40 prosenttia Bangladeshin rohingya-pakolaislapsista pelkää kuolemaa tai läheisensä menettämistä koronavirukselle

40 prosenttia Bangladeshin rohingya-pakolaislapsista pelkää kuolemaa tai läheisensä menettämistä koronavirukselle

Pelastakaa Lapset avaa Cox’s Bazariin uuden koronaviruksen eristys- ja hoitokeskuksen.

Neljä kymmenestä rohingya-lapsesta pelkää kuolevansa tai menettävänsä perheenjäsenen koronaviruksen johdosta Bangladeshin ahtailla pakolaisleireillä. Tytöillä pelkoja on enemmän, selviää tuoreesta avustusjärjestöjen raportista. Suomen Pelastakaa Lapset lisää merkittävästi tukeaan kansainväliseen avustustyöhön koronaviruksen torjumiseksi ja kriisin vaikutuksista kärsivien lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi.

Pelastakaa Lasten yhdessä muiden avustusjärjestöjen kanssa tekemä selvitys lasten tilanteesta Cox’s Bazarin pakolaisleireillä perustuu 223 lapsen ja nuoren kanssa käytyihin keskusteluihin. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista, 93 prosenttia oli kuullut viruksesta, ja monet tiesivät, millaisia oireita tarkkailla. Kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) pelkäsi tartuntaa ja lähes puolet (49 prosenttia) oli huolissaan leikkialueiden ja oppimiskeskusten sulkemisesta.

Leireillä on varmistettu ainakin 46 koronavirustartuntaa ja viisi kuolemaa. Testauskapasiteetti on rajallinen, joten todellinen lukumäärä on todennäköisesti paljon korkeampi. Leireillä kymmenellä prosentilla kotitalouksista on ainakin yksi yli viisivuotias lapsi, jolla on krooninen sairaus tai vamma. Tämä lisää lasten komplikaatioiden ja kuoleman riskiä mahdollisen tartunnan sattuessa. Lähes puolet pakolaisväestöstä ei saa riittävästi ravintoa. Aliravitut lapset ovat todennäköisesti suuremmassa vaarassa koronan haittavaikutuksille.

Pelastakaa Lasten eristys- ja hoitoyksikön työntekijät harjoittelevat suojavarusteiden käyttöä. Kuva: Sonali Chakma / Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on avaamassa lähipäivinä uuden, 60 potilaalle tarkoitetun koronaviruksen eristys- ja hoitokeskuksen Cox’s Bazarin pakolaisleirille. Keskus vastaanottaa sekä pakolaisia että paikallista väestöä.

Leirien ahtaissa oloissa virus voi levitä nopeasti. Käymälät ja pesutilat jaetaan ja etäisyyksien pitäminen sekä eristäytyminen on äärimmäisen haastavaa. Koronavirustartunnat uhkaavat entisestään maailman vainotuimpaan ja syrjityimpään kuluvan vähemmistön elämää.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä lisäämään välittömästi tukeaan Bangladeshin hallitukselle ja varmistamaan, että pakolaisia sekä paikallisyhteisöjä suojellaan koronaviruksen vaikutuksilta. Toimimattomuus voi johtaa ihmishenkien menetyksiin.

Suomen Pelastakaa Lapset vahvasti mukana torjumassa koronavirusta

Koronaviruspandemia vaikuttaa vahvasti lapsen oikeuksien toteutumiseen, lasten eloon jäämiseen, terveyteen ja koulutukseen erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa ja haavoittavimmissa oloissa elävien lasten osalta. Pelastakaa Lapset –liike kerää kansainvälisesti varoja koronapandemian hillitsemiseen ja koronakriisin vaikutuksesta kärsivien lasten ja perheiden auttamiseen. Suomen Pelastakaa Lapset on ohjannut järjestön maailmanlaajuiseen koronatyöhön suomalaisten lahjoittajien tuella jo 400 000 euroa.

Järjestö tukee yhteisöjä ja eri maiden terveydenhuoltoa ennaltaehkäisemään viruksen leviämistä ja vahvistaa näiden toimintakykyä epidemian puhkeamisen varalta. Yhteisöissä parannetaan hygieniaoloja ja terveystyöntekijöitä varustetaan tarvittavilla tiedoilla, taidoilla sekä välineillä tartuntojen diagnosointiin ja sairaiden hoitamiseen. Osana avustustoimia varmistetaan lasten koulunkäynnin jatkuminen. Koska kriisi lisää turvattomuutta ja uhkaa syöstä suuria määriä ihmisiä köyhyyteen, tuetaan myös perheiden toimeentuloa ja vahvistetaan lasten suojelua.

– Koronaviruksen vastaisessa toiminnassa hyödynnetään järjestömme kokemusta muiden vaarallisten tartuntatautien, kuten ebolan torjunnasta. Myös lapsilta kerättyjä näkemyksiä sekä järjestön syvällistä paikallistuntemusta hyödynnetään laajalti. Tietoisuuden lisääminen niin aikuisten, kuin lastenkin parissa pelastaa ihmishenkiä, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Avun tarve on jatkuvasti kasvamassa erityisesti maailman köyhimmissä sekä kriisien koettelemissa maissa ja alueilla. Suuria määriä ihmisiä, myös lapsia menehtyy joka päivä koronaviruksen suorien ja epäsuorien vaikutusten takia. Koronaviruksen aiheuttaman kriisin yli päästään vain yhdessä toimimalla. Siksi olemmekin äärimmäisen kiitollisia kaikille suomalaisille, jotka ovat mukana auttamassa sekä Suomessa, että maailmalla, toteaa Haaranen.

  • Pelastakaa Lasten eristys- ja hoitokeskus on rakennettu Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistusten mukaisesti ja yhteistyössä Bangladeshin terveysministeriön sekä humanitaarista apua koordinoivan ISCG-järjestön kanssa. Pelastakaa Lapset perustaa lisäksi liikkuvia terveysryhmiä tarjoamaan hoitoa pakolaisille, jotka eivät voi hyödyntää eristys- ja hoitokeskusten palveluja.
  • Pelastakaa Lasten ja muiden avustusjärjestöjen Cox’s Bazarin alueella toiminnassa tai perustusvaiheessa olevissa eristys- ja hoitokeskuksissa tulee olemaan noin 1000–1500 vuodepaikkaa. Yksiköt palvelevat yli miljoonaa pakolaista sekä paikallisten yhteisöjen asukkaita.
  • Katsaus koronavirukseen liittyvistä riskeistä Cox’s Bazarin alueen pakolaisleireillä: ACAPS COVID-19 Rohingya Response – Risk Report (19 March 2020)

Auta koronakriisistä kärsiviä lapsia: www.pelastakaalapset.fi/apua-joka-lapselle