpuutteen aiheuttamista terveyshaitoista, Pelastakaa Lapset varoittaa. Noin 11 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta uhkaa äärimmäinen nälkä tai nälkiintyminen. Tilanne on erityisen vaikea viidessä konfliktin tai ilmastonmuutoksen aiheuttamassa ”nälkäpesäkkeessä”.

YK:n mukaan pelkästään Jemenissä noin 16,2 miljoonaa ihmistä tulee kohtaamaan akuutin ruokapulan vuoden 2021 alussa maata koskevan konfliktin ja koronakriisin takia. Tämä luku pitää sisällään 7,35 miljoonaa lasta, ja arviolta 21 338 lapsella on riski joutua nälänhätään.

– Lukemattomien lasten turhat kuolemat ovat estettävissä varmistamalla lasten pääsy terveys- ja ravitsemuspalveluihin. Käynnissä oleva kriisi on korostanut sosiaaliturvan ja käteisavun merkitystä keinona turvata ahdingossa olevien perheiden toimeentulo ja lasten ruoan saanti, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Kestävien muutosten aikaansaaminen edellyttää puuttumista ravitsemuskriisin taustalla oleviin syihin. Konfliktit on saatava loppumaan, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia on tehostettava ja hauraita maita ja yhteisöjä on tuettava, toteaa Haaranen.

Jotta tulevien vuosien ravitsemuskriisi saataisiin estettyä, Pelastakaa Lapset vaatii hallituksilta ja muilta toimijoilta välittömiä toimia:

  • Lapsille pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, mukaan lukien terveys ja ravitsemus.
  • Pitkän aikavälin sitoumuksilla aliravitsemuksen ehkäisemiseksi voidaan varmistaa toiminnan rahoitus.
  • Ruokaan, ravitsemukseen, terveyteen, veteen, hygieniaan ja elinkeinoihin liittyvä elintärkeä apu on turvattava ja sen määrää on lisättävä.
  • Hätäavussa perheiden toimeentuloa on erityisesti tuettava käteisavulla tai jakamalle heille esimerkiksi ruokakuponkeja.
  • Aliravitsemukseen on puututtava kiireellisesti hauraissa tai konflikteista kärsivillä alueilla.
  • Keskeisiä terveys – ja ravitsemuspalveluja on vahvistettava

Pelastakaa Lapset korostaa yhdessä Standing Together for Nutrition -konsortion kanssa, että vuosi 2021 on ratkaiseva vuosi ravitsemuksen kannalta. Nutrition for Growth 2021 -huippukokouksen aloitustapahtuma pidettiin 13.12. Tapahtumassa tuotiin esiin useiden sidosryhmien ravitsemukseen liittyviä uusia käytäntöjä ja rahoitussitoumuksia. Se käynnisti virallisesti Nutrition for Growth Year of Action -teemavuoden, joka pitää sisällään välitapahtumia ja huipentuu Tokiossa järjestettävään huippukokoukseen joulukuussa 2021.

Standing Together for Nutrition (STfN) -konsortio mallinsi pandemian taloudellisia vaikutuksia ja suhteutti ne vaikutuksiin, joita talouden laskulla on lasten ja äitien aliravitsemukseen. Tämä yhdistettiin ravitsemuspalveluiden toimitushäiriöistä tehtyihin arvioihin ja oletuksiin talouden elpymisestä vuosina 2021–2022.

*Nimet muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

Auta koronakriisistä kärsiviä lapsia maailmalla: www.pelastakaalapset.fi/apua-joka-lapselle