Terveys ja ravitsemus

Jokaisella lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. 

Silti vielä 3,1 miljoonaa lasta kuolee aliravitsemukseen vuosittain. Valtaosa näiden lasten kuolemista olisi mahdollista estää ennaltaehkäisevillä terveyspalveluilla ja riittävällä vanhempien ja huoltajien tietoisuudella. Aliravitsemus on vakava ongelma, joka altistaa lapset elinikäisille seurauksille niin fyysisen kuin kognitiivisenkin kehityksen suhteen. Puhtaan veden puute ja riittämättömät hygieniaolosuhteet aiheuttavat paitsi suoraan ehkäistävissä olevia lapsikuolemia, myös vakavia aseellisia konflikteja ja kriisitilanteita. 

Laadukkaat terveyspalvelut ja monipuolinen ravinto mahdollistavat hyvän pohjan lapsen elämälle. Pelastakaa Lapset ennaltaehkäisee lasten aliravitsemusta ja tästä aiheutuvia terveysongelmia, sekä toimittaa välitöntä apua silloin, kun sitä kaikista eniten tarvitaan. Aseellisissa konflikteissa, luonnonkatastrofin sattuessa tai nälänhädän puhjetessa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset.  

Päämääränämme on varmistaa, että jokaisella lapsella on pääsy kattavan terveydenhuollon ja laadukkaan ravinnon pariin. 

Mitä hankkeissamme tehdään?

Varmistetaan pääsy terveydenhuollon pariin.  

Edistämme erityisesti raskaana olevien naisten ja alle viisivuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa pääsyä terveys- ja neuvolapalveluiden pariin. Lisäämme terveyskeskuksia syrjäisille alueille ja varmistamme keskuksien esteettömyyden. 

Lisätään vanhempien tietoisuutta. 

Koulutamme vanhempia ja erityisesti perheen ravinnosta tyypillisesti vastaavia äitejä lapselle elintärkeän laadukkaan ravinnon perusteista. Levitämme tietoisuutta optimaalisista ravitsemuskäytänteistä ja hygieniasta kouluttamalla terveydenhuollon työntekijöitä ja yhteisöjen johtajia erilaisten kurssien ja TV-ohjelmien avulla.

Mahdollistetaan kunnollisen ravinnon hankkiminen. 

Kartoitamme yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa vakavimpia terveysuhkia kohtaavat ihmiset sosiaaliturvarakenteiden kautta. Autamme perheitä hakemaan heille kuuluvia etuuksia, kuten lapsen ravitsemusta tukevan lapsilisän. Takaamme kaikista köyhimpien perheiden ravitsemusta käteis- ja ruuansiirroilla. 

Tuetaan kriisitilanteissa. 

Takaamme lapsille tarvittavan terveydenhuollon ja ravitsemuksen vakavissa tilanteissa, joissa perhe on joutunut esimerkiksi jättämään kotinsa ja elantonsa taakseen sodan tai muun katastrofin takia. Perustamme pakolaisleireille terveyspalveluita tarjoavia klinikoita ja tarjoamme välitöntä ruoka-apua.  

Lue lisää hankkeistamme terveyden ja ravitsemuksen turvaamiseksi ajankohtaisista julkaisuistamme.