Hyökkäykset koulutusta vastaan lisääntyneet maailmanlaajuisesti

Koululaiset, opiskelijat ja opettajat ovat yhä suuremmassa vaarassa. Tahalliset ja umpimähkäiset hyökkäykset kouluja ja yliopistoja vastaan ovat yleistyneet merkittävästi. Vuosien 2013-2017 välisenä aikana tehtiin yli 12700 hyökkäystä oppilaitoksia, näiden henkilökuntaa tai oppilaita vastaan, todetaan Global Coalition to Protect Education from Attack -yhteenliittymän tänään julkistamassa raportissa.

Education under Attack 2018 -raportissa todetaan, että 41 maassa tehtiin viimeisten viiden vuoden aikana vähintään viisi hyökkäystä oppilaitoksia, opettajia tai oppilaita vastaan. Näistä hyökkäyksistä vähintään yksi oli tahallinen tai johti ihmishenkien menetyksiin. Tilanne on merkittävästi huonontunut sitten Global Coalition to Protect Education from Attack -yhteenliittymän (GCPEA) edellisen seurantaraportin. GCPEA:n, eli koulutusta, ihmisoikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta ajavien järjestöjen ja tahojen muodostaman yhteenliittymän vuoden 2014 raportissa ilmeni 30 maassa sattuneen vähintään viisi hyökkäystä 2009-2013 seurantajakson aikana.

Raportissa tarkastellaan tilannetta erityisesti 28 maassa, joissa tapahtui vähintään 20 hyökkäystä koulutusta vastaan seurantajakson aikana. Yhdeksässä maassa sattui 1000 hyökkäystä tai hyökkäyksiä, joissa haavoittui yli 1000 opiskelijaa, opettajaa tai muuta opetuksen henkilöstöä. Tilanne on erityisen kriittinen muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa, Israelissa ja Palestiinassa, Nigeriassa, Filippiineillä, Etelä-Sudanissa, Syyriassa sekä Jemenissä.

Jemenissä yli 1500 oppilaitosta vahingoittui tai tuhoutui ilmaiskuissa, taistelujen seurauksena tai niitä käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Syyriassa on raportoitu 650 tapausta, jossa on joko hyökätty koulutusta vastaan tai hyödynnetty oppilaitosta sotilaallisiin tarkoituksiin. Filippiineillä aseelliset osapuolet vainosivat tai uhkailivat vähintään 1000 opiskelijaa ja opettajaa.

Tytöt ja naispuoliset opiskelijat sekä opettajat olivat monessa maassa tarkoituksellisten hyökkäysten kohteina. Ääriryhmät ovat pommittaneet ja sytyttäneet tuleen tyttökouluja sekä tappaneet, haavoittaneet tai uhanneet naispuolisia oppilaita ja opettajia. Esimerkiksi Afganistanissa noin joka neljäs raportoitu hyökkäys koulutusta vastaan kohdistui tyttökouluihin. Aseistetut ryhmät tai joukot ympäri maailman ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväksi tai raiskanneet naisia ja tyttöjä oppilaitoksissa ja koulujen läheisyydessä. Viime vuonna aseellisen joukon raportoitiin kaapanneen kahdeksan tyttöä peruskoulusta Kongon demokraattisessa tasavallassa pitäen heidät vangittuina ja raiskaten heitä kolmen kuukauden ajan.

Oppilaitoksia käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin 29 maassa vuosina 2013-2017. Rakennuksia hyödynnettiin esimerkiksi tukikohtina, kasarmeina tai pidätyskeskuksina. Näissä tilanteissa on suurempi riski, että oppilaitoksia vastaan hyökätään tai lapsia värvätään ja pakotetaan sotilaiksi. Opiskelijat ja opettajat ovat myös lisääntyneessä vaarassa joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Ukrainassa eri aseelliset ryhmät olivat varastoineet aseita kouluun, joka joutui tykistötulen kohteeksi kuusi kertaa tammi-helmikuussa 2015.

Enemmän kuin joka toisessa tarkastelun kohteessa olevassa maassa värvättiin lapsia lapsisotilaiksi. Etelä-Sudanissa sijaitsevassa Rubkonan kaupungissa noin 413 koululaista pakotettiin joulukuussa 2013 lapsisotilaiksi ja lähetettiin taisteluihin.

Korkeakouluja vastaan tehtiin hyökkäyksiä 52 maassa, sisältäen muun muassa koulutukseen liittyvien mielenosoitusten väkivaltaista tukahduttamista ja iskuja korkeakoulujen rakennuksiin. Kenian Garissan yliopistossa asemiehet tappoivat 142 oppilasta ja haavoittivat 79 ihmistä huhtikuussa 2015.

Maailmanlaajuisesti vallitsee yhä laajempi yksimielisyys siitä, että koulujen ja yliopistojen on oltava turvallisia tiloja sotien aikana. YK:n jäsenmaista yli kolmannes on hyväksynyt julistuksen turvallisten koulujen puolesta ja täten sitoutunut konkreettisiin toimiin koulutuksen suojelemiseksi. Tämän poliittisen sitoumuksen mukaan valtioiden pitää panna täytäntöön ohjeisto koulujen ja yliopistojen suojelemiseksi sotilaskäytöltä aseellisissa konflikteissa. Julistuksen hyväksyneiden maiden lukumäärä on kaksinkertaistunut alle kolmessa vuodessa.

Education under attack 2018 –raportissa korostuu koulutusta vastaan tehtyjen hyökkäysten aiheuttama inhimillinen kärsimys. Kaikkia maailman valtioita kehotetaan hyväksymään ja panemaan täytäntöön julistus turvallisten koulujen puolesta. Oppilaitoksia ei pidä hyödyntää sotilaalliseen käyttöön. Koulutusta vastaan tehtyjen hyökkäysten seurantaa on tehostettava, sattuneet tapaukset on selvitettävä systemaattisesti ja syylliset on saatettava vastuuseen toimistaan. Hyökkäysten kohteeksi joutuneille on tarjottava tukea. On lisäksi varmistettava, että koulutus edistää rauhaa ja tarjoaa oppilaille suojelua. Aseellisissa selkkauksissa on mahdollisuuksien mukaan varmistettava turvallinen koulutukseen pääsy.

—————————————

The Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) on vuonna 2010 perustettu yhteenliittymä, johon kuuluu Pelastakaa Lasten lisäksi järjestöjä ja muita tahoja, jotka edistävät koulutusta katastrofitilanteissa ja konflikteista kärsivissä epävakaissa valtioissa, ihmisoikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta. Puheenjohtajina toimivat tällä hetkellä Pelastakaa Lapset sekä Human Rights Watch. Lataa raportti Education under Attack 2018

—————————————

Ole mukana lopettamassa sota lapsia vastaan.

Allekirjoita vetoomuksemme, missä vaadimme maailman johtajia suojelemaan lapsia. On aika lopettaa sota lapsia vastaan. Allekirjoita vetoomus: www.pelastakaalapset.fi/vetoomus

—————————————

Auta konflikteista kärsiviä lapsia

Tee lahjoitus keräystilille FI64 1017 3000 2107 27, viestillä ”lapset konflikteissa”.