Digitaalisen sosiaalityön kehittämiseen tukea STEAlta

STEAn Suomi100 -avustusohjelmassa esitetään Pelastakaa Lapsille rahoitusta Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tueksi -hankkeelle. Näin Pelastakaa Lapsille avautuu mahdollisuus laajentaa digitaalisen työn osaamista ja päästä yhdessä lasten, nuorten ja ammattilaisten kanssa kehittämään uudenlaisia sosiaalityön auttamisen tapoja sekä lisäämään myös sosiaalityön ammattilaisten osaamista digitaaliseen kohtaamiseen.

Hankkeen tarkoitus on edistää 7-21-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kehittämällä asiakaslähtöisiä digitaalisen sosiaalityön toimintamalleja. Hankkeen kehittämistyössä keskeistä on yhteistoiminnallisuus eli toteutus yhdessä lasten, nuorten ja ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on

  • Kartoitetaan kotimaisia ja kansainvälisiä verkkoauttamisen tapoja ja arvioidaan niiden hyödynnettävyyttä lasten ja nuorten kanssa tehtävässä digitaalisessa sosiaalityössä
  • Kokeilla ja kehittää monipuolisia ja kokonaisvaltaisia digitaalisen sosiaalityön menetelmiä ja lisätään ammattilaisten osaamista niihin
  • Luoda verkkoon materiaalia sosiaalityöstä ja lastensuojelusta yhdessä lasten, nuorten ja ammattilaisten kanssa
  • Vaikuttaa lapsikeskeisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumiseen

Hanke käynnistyy syksyllä 2017 jatkuen 2020 loppuun. Hanke on osa STEAn Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman digitalisaatiota tukevia hankkeita.

Suunnitteluvaiheessa yhteistyökumppaneiksi ovat sitoutuneet Espoo, Turku, Laurea ammattikorkeakoulu, Lastensuojelun keskusliitto, Väestöliitto, Osallisuuden aika, Pesäpuu ja A-klinikkasäätiö. Hankkeen aikana teemme mielellämme yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa!

Lisätietoja:

Hanna Tulensalo, Kehittämispäällikkö, Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä (YTL), puh. 040 564 0835, hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi

Antti Järventaus, Lapset ja digitaalinen media yksikön päällikkö, puh. 050 364 6410, antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi