Koillis-Syyriassa olevista ulkomaalaisista lapsista vain pieni osa on palautettu kotimaihinsa

Pelastakaa Lapset vaatii suojelua syyrialaisille, irakilaisille ja ulkomaalaisille lapsille. Järjestö peräänkuuluttaa myös kaikkia asianosaisia hallituksia välittömästi kotiuttamaan lapsia kotimaihinsa.

Alle 350 lasta on palautettu kotimaihinsa Koillis-Syyrian kolmelta leiriltä tämän vuoden aikana. iden lasten vanhemmilla on muun kuin Irakin tai Syyrian kansalaisuus.

Ennen lokakuun 9. päivää käynnistynyttä sotilasoperaatiota Koillis-Syyriassa on Al HolinEin Issan sekä Rojin leireillä ollut noin 9500 ulkomaalaista lasta. Pelastakaa Lasten arvion mukaan lähes puolet (45 %) lapsista on alle viisivuotiaita ja suurin osa (85 %) kaikista lapsista on alle 12-vuotiaita. Lapsista 156 on lokakuun alkuun mennessä palautettu Kazakstaniin. Eurooppaan on palautettu muun muassa 74 lasta Kosovoon, 17 Ranskaan ja 7 Ruotsiin. Taisteluiden ja väkivallan nyt jatkuvasti kiihtyessä alueella, Pelastakaa Lapset vaatii asianomaisten maiden hallituksia viipymättä ryhtymään toimeen ulkomaalaisten lasten palauttamiseksi.

– Teemme kaikkemme, jotta voisimme arvioida asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten tarpeita ja vastata näihin. Vaadimme, että kaikkia lapsia suojellaan, sanoo Sonia Khush, Pelastakaa Lasten Syyrian maajohtaja.

– Sotaalueelta on mahdollista saada pois 9000 ulkomaalaista lasta. Hallituksilla on mahdollisuus siirtää heidät ja käytännössä pelastaa heidän henkensä. Ei ole hyväksyttävissä, että hallitukset eivät tee mitään, vaikka lapsia tapetaan.

Koillis-Syyriassa ja Turkissa on raporttien mukaan tapettu ainakin 11 lasta siitä lähtien, kuin sotilasoperaatio käynnistyi. Monet lapset ovat myös haavoittuneet. Menehtyneiden ja haavoittuneiden lasten lukumäärä on todennäköisesti raportoitua suurempi.

Tällä viikolla Pelastakaa Lapset varoitti siitä, että vallitsevassa sekasortoisessa tilanteessa ulkomaalaisten lapsia voi kadota. Lapset ja heidän perheensä on saatava palautettua turvallisesti kotimaihinsa. Sen lisäksi, että perheyhteyden turvaaminen on tärkeää, on myös tuettava lasten toipumista.

– Myös Suomen hallituksen on viipymättä ryhdyttävä toimiin suomalaisten lasten palauttamisen suhteen. Kyseessä olevat lapset ovat kokeneet järkyttäviä asioita ja heitä tulee kohdella sodan viattomina uhreina. Lapset tarvitsevat asiantuntija-apua, jotta he voisivat toipua kokemuksistaan ja palata normaaliin arkeen, sanoo Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

– Suomen tapauksessa kyse on vain muutamasta kymmenestä lapsesta ja naisesta. Suomella ja viranomaisilla on edellytyksiä hoitaa velvoitteensa tässäkin asiassa, toteaa Markkula-Kivisilta. 

  • Arvio Syyriasta palautettujen ulkomaalaisten lasten määrästä perustuu saatavilla olevaan tietoon, kattaen muun muassa eri hallitusten virallisia tiedonantoja sekä uutisraportteja. Kolmella leirillä Koillis-Syyriassa oli 13. lokakuuta 8704 ulkomaalaistaustaista lasta. Tietojen mukaan noin 300 opalautettu. 
  • Pelastakaa Lapset on toiminut ISIS-järjestöön yhteyksissä olevien ulkomaalaisten lasten ja perheiden parissa heinäkuusta 2017 lähtien, jolloin Raqqan kaupungista siirtyi suuri määrä ihmisiä muualle Syyriaan. Pelastakaa Lasten avustustoiminta kattaa tällä hetkellä kaikki leirit, joissa on ulkomaalaisia lapsia joilla on yhteyksiä ISISiinPelastakaa Lapset on muun muassa perustanut lapsille turvallisia tiloja, joissa lapset saavat mahdollisuuksia leikkiin ja oppimiseen. Lapsia myös tuetaan käsittelemään ja toipumaan vaikeista kokemuksistaan. Järjestö lisäksi edistää lasten suojelua, ravitsemusta sekä terveyttä. 

Auta Syyrian lapsia – tee lahjoitus