Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Sambia kuuluu maailman köyhimpien maiden joukkoon. Pelastakaa Lasten Lapsuuden Loppu –indeksin 180 maasta Sambia on sijalla 148. Köyhyyden lisäksi lasten tilannetta vaikeuttavat toistuvat luonnonkatastrofit.

Perheiden kamppaillessa toimeentulonsa kanssa, moni lapsi on vaarassa joutua aliravituksi. Lapsityö ja lapsiavioliitot ovat myös merkittäviä ongelmia.

Työmme lasten hyväksi

Sambiassa varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu.

  • Lapsiköyhyyden vähentäminen:Tuemme äärimmäisessä köyhyydessä olevia perheitä saamaan turvatumpaa toimeentuloa ja autamme heitä katkaisemaan köyhyyden kierteen. Yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa kehitämme sosiaaliturvan rakenteita, jotta lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin ja että tuet ja palvelut saavuttavat ne, jotka eniten apua tarvitsevat.
  • Suojelua:Vahvistamme lastensuojelun rakenteita, jotta lapset eivät joutuisi väkivallan, välinpitämättömän kohtelun tai hyväksikäytön kohteeksi. Edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa vaikeuksissa olevia lapsia ja huolehtia heistä.

Kaikessa toiminnassa vahvistamme lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi kasvatetaan lasten, perheiden ja yhteisöjen kykyä varautua ja toimia eri kriisitilanteissa.

Suomalaisten lahjoittajien lisäksi toimintaamme Sambiassa rahoittavat Suomen ulkoministeriö.