Jo yli 40 000 suomalaista vaatii aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Jo yli 40 000 suomalaista vaatii aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Jo yli 40 000 suomalaista on allekirjoittanut Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen. Pelastakaa Lapset ry:n, useiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä Vanhempainliiton käynnistämä kansalaisaloite vaatii eduskuntaa puuttumaan lukio- ja ammatillisten opintojen kohtuuttomiksi nousseisiin kustannuksiin.

“40 000 allekirjoitusta on valtava määrä, mutta meiltä puuttuu vielä 10 000 nimeä. Haastamme nyt kaikki tasa-arvoista koulutusta arvostavat suomalaiset allekirjoittamaan aloitteen, jotta saamme sen etenemään eduskunnan käsittelyyn. Kaikilla nuorilla tulee Suomessa olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella, varallisuudesta riippumatta”, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Kansalaisaloite avattiin viime syksynä, sillä peruskoulun jälkeinen koulutus ei tällä hetkellä ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa.

Yli kolmasosalla lukiolaisnuorista tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia opintojen kustannuksista selviämisessä. Myös toisen asteen ammatillisia opintoja suorittavien keskuudessa taloudelliset ongelmat ovat yleisiä, kertoi Opetushallituksen tuottama selvitys toisen asteen kustannuksista.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Maksuton2aste-kansalaisaloite on allekirjoitettavissa vielä ensi viikon loppuun, 18.3.2018 asti osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607