Myanmarissa on noin 56 miljoonaa asukasta, ja kolmas osa väestöstä elää alle 45 sentillä päivässä. Maantieteellisesti Myanmar on haavoittuvainen ja sitä uhkaava erilaiset luonnon katastrofit, kuten maanjäristykset ja pyörremyrskyt. Lasten elämä on lyhyempi Myanmarissa, kuin missään muualla Kaakkois-Aasiassa. Myanmarissa ripuli, keuhkokuume ja malaria tappavat arvioiden mukaan noin 90 000 lasta vuosittain. Maan investoinnit terveyteen ja koulutukseen ovat alhaisimmat maailmassa.

Myanmarissa on pahasti alirahoitettu koulutussektori. Vaikka julkinen rahoitus koulutuspuolelle on viime vuosina lisääntynyt, näkyy monien vuosien alirahoitus edelleen koko koulutusjärjestelmässä. Arviolta vain vähän yli puolet myanmarilaisista lapsista on suorittanut peruskoulun loppuun ajallaan. Erityisen huonossa asemassa koulutukseen suhteen ovat maaseudulla asuvat, tytöt, köyhät ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset sekä lapset, joilla on erityistarpeita. Vaikka koulu on periaatteessa ilmainen, koulupukujen, kirjojen ja erityisopetuksen hinta tekee julkisiin kouluihin osallistumisen mahdottomaksi monille perheille. Myanmarissa on olemassa myös hyväntekeväisyysvarojen avulla toimivia kouluja heille, joilla ei ole rahaa osallistua julkisiin kouluihin, mutta kuten julkiset kärsivät nekin rahoituksen ja taitavien opettajien puutteesta. Lisäksi opetusmetodit ovat vanhentuneet ja oppilaita on edelleen todella paljon yhtä opettajaa kohti.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Myanmarissa vuodesta 1995 lähtien. Työn fokus on ollut mm. lastensuojelussa, lasten oikeuksissa, koulutuksessa, terveyden huollossa ja ravinnossa. Suomen Pelastakaa Lapset tekee Nokian tuella työtä Myanmarissa, jotta myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla lapsilla olisi mahdollisuus päästä laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Kiinnitämme erityistä huomiota lapsiin, jotka asuvat syrjäseudulla, tulevat etnisistä ja kielellisistä vähemmistöistä tai heillä on erityistarpeita. Olemme rakentaneet yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa maaseutukyliin jo kymmeniä päiväkoteja ja esikouluja laadukkaan vahaiskasvatuksen takaamiseksi syrjäseutujen lapsille. Paikalliset kyläyhteisöt osallistuvat niin varhaiskasvatuskeskusten rahoittamiseen ja rakentamiseen, kuin myös varhaiskasvattajien palkkojen maksamiseen.  Pelastakaa Lasten tavoitteena on tukea toiminnan käynnistymistä tietyn ajan, ja sen jälkeen keskusten toiminta siirtyy vaiheittain kyläläisten itsensä hoidettavaksi, näin varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuminen. Samalla periaatteella toimivat myös kylässä pyörivät päiväkerhot, joissa vanhempia koulutetaan lapsen hoitoon liittyvissä asioissa lasten leikkiessä valvotusti.

Olemme tukeneet lasten varhaiskasvatusta ja -kehitystä myös perustamalla esikouluvuoden 5-vuotiaille lapsille, jonka avulla lapsia valmennetaan koulua varten. Näiden lisäksi koulutamme varhaiskasvattajia ja varhaiskasvatusverkostojen jäseniä. Lukemaan oppimista vahvistetaan tukemalla kyläkirjastoja ja painattamalla kirjoja joita etenkin lapset haluavat lukea. Olemme tehneet myös yhteistyötä Myanmarin viranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että Myanmarin koulutussektorin suunnittelussa ja toteuttamisessa otettaisiin lastenoikeudet entistä paremmin huomioon ja ne olisivat lähestymistavoiltaan lapsiystävällisempiä.

Pelastakaa Lapset on perustanut Myanmarissa tehtävää laajaa työtä koordinoimaan varhaiskasvatusverkostoja, joiden avulla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuskeskusten jatkuvuus siinä vaiheessa, kun Pelastakaa Lasten vetämä projekti Myanmarissa päättyy. Varhaiskasvatuksen verkostoryhmiin kuuluu esimerkiksi paikallisia johtajia, huoltajia ja hallintokomitean jäseniä. Kylissä verkostojen jäsenet paitsi koordinoivat varhaiskasvatuskeskusten ja päiväkerhojen toimintaa, myös huolehtivat opettajien palkkojen maksusta, kylän yhteisten maksujen keräämisestä, sekä opettajien palkkaamisesta. Lisäksi toimikuntien vastuulla on varhaiskasvatuksen markkinointi alueen asukkaille, jotta mahdollisimman moni lapsi saataisiin sen piiriin.

Osana Myanmarin projektia Pelastakaa Lapset ja Nokia ovat tutkineet yhteistyössä sitä, miten teknologian kautta voitaisiin tukea projektin tavoitteita. Vaikka varhaiskasvatusryhmät toimivat jo tehokkaasti on niillä ollut vaikeuksia järjestellä ja jakaa hanketta koskevaa informaatiota. Ryhmät keräävät tietoa usein paperin ja kynän välityksellä, joten he pystyvät jakamaa tietoa keskenään lähinnä yhteisissä tapaamisissa, mikä aiheuttaa ongelmia tiedonkoulussa. Nokian tuen avulla kehitettiin tiedon liikkuvuuden varmistamiseksi mobiilisovellus, jonka avulla dataa voidaan kerätä, järjestellä ja jakaa mahdollisimman reaaliaikaisesti. Älypuhelimiin ja tabletteihin ladattavalla applikaatiolla verkoston jäsenet pystyvät keräämään ajantasaista tietoa oppilaiden läsnäoloista ja keskusten toiminnoista myös offiline-tilassa, ja kun mobiililaite kytketään verkkoon lähettää applikaatio tiedon automaattisesti kaikkien yhteiseen tietokantaan. Näin hankkeen toimivuutta on mahdollista tarkastella vielä aiempaakin laajemmin.

Myanmarilaisessa päiväkodissa opitaan taitoja, joista koko perhe hyötyy_dsc7477

Nelivuotias Cherry Oo on ujo mutta kova kertomaan tarinoita ja innokas piirtäjä. Näitä taitoja hän harjoittelee Koe Gwanin kylän päiväkodissa, joka osana avattiin Pelastakaa Lasten varhaiskasvatusprojektia vuonna 2015. Kylän päiväkodissa on yhteensä 47 lasta, ja päivärytmi on hyvin samantyyppinen kuin suomalaisessakin päiväkodissa: Lapset leikkivät ulkona ja sisällä, laulavat ja piirtävät. Välillä syödään lounasta ja nukutaan päiväunia.

Cherryn äiti Aye Hmim, 27, on jo nyt tyytyväinen siihen, miten säännöllinen päiväkodissa käynti on vaikuttanut tyttöön. ”Tyttäreni on oppinut täällä käytöstapoja. Hän ei lyö enää ja osaa jakaa lelujakin. Hän ottaa kengät pois tullessaan sisälle ja jättää ne nätisti eteiseen. Hän on myös opettanut käsien pesua ja muuta hygieniaa koko muulle perheelle”, hän kertoo.

Myanmarin hanke rahoitetaan  Nokian tuella.

nokia_logo_blue