Help.some – uusi mobiilisovellus nuorten tukena

Help.some-mobiilisovellus tarjoaa lapsille ja nuorille luotettavaa tietoa ja neuvontaa heidän huoliinsa ja ongelmiinsa liittyen. Pelastakaa Lapset ry on kehittänyt sovelluksen yhteistyössä Helsingin nettipoliisin ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi.

Internetin käyttö kännyköillä ja tableteilla on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tutkimusten mukaan jo yli 90 prosenttia nuorista käyttää nettiä pääasiassa mobiililaitteilla. Uusien mobiilisovellusten avulla ajan viettäminen verkkoympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa, on jatkuvaa ja mahdollisuudet tiedon etsimiseen ja viestintään tuttujen ja ystävien kanssa ovat jatkuvasti läsnä. Mobiilikäyttäjät ovat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle nuorille suunnatuissa kohtaavissa verkkopalveluissa.

Help.some-sovelluksen kautta nuori voi saada tietoa ja tukea koulutetuilta ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta esimerkiksi erilaisissa kiusaamis- ja häirintätapauksissa, seksuaaliseen ahdisteluun ja hyväksikäyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä muiden rikosasioiden selvittelyssä ja rikoksen uhreja koskevissa asioissa.

– Sovelluksessa on chat sekä viiveellinen kysy-vastaa-palvelu, joihin vastaavat Helsingin poliisin nettipoliisit sekä Rikosuhripäivystyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät. Help.some tarjoaa myös yleistietoa erilaisista lasten ja nuorten elämään liittyvistä ongelmallisista tilanteista. Lisäksi sovelluksessa on kalenteri, jossa näkyy myös muut avoinna olevat chatit ja nuorille suunnatut verkkopalvelut, kertoo sovellusprojektin koordinoinnista vastannut Otto Hämäläinen Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksiköstä.

Verkko tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa ja viihdettä, mutta paljon on myös epämääräistä ja hajanaista tietoa ja jopa haitallista materiaalia sisältäviä sivustoja. Lasten lisääntynyt ja itsenäinen netin käyttö voi lisätä riskiä altistua haitalliselle sisällölle, kiusaamiselle ja muille lieveilmiöille. Verkossa saattaa vahingossa joutua tilanteisiin, joihin ei ole ennalta osannut varautua. Ikävät ja ahdistavat tilanteet, kuten kiusatuksi tai huijatuksi tuleminen voivat olla hämmentävä kokemus lapselle. Häpeän- tai syyllisyydentunne voi estää lasta kertomasta hänelle tapahtuneista ikävistä asioista läheisille aikuisille. Help.somen on tarkoitus tarjota ongelmatilanteissa nuorille tietoa ja tukea yhdessä paikassa. Sovelluksen avulla lapset ja nuoret voivat olla yhteydessä luotettaviin, koulutettuihin aikuisiin ja etsiä yhdessä ratkaisua tilanteeseen.

– Nimimerkin turvin voi olla helpompi kertoa tapahtuneesta tai muista mieltä painavista asioista. Help.some vastaa nuorten tarpeisiin ja sen kautta nuorilla on mahdollisuus saada helpommin ja nopeammin apua ja tukea ongelmiinsa, sanoo Otto Hämäläinen.

Help.some-sovellus toimii Android-laitteilla ja sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play -palvelusta.

Yhteistyöhanke

Sovellus on kehitetty Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikön, Helsingin poliisilaitoksen nettipoliisin ja Rikosuhripäivystyksen yhteistyöhankkeessa. Pelastakaa lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Helsingin nettipoliisi pyrkii ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan akuutisti etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuviin rikoksiin. Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville.