Jemenissä sairaat ovat vaarassa jäädä ilman apua tarvikkeiden hintojen noustessa pilviin

Kasvosuojainten ja happipullojen hintojen nousu vaikeuttaa koronaviruksen torjuntaa Jemenissä. Sairaalat kärsivät suojavälinepulasta eivätkä työntekijät uskalla tulla töihin. Esimerkiksi kertakäyttöisten kasvomaskien hinta on jopa 30-kertaistunut. Monet terveystyöntekijät eivät suojavälineiden puutteen takia tule enää töihin, raportoi Pelastakaa Lapset.

Koronavirukselta suojaavien elintärkeiden suojavarusteiden, kuten kertakäyttöisten kasvosuojainten ja happipullojen, hinta on ampaissut pilviin Jemenissä. Miljoonilla ihmisillä on vain vähän keinoja suojella itseään tai saada hoitoa nopeasti leviävää, tappavaa virusta vastaan.

Pelastakaa Lasten avustusryhmien keräämien tietojen mukaan kertakäyttöisten kasvosuojainten hinta on noin 30-kertaistunut Jemenissä. Hinta on noussut noin kymmenestä Jemenin rialista 300:aan eli noin kahdesta eurosentistä 45:een. Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu N95-suojain taas voi maksaa yli seitsemän euroa.

Maassa, jossa terveystyöntekijöiden palkka vaihtelee 74–224 euron välillä kuukaudessa ja keskimääräinen tulotaso on 107 euroa kuussa, kertakäyttöisestä kasvosuojaimesta onkin tulossa ylellisyystuote.

Monet terveysasemat ovat kertoneet, etteivät työntekijät ole tulleet töihin, koska suojavälineitä ei ole. Jotkut sairaalat ovat joutuneet henkilökuntapulan takia sulkemaan ovensa. Nyt uusi taloudellinen haaste voi tarkoittaa, että yhä useampi työntekijä ei tule töihin ja terveyskeskukset voivat joutua käännyttämään potilaita pois.

– Kasvosuojaimista oli jo pulaa useimmissa Jemenin osissa, vaikka YK-järjestöt ovat yrittäneet paikata pulaa. Kun hinnat nousevat, monien jemeniläisten on mahdotonta ostaa niitä: siviileillä ei ole varaa ja avustusjärjestöillä on vaikeuksia hankkia niitä. Kun ihmishenkiä pelastavia välineitä ei ole saatavilla, on mahdotonta arvioida, miten nopeasti ja laajalle virus voi levitä, sanoo Pelastakaa Lasten Jemenin maajohtaja Xavier Joubert.

43-vuotias Yahia elää vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa Jemenin pääkaupungissa Sanaassa. Hän ei ole saanut virkamiehen palkkaansa kolmeen vuoteen ja joutuu nyt tekemään töitä paikallisella torilla päivätyöläisenä elättääkseen perheensä. Hänellä on yksi kasvosuojain, jota hän käyttää joka päivä.

– Meillä on yksi saippua kotona, ja yritämme käyttää sitä niin viisaasti kuin mahdollista. Meillä ei ole varaa muuhun. Lapset jonottavat kahdesti päivässä vettä alueemme ainoasta vesitankista, Yahia kertoo.

Myös tyhjien happipullojen hinta on noussut. Adenissa hinta on noussut noin 45 eurosta 143 euroon, eikä monilla klinikoilla ja terveysasemilla ole enää varaa uusiin. Happipullojen täytön kustannukset ovat jopa kaksinkertaistuneet 1,4 eurosta 2,2–3 euroon.

Koko maassa on saatavilla alle 12 000 happipulloa lähes 30 miljoonan ihmisen väestöä varten.

Toisessa Adenin kahdesta sairaalasta happipullojen täyttöpumppu räjähti hiljattain huollon puutteen vuoksi. YK:n mukaan samaan aikaan 42 potilasta tarvitsi happea. Yleisesti sairaala tarvitsee 50–60 happipulloa päivässä. Vaikka se toimii jälleen, myös muut häiriöt voivat uhata potilaiden henkeä.

Rajojen sulkemisia on tiukennettu Jemenissä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ja satamien karanteenitoimet ovat vähentäneet humanitaarista rahtia kaksi kolmasosaa tärkeimmissä tavaroiden saapumispaikoissa. Tämä tarkoittaa, ettei suojavälineitä ja terveystarvikkeita saada toimitettua ajoissa.

Pelastakaa Lapset vaatii Jemenin viranomaisia nopeuttamaan tarvikkeiden tullimuodollisuuksia ja helpottamaan henkilökunnan pääsyä maahan. Tarvikkeiden toimittamisella ja rahalla ei kuitenkaan ole toivottua vaikutusta, jos konflikti jatkuu eivätkä sodan osapuolet vastaa vaatimuksiin noudattaa tulitaukoa.

Tiistaina kansainväliseen konferenssiin osallistuneet avunantajat lupasivat maalle apua 1,35 miljardia dollaria. Pelastakaa Lapset vaatii myös avunantajia toimittamaan tämän rahoituksen nopeasti.

– On sinänsä ilahduttavaa, että Suomi ilmoitti avunantajien konferenssissa tukevansa Jemenin hätäapua 3,31 miljoonalla dollarilla. Kokonaisuutena kokouksen tulos oli kuitenkin pettymys, sillä tavoitellusta avun määrästä jäi uupumaan peräti miljardi dollaria. Tämä ennakoi lasten ja perheiden kärsimysten pahenemista tämän vuoden aikana, sanoo Anne Haaranen, Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Jemenin lapset tarvitsevat lisää apua välittömästi. Vetoammekin nyt kaikkiin suomalaisiin, jotta lasten elämä voidaan turvata, toteaa Haaranen.

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys koronakriisistä kärsivien auttamiseksi: www.pelastakaalapset.fi/apua-joka-lapselle