Irakin lasten ratkaiseva hetki

Irakin lasten ratkaiseva hetki

Pelastakaa Lapset varoittaa, että lapsille on tarjottava turvallinen ulospääsy Mosulista, jotta he eivät jää ristituleen.

Irakin joukkojen päästyä Isisin vallassa olevaan Mosulin kaupunkiin on äärimmäisen tärkeää suojella lapsia ja avata turvalliset reitit, joiden kautta kaupungissa vielä loukussa olevat 1,5 miljoonaa siviiliä – joista noin 600 000 on lapsia – voivat turvallisesti poistua kaupungista.

Kaupungin asukkaat varautuvat taisteluihin ja väkivallan lisääntymiseen. Pelastakaa Lapset painottaa, että turvalliset kulkureitit on kiireellisesti avattava.

Pelastakaa Lapset -järjestön Irakin maajohtaja Maurizio Crivellaro sanoo siviilien olevan yhä suuremmassa vaarassa jäädessään Mosuliin. ”Taistelujen laajentuessa perheiden poistuminen kaupungista hankaloituu entisestään samalla kun kaupunkiin jäävien vammautuneiden henkilöiden mahdollisuudet saada tarvitsemaansa hoitoa edelleen heikkenevät. Emme voi vain odottaa Aleppon kaltaisen tilanteen toistumista, kun vielä on mahdollista saada lapset pois sotatoimialueelta.”

Kaupunkiin loukkuun jääneiden lapsiperheiden turvallisuutta uhkaa, kun siviilejä raportoidaan koottavan maalitauluiksi ja Isis on jättänyt heidät alttiiksi tulitukselle torjuessaan hyökkäystä. Yhä useampien sairaaloiden ja koulujen uskotaan olevan Isisin miehittämiä, ja vaarana on, että Isisiä vastaan taistelevat joukot hyökkäävät niihin tulevina päivinä.

Mahmoud* pakeni äskettäin Mosulin eteläpuolella olevasta Shuran kylästä. Taistelujen lähestyessä kylää noin viikko sitten hänet vietiin perheineen entistä syvemmälle Isisin hallitsemalle alueelle, missä Isisin kerrotaan pakottavan ihmisiä toimimaan ihmiskilpinä.

”Meitä kävelytettiin arviolta sadan muun perheen kanssa noin neljän kilometrin matka tietä pitkin, ja olimme juuri saapumassa Suroujiin, kun Irakin armeijan helikopterit hyökkäsivät. Taistelut raivosivat joka puolella, ja olimme loukussa näiden kahden kylän välillä.”

Kaaoksen vallitessa perheet pakenivat takaisin omaan kyläänsä, mutta joutuivat jälleen lähtemään sieltä kahden päivän kuluttua, kun kuulivat Isisin olevan tulossa takaisin.

Vaikka Mosulin alueen kaupungeista onkin paennut yli 17 700 ihmistä rintamalinjan lähestyessä, Isisin taistelijat ovat itse estäneet Mosulin asukkaita pakenemasta asettamalla kaupungin eri puolille maamiinoja ja tarkka-ampujia. Lisäksi alueella käytävät taistelut ovat estäneet pakenemisen.

”Viattomien siviilien suojelemisen täytyy olla tärkein asia tässä taistelussa. Raportit, joiden mukaan Isis on kidnapannut ihmisiä Mosulin kaupungin lähistön kylistä, osoittavat, että Isis aikoo tehdä tästä taistelusta mahdollisimman vaikean piilottelemalla siviilejä täynnä olevassa kaupungissa”, sanoo Maurizio Crivellaro.

”Irakin joukkojen on varmistettava, että perheille annetaan aidosti turvalliset kulkutiet pois kaupungista, jotta vältytään ristituleen jääneiden ja humanitaarisen avun ulottumattomissa olevien viattomien siviilien joukkotuholta.

”Sotilaskomentajat ovat aiemmin ehdottaneet, että vaarassa olevat perheet pysyttelevät sisätiloissa ja ripustavat valkoisen lipun kotiensa eteen. Tässä on vaarana se, että heistä tulee näin maalitauluja.”

”Irakin pääministerin äskettäinen sitoutuminen turvallisten kulkureittien perustamiseen on rauhoittava ajatus – toivottavasti tämä asetetaan etusijalle ja toteutetaan mahdollisimman pian.”

Mahmoud sanoo, että Isisin hallinto on suuresti vaikuttanut lasten elämänlaatuun, eivätkä lapset ole voineet käydä koulua tai nauttia normaalinkaltaisista oloista.

”Minulla on neljä tytärtä. Ennen Isisin tuloa vanhimmat tyttäret kävivät koulua ja pitivät siitä kovasti. Sitten (kun Isis otti vallan) opetussuunnitelman sisältö muuttui, emmekä enää päästäneet heitä kouluun.

”Jokainen oppitunti muuttui sotilaalliseksi. Näin kävi jopa matematiikan tunneille… he opettivat lapsille tyyliin ’yksi luoti plus yksi luoti on kaksi luotia’. Lapset eivät ole olleet koulussa kahteen vuoteen.

”Meillä ei ollut mitään – jouduin jopa myymään autoni saadakseni lapsilleni ruokaa ja lääkkeitä”, hän sanoo.

*nimet on muutettu asianomaisten henkilöllisyyden suojaamiseksi