Venäjä

Venäjän lastensuojelujärjestelmän tavoitteena on ensisijaisesti sijoittaa lapset perhehoitoon. Tämän takia lastenkoteihin sijoitettujen lasten määrä onkin viime vuosina vähentynyt, ja lapset saattavat olla lastenkodeissa aiempaa lyhyemmän aikaa. Edelleen lastenkoti on kuitenkin monille lapsille pitkäaikainen asuinpaikka, joten on tärkeää, että lastenkodissa tarjotaan hyvät mahdollisuudet lasten kasvuille ja kehitykselle.

Suomen Pelastakaa Lapset auttaa Venäjän Karjalassa kahtatoista lastenkotia, joissa asuu yhteensä noin 350 lasta. Tärkeimpiä tukimuotoja ovat harrastustuki ja tuki koulunkäyntiin. Tuemme esimerkiksi kerhotoimintaa, jossa lapset pääsevät askartelemaan ja harrastamaan liikuntaan. Rahoitamme materiaalien hankintaa kerhoja varten ja tuellamme hankitaan esimerkiksi urheiluvälineitä sekä askartelutarvikkeita. Erilaisten kerhojen kautta lapset saavat mahdollisuuden oppia taitoja, joista voi olla hyötyä heille aikuisena. Lisäksi kerhot tarjoavat mielekästä tekemistä lastenkotielämään. Lapset pääsevät myös erilaisille retkille ja kulttuurikäyneille.

Pelastakaa Lasten tuella annetaan myös lisäopetusta nuorille, joilla on vaikeuksia sopeutua lastenkodin arkeen aiemman taustan ja muiden ongelmien takia. Lisäopetuksen avulla nuoret pystyvät saavuttamaan sen tason, mikä muilla jo on. Tuellamme valmistellaan lapsia myös itsenäiseen elämään lastenkodin ulkopuolella. Lisäksi tuemme lastenkotijohtajien neuvostoa ja tukemme avulla koulutetaan lastenkotien työntekijöitä. Koulutuksen kautta työntekijät oppivat tunnistamaan omat kehittämiskohteet, oppivat pääsemään ulos vaikeista tilanteista sekä kommunikoimaan lasten kanssa.

Venäjän hanke rahoitetaan suomalaisten lahjoittajien tuella.