Etsimme haastateltavaksi adoptioperheiden biologisia lapsia

Etsimme haastateltavia yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Selina Koskiniemen kanssa tehtävään tutkielmaan. Kyseessä on Selinan opinnäytetyö aiheenaan ”Kansainvälisesti adoptoineiden perheiden bologisten lasten kokemukset adoptiosta”. Tutkielmaan haastatellaan adoptioperheen biologisia lapsia adoptiosisaruudesta. Oheisessa liitteessä lisätietoa aiheesta (linkki alla).

Ota yhteys suoraan Selinaan selina.koskiniemi@seamk.fi, jos haluat osallistua haastatteluun tai saada lisätietoa aiheesta, tai välitä tietoa mahdollisuudesta perheisiin, joita asia koskee. Kiitos avustasi!