Kansainvälinen tyttöjen päivä: Kaikki tytöt kouluun

”Koulutus on ainoa keino parantaa omaa elämää. Tarttumalla joka ainoaan mahdollisuuteen saada oppia, olen voinut muuttaa elämääni. Tahdon, että jokainen lapsi saa koulutusta. Jos se toteutuu, meidän ei enää tarvitse pohtia miten muuttaa toisia ihmisiä, sillä maailma on jo muuttunut paremmaksi.” Saleha, 17.

Intian Mumbain slummialueella elävä 17-vuotias Saleha kamppailee tyttöjen oikeuksien puolesta. Hänen asuinalueensa Govandi sijaitsee lähellä kaupungin suurinta kaatopaikkaa, ja siellä on puutetta lähes kaikesta. Tyttöjen tilanne on erityisen vaikea, sillä syrjintä estää heitä usein hyödyntämästä edes sitä vähää, mitä on tarjolla. Saleha ajaa yhdessä muiden aktiivien kanssa tyttöjen koulunkäyntiä.

Viime vuosina Saleha on erityisesti edistänyt kuukautisiin liittyvää tietämystä ja tominut niihin liittyvien haitallisten uskomusten ja käytäntöjen vähentymiseksi. Hän on pitänyt tytöille ja muille asuinalueensa ihmisille yli 250 koulutustilaisuutta, joissa käsitellään myös yleisiä terveyteen, hygieniaan, sanitaatioon ja puhtaan veden saatavuuteen liittyviä kysymyksiä.

Salehan ollessa kahdeksannella luokalla, hänen perheensä taloudellinen tilanne huononi merkittävästi. Tytön koulunkäynti oli vaarassa loppua. Saleha halusi kuitenkin jatkaa opintojaan, ja yhdessä Pelastakaa Lasten työntekijöiden kanssa hän sai vanhempansa vakuuttuneiksi siitä, että tytön paikka on koulussa.

Eriarvoisuutta vastaan

Tytöt ympäri maailmaa kärsivät yhä eriarvoisuuden ja syrjinnän seurauksista. Kaikista 6–11-vuotiaista lapsista yhdeksän miljoonaa tyttöä ei todennäköisesti koskaan astu koululuokkaan. Pojista tämä koskettaa kolmea miljoonaa. Lapsiavioliitot ovat myös erityisesti tyttöjä koskeva ongelma. Joka viides nuori nainen maailmassa joutui naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä — miehistä yksi kolmestakymmenestä. Tänäkin vuonna arviolta 12 miljoonaa tyttöä joutuu avioon.

Tyttöjen aseman parantaminen on yksi keskeisistä Pelastakaa Lasten työn tavoitteista. Ponnistelemme joka päivä ympäri maailmaa, jotta tyttöjen asema parantuisi, jotta yksikään tyttö ei kokisi syrjintää sukupuolensa tai ikänsä takia. Edistämme muutosta siihen, miten tyttöihin suhtaudutaan ja varmistamme, että tytöt saavat koulutusta ja kaikkia niitä julkisia palveluja, joihin heillä on oikeus. Toimintamaissamme vaikutamme myös lainsäädäntöön, jotta esimerkiksi lapsiavioliitot saataisiin loppumaan. Tässä työssä tytöillä on merkittävä rooli. He ajavat oikeuksiaan tukemissamme kerhoissa ja toimintaryhmissä – he tuovat esiin vaatimuksiaan ja näkemyksiään kotona, kouluissa ja tapaamisissa päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Tytöt muuttavat maailman – hyvää tyttöjen päivää!