Somalia

Somalia on yksi vaikeimmista paikoista maailmassa olla lapsi. Somaliassa on takana vuosikymmeniä jatkunut sisällissota, joka on ajanut maan köyhyyden partaalle ja ilman toimivaa valtiota. Vaikka poliittinen tilanne maassa on tällä hetkellä parempi, luonnonmullistukset ajavat maan usein kriisiin. Viimeisin kriisi koettelee suurta osaa Somaliaa, Somalimaata sekä Puntmaata. Vuonna 2015 alkanut kuivuus on yksi pahimmista viimeiseen vuosikymmeneen. Kuivuus on pilannut sadot ja tappanut karjaa, koska puhdasta vettä ei paikoin ole riittänyt edes ihmisille. Sadon menettäminen tarkoittaa monille perheille myös ruokaturvan ja toimeentulon menetystä. Tilannetta vaikeuttaa se, että veden ja ruoan hinnat nousevat. Yhä suurempi määrä ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa etsiessään ruokaa, vettä ja toimeentuloa.

Kaikkiaan noin 6,2 miljoonan somalialaisen arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa.

Somalian lastensuojelujärjestelmät eivät ole vielä riittävällä tasolla vähentääkseen lasten haavoittuvuutta ja suojellakseen lapsia erilaisilta riskeiltä, kuten lapsikaupalta, väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Köyhien alueiden lapset saattavat joutua lapsityöläisiksi, mikä voi altistaa heidät vaarallisen työn lisäksi väkivallalle ja hyväksikäytölle. Tyttöjen asema etenkin köyhissä ja vähän koulutetuissa perheissä on huono, sillä perheillä ei ole varaa lähettää heitä kouluun ja heidät usein naitetaan nuorina heitä huomattavasti vanhemmille miehille. Avioliitoissaan tytöt joutuvat usein seksuaalisen väkivallan ja kaltoin kohtelun uhreiksi. Lisäksi tyttöjen sukupuolielimien silpominen on edelleen yleistä Somaliassa. Tyttöjen huonon aseman taustalla on myös kulttuurisia ongelmia.

Pelastakaa Lapset on toiminut Somaliassa/Somalimaalla yli 30 vuotta. Olemme tehneet maassa sekä pidempiaikaista työtä esimerkiksi terveyspalvelujen ja lasten suojelun edistämiseksi, sekä lyhytaikaisempaa työtä tarpeen vaatiessa luonnon mullistuksista tai konflikteista kärsineillä alueilla liittyen mm. terveelliseen ravitsemukseen ja hyvän hygienian edistämiseen.

Suomen Pelastakaa Lapset painottaa työssään Somaliassa lasten suojelua erityisesti Somalimaalla vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä. Lisäämme myös yhteisöjen tietoisuutta lasten suojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi järjestämme esimerkiksi yhteisökeskuksiin lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapset saavat tarvitsemaansa psykososiaalista tukea. Koulutamme sekä lapsia että aikuisia tunnistamaan lastensuojelutapauksia, ja sen kautta pyrimme vahvistamaan yhteisöllisiä lastensuojelumekanismeja. Teemme myös vaikuttamistyötä paikallisen hallituksen suuntaan, jotta lapsiin kohdistuvat investoinnit kasvaisivat. Toteutamme myös lapsilähtöistä katastrofiriskien vähentämistä. Lisäksi kohennamme lasten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Suomen Pelastakaa Lapset tekee myös humanitaarista työtä Somaliassa. Suomen Pelastakaa Lapset on osallistunut Somaliassa tehtävään humanitaariseen työhön aiemmin esimerkiksi Mogadishussa, Baidoassa ja Sanaagin ja Barin alueilla. Olemme muun muassa jakaneet käteisavustusta ja puhdasta vettä haavoittuvimmille, kunnostaneet vesipisteitä kylissä, ja kouluttaneet äitejä ja yhteisöjä lasten ravitsemukseen ja hygieniaan liittyen. Pelastakaa Lapset myös auttaa katastrofien tai konfliktien takia elantonsa menettäneitä perheitä hankkimaan toimeentuloa.

Terveyspalvelut kaukana kotoacolin-crowleysave-the-children-2

Khadran 8-kuinen poika Khalif on pahasti aliravittu. Hänen äitinsä on tuonut hänet Garowen sairaalaan, joka sijaitsee Puntmaalla Somaliassa. Khadran täytyi matkustaa kaksi päivää päästäkseen lähimpään terveyslaitokseen, mikä oli yli 90 km päässä hänen kotikylästään. Khalif oli kipeänä kaksi kuukautta, ennen kuin Khadralla oli tarpeeksi rahaa matkustaa hoitoa varten. He joutuivat myymään karjansa saadakseen rahat kasaan. Khadra jätti muut lapsensa siskonsa ja äitinsä hoiviin. Äiti ja poika ovat nyt olleet sairaalassa kaksi kuukautta. He jakavat siellä pienen huoneen kahden muun äidin ja lapsen kanssa, toisella lapsista on keuhkokuume ja toisella aivokalvontulehdus. Sairaalassa ei ole tarpeeksi huoneita kaikille ja ahtaat olot aiheuttavat lapsille ristiin tartuntavaaran. Khandra on kuitenkin tyytyväinen sairaalaan ja sanoo: ”Lääkärit ovat kohdelleet meitä hyvin. Meillä on kaikki hyvin ja saamme täällä kaiken tarvitsemamme tuen.”