Jemenissä joka kymmenes lapsi on joutunut pakenemaan väkivaltaa ja konfliktia

Vähintään 1,5 miljoonaa lasta, eli yksi kymmenestä lapsesta Jemenissä on joutunut jättämään kotinsa pian neljä vuotta kestäneen sodan seurauksena. Näitä lapsia uhkaavat jatkuva nälkä, taudit ja väkivalta, Pelastakaa Lapset varoittaa.

Hodeidan maakunnassa käytyjen taistelujen seurauksena yli puoli miljoonaa lasta on YK:n tietojen mukaan joutunut pakenemaan pelkästään viimeisen puolen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin yli 2 000 lasta on kesäkuusta lähtien päivittäin joutunut jättämään asuinsijansa. Hodeidan maakunnassa taistelut ovat olleet erityisen kiivaita.

Väkivaltaa pakenevia siviilejä uhkaavat monet vaarat. Konfliktin osapuolet ovat summittaisesti kohdistaneet hyökkäyksiä tiheään asutuille alueille, huolimatta siitä, että heillä on velvollisuus suojella siviilejä. Pommit, kranaatit ja muut räjähteet vaativat jatkuvasti lisää siviiliuhreja.

Viime vuoden elokuun 23. päivänä Hodeidassa 22 lapsen ja neljän naisen raportoitiin kuolleen ilmaiskussa heidän yrittäessään paeta taisteluja. Viime viikolla puolestaan kahdeksan siviiliä kuoli maansisäisten pakolaisten leirissä Hajjahin maakunnassa kranaatti-iskun seurauksena. Konfliktia seuraava ACLED-tutkimuslaitos kirjasi viime vuoden toisen puoliskon aikana 25 hyökkäystä, jotka kohdistuivat maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä vastaan.

Mikäli kotiseudultaan siirtymään joutuneet perheet selviytyvät pakomatkastaan, he joutuvat uusien vaarojen ja uhkien eteen. Maansisäisten pakolaisten leireillä ja paenneita vastaanottavissa yhteisöissä olosuhteet ovat hyvin vaikeat. Ruokaa, puhdasta vettä ja terveydenhoitoa ei ole riittävästi saatavilla. Tämä altistaa erityisesti pieniä lapsia aliravitsemukselle ja eri sairauksille. Jemenin terveydenhuolto on lähes romahtanut ja äärimmäinen nälkä uhkaa noin 14 miljoonaa ihmistä. Pelastakaa Lapset arvioi 85 000 lapsen jo kuolleen nälkään sodan aikana.

– Taisteluja paenneet lapset ovat tässä maailman pahimmassa humanitaarisessa kriisissä niitä, joiden tilanne on kaikkein vaikein. Heidät on pakotettu keskeyttämään koulunsa, ja heitä uhkaa hyväksikäyttö ja väkivalta, toteaa Pelastakaa Lasten Jemenin maajohtaja Tamer Kirolos.

– Meille on kerrottu, kuinka lapset palelevat talven kylminä kuukausina, koska heillä ei ole riittävää suojaa ja perheillä ei ole varaa ostaa polttoainetta lämmitykseen. Paenneita vastaanottavat yhteisöt, kaupungit ja kylät eivät selviydy suuresta pakolaistulvasta, sillä tilanne on muutoinkin hyvin vaikea ja nämä kamppailevat eloonjäämisestä.

– Lapsilta evätään heidän perusoikeutensa elämään, terveyteen ja koulutukseen. He tarvitsevat apua nyt.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä varmistamaan Tukholman rauhanneuvottelujen aikana sovittujen asioiden täytäntöönpanon.

– Humanitaarisen avun esteetön perille saattaminen on sallittava ja ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi on lisättävä entisestään. On tärkeää, että myös konfliktin taustalla oleviin tekijöihin pureudutaan välittömästi ja maan talouden vakauttamista tuetaan, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– On myönteistä, että väkivaltaisuudet ovat vähentyneet konfliktin osapuolten viime kuussa sovittua tulitauosta Hodeidan alueella. Tilanne on kuitenkin yhä hyvin jännittynyt. Ruokaa, lääkkeitä ja avustustarvikkeita ei saada vieläkään tuotua riittävissä määrin Jemenille elintärkeän Hodeidan sataman kautta, toteaa Haaranen.

– Miljoonat ihmiset Jemenissä jäävät yhä ilman sitä apua, mitä he tarvitsevat. Tästä seuraa se, että lapsia menehtyy estettävissä oleviin syihin. Jemenin väestön kannalta tilanne jatkuu äärimmäisen vaikeana, vaikka rauhanprosessi on hieman edistynyt. Lapset joutuvat edelleenkin kantamaan raskaimman taakan sodasta.

Auta Jemenin lapsia