Kaikki pakolaislapset on saatava kouluun – Pelastakaa Lasten raportti kertoo, paljonko se maksaisi

Kaikki pakolaislapset on saatava kouluun – Pelastakaa Lasten raportti kertoo, paljonko se maksaisi

Maailman pakolaispäivä: kaikki pakolaislapset olisi mahdollista saada kouluun huomattavasti pienemmällä summalla kuin maailma käyttää päivittäin sotilasmenoihin.

Maailman kaikista lapsista yhdeksän kymmenestä on koulussa – pakolaislapsista vain puolella on pääsy peruskoulutukseen. Kuva: Pelastakaa Lapset

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoi eilen, että sodan, muun väkivallan tai vainon takia kotimaansa rajojen ulkopuolelle paenneiden ihmisten lukumäärä on kasvanut jo 25,4 miljoonaan. Noin puolet 3–18-vuotiaista pakolaislapsista, 3,7 miljoonaa, ei pääse kouluun. Sen lisäksi, että he ovat menettäneet kotinsa, he ovat myös vaarassa menettää heidän koulutuksensa. Tämä vaarantaa koko heidän tulevaisuutensa.

Pelastakaa Lasten uusi raportti: Aika toimia: kustannusarvio laadukkaan koulutuksen takaamisesta jokaiselle pakolaislapselle esittelee realistisen kansainvälisen suunnitelman, jonka avulla voidaan varmistaa, että jokainen pakolaislapsi pääsee kouluun. Haastamme hallitukset ja kansainväliset järjestöt täyttämään pakolaisille tekemänsä lupaukset käytännön toimin.

Lapsen oikeutta koulutukseen ei saa evätä hätätilanteissakaan. Pakolaislapset tarvitsevat erityisen kipeästi turvallista, laadukasta ja osallistavaa koulutusta, joka rakentaa tärkeän pohjan heidän toipumiselleen, sietokyvyn vahvistumiselleen ja pitkäaikaiselle kehitykselleen. Koulutus myös suojelee heitä konflikteilta, ihmiskaupalta, lapsiavioliitolta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä pakkotyöltä.

Nyt on aika toimia

Kansainvälisen yhteisön on määrä hyväksyä tänä vuonna uusi globaali pakolaissopimus, jonka luomiseen sitouduttiin New Yorkin julistukseen pakolaisista ja siirtolaisista vuonna 2016.

Kaikki pakolaislapset pääsisivät kouluun murto-osalla  (1/48 000) siitä summasta, mitä maailman valtiot käyttävät sotilasmenoihin. Kuva: Pelastakaa Lapset

Sopimuksessa luvataan, että kaikki lapset pääsevät kouluun muutaman kuukauden kuluessa saapumisestaan. Siinä myös sitoudutaan asettamaan pakolaislasten koulutuksen rahoittaminen etusijalle ja tukemaan pakolaisia vastaanottavia maita. Mahdollisuus edistää tätä sitoumusta on nyt. Ilman toimintasuunnitelmaa tuloksia ei kuitenkaan synny.

Pelastakaa Lasten suunnitelma edellyttää toimia kolmella eri osa-alueella:

  • Osallistaminen: on tuettava pakolaislasten pääsyä kansallisiin opetusjärjestelmiin.
  • Parannukset: koulutuksen laatuun on panostettava enemmän, jotta lapset oppisivat koulussa.
  • Investoinnit: on lisättävä rahoitusta, jotta voidaan lisätä pakolaislapsille tarjottavia mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen

Raportissa esitetään myös ehdotuksia siitä, miten voitaisiin seurata edistystä ja varmistaa yhteistyö suunnitelman toteuttamisessa.

Mitä se maksaa?

Olemme arvioineet, paljonko esikoulu-, ala- ja yläkoulutason koulutus kaikille 7,3 miljoonalle 3–18-vuotiaalle pakolaislapselle matalan tulotason ja keskitulotason maissa maksaisi viiden vuoden aikana.

Laskelmamme mukaan pakolaislasten koulutus maksaisi viiden vuoden aikana yhteensä 21,5 miljardia dollaria (18,6 miljardia euroa), josta 11,9 miljardia (10,3 miljardia euroa) tulisi avunantajamailta.

Vertailun vuoksi:

* Tämän vuoden jalkapallon MM-kisojen järjestäminen maksoi 11 miljardia dollaria (9,5 miljardia euroa).

* Maailma käyttää päivittäin sotilasmenoihin 48 miljardia dollaria (41,6 miljardia euroa)

Lue aiheesta lisää täältä

Lataa raportti: Time to Act: A costed plan for to deliver quality education to every last refugee child