Burkina Fasossa autetaan aliravittujen lasten lisäksi lasten perheitä

Pelastakaa Lasten hanke alle viisivuotiaiden lasten terveyden edistämiseksi Burkina Fasossa on hyvässä vauhdissa. Sairaiden ja aliravittujen lasten hoitamisen lisäksi hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevään työhön.

Pelastakaa Lasten ylläpitämillä sairaalaosastoilla hoidetaan hengenvaarassa olevia, vakavasti aliravittuja lapsia. Helmi-toukokuun välisenä aikana yli 300 lasta sai apua osastoilla.

Pelastakaa Lasten ylläpitämillä sairaalaosastoilla hoidetaan hengenvaarassa olevia, vakavasti aliravittuja lapsia. Helmi-toukokuun välisenä aikana yli 300 lasta sai apua osastoilla.

Ollaan yhdessä Burkina Fason Sanmatengan provinssin terveysasemista, jossa hoidetaan akuutista aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia. Sahelin laidalla Länsi-Afrikan sisäosissa sijaitseva Burkina Faso kuuluu maailman köyhimpiin valtioihin, ja lähes kahdeksan prosenttia alle viisivuotiaista lapsista on aliravittuja.

Syitä lasten aliravitsemukseen on useita. Ankara kuivuus ja toisaalta ajoittaiset tulvat sekä eroosiosta johtuva maaperän köyhtyminen vaikeuttavat maanviljelyä, josta valtaosa väestöstä saa elantonsa. Puolet aliravituista lapsista kärsii huonon hygienian aiheuttamasta ripulista. Köyhimmillä perheillä ei ole varaa käyttää terveyspalveluita.

Lasten terveydentilaa seurataan Pelastakaa Lasten tukemissa terveyskeskuksissa. Kuvat: Eeva Johansson / Pelastakaa Lapset

Lasten terveydentilaa seurataan Pelastakaa Lasten tukemissa terveyskeskuksissa. Kuvat: Eeva Johansson / Pelastakaa Lapset

– Pelastakaa Lapset tukee alueella 54:ää terveyskeskusta, joissa voidaan tuen ansiosta tarjota maksutonta terveydenhuoltoa alle viisivuotiaille aliravituille lapsille. Lisäksi myös koulutamme keskuksien henkilökuntaa ja vapaaehtoisia terveystyöntekijöitä, kertoo Pelastakaa Lasten Burkina Fason hanketta hallinnoiva Johanna Rasimus.

Pelastakaa Lapset työskentelee Burkina Fason pohjoisosissa vähentääkseen alle viisivuotiaiden lasten sairastavuutta ja kuolleisuutta. Järjestö ylläpitää muun muassa Kayan aluesairaalassa osastoa, jossa hoidetaan hengenvaarassa olevia, vakavasti aliravittuja lapsia. Esimerkiksi helmi-toukokuun välisenä aikana Pelastakaa Lasten tukemissa sairaaloissa sai apua yli 300 vakavasti aliravittua lasta.

Useimmiten lapsia hoidetaan sairaalassa muutama viikko, jonka aikana Pelastakaa Lasten ravintoterapeutit huolehtivat lasten ravinnosta ja antavat äideille neuvoja. Kotiuduttuaan sairaalasta lapsia seurataan alueella sijaitsevassa ravitsemuskeskuksessa. Täällä lapsia punnitaan ja mitataan säännöllisesti, ja äidit saavat opastusta lastenhoitoon ja rikastetun puuron valmistamiseen paikallisista raaka-aineista.

– Vaikka kyse on humanitaariseen kriisiin vastaamisesta, on työ samalla ennaltaehkäisevää ja hyvin kokonaisvaltaista, sillä paneudumme myös ongelman taustalla oleviin syihin.  Rakennamme kuivakäymälöitä ja opastamme perheitä ja lapsia niiden käyttöönotossa sekä käsienpesussa, jaamme siipikarjaa ja avustamme köyhiä perheitä toimeentulossa.  Kaikki nämä toimet vähentävät osaltaan lapsikuolleisuutta, sairastavuutta ja aliravitsemusta, Rasimus selventää.

Kuluneen kesän aikana hankkeessa on muun muassa järjestetty hygieniaan ja sanitaatioon sekä käymälöiden rakentamiseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Projektin toiminta-alueilla on myös identifioitu ne kaikkein köyhimmät perheet, jotka tulevat saamaan tukea toimeentulonsa ja hyvinvointinsa parantamiseksi. Tukitoimet on käynnistetty heinäkuun lopussa.  54 terveysaseman terveyden- ja sairaanhoitopalveluista hyötyy kuukausittain keskimäärin 10 000 lasta.

Hanke alkoi helmikuussa 2015 ja se kestää vuoden loppuun. Hanke toteutetaan Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto ECHO:n, Suomen ulkoministeriön, Britannian kehitysyhteistyöosaston ja yksityisten lahjoittajien tuella.

ECHO suomeksi

UK aid logo colour for digital

UMlausekeFIrgb