Intia

Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa, jonka väkiluku on yli 1,2 miljardia. Vaikka Intian talous on viime vuosina kasvanut hurjasti, lasten tilanne maassa on yhä huono. Intiassa joka 20. lapsi kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Suurin osa näistä kuolemista johtuu estettävissä tai hoidettavissa olevista sairauksista, kuten ripulista, aliravitsemuksesta tai keuhkokuumeesta. Etenkin orvoksi jääneet lapset joutuvat helposti hyväksikäytön kohteiksi ja laiminlyödyiksi. Usein köyhistä perheistä tulevat lapset eivät saa kehitykseensä riittävästi tukea, ja he jäävät köyhyyden kierteeseen. Intiassa on myös 12 miljoonaa lapsityöläistä. He tekevät usein fyysisesti vaativia töitä vaarallisissa olosuhteissa. Yli miljoona lasta ei käy koulua ja puolestaan ne lapset, jotka käyvät koulua kohtaavat usein ylitäysiä luokkahuoneita, epähygieenisiä olosuhteita ja pulaa puhtaasta juomavedestä.

Teemme töitä lapsiköyhyyden ehkäisemiseksi

Suomen Pelastakaa Lapset tekee töitä myös Dungarpurissa Intiassa kaikkein köyhimpien lasten auttamiseksi. Dungarpur on Rajasthanin osavaltion vähiten kehittynyt alue, jossa lasten oikeudet eivät monilta osin toteudu. Dungarpurissa esimerkiksi lapsikuolleisuusluku on maan kansallista keskiarvoa korkeammalla ja joka kolmas lapsi on aliravittu. Yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa kehitämme Intian valtion tarjoamaa sosiaaliturvaa ja muita palveluja  lapsiystävällisemmiksi. Samalla edistämme kaikkein köyhimpien perheiden mahdollisuuksia  hyödyntää heille kuuluvia etuuksia ja palveluja. Lisäämme  ihmisten tietoisuutta sosiaaliturvaohjelmista ja pyrimme edistämään huoltajien sekä päättäjien ymmärrystä lasten oikeuksista ja tarpeista.

Intiassa on olemassa valtion sosiaalisia tulonsiirto-ohjelmia, mutta ne eivät ole lapsiystävällisiä. Kaksi tärkeää ohjelmaa ovat Palanhar Yojana, jonka avulla tuetaan orvoksi jääneiden lasten huoltajia, sekä Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), joka takaa maaseudun kotitalouksille 100 päivää töitä vuodessa. Molemmat ohjelmat ovat edistäneen köyhimpien perheiden elinoloja, mutta osittain jopa huonontaneet lasten asemaa. Palanhar-ohjelman kautta saatuja tuloja ei välttämättä käytetä perheiden lasten hyväksi, ja MGNREGS-työllisyysohjelma ei riittävissä määrin puutu lapsityön ongelmaan. Lapset jättävät koulun kesken voidakseen auttaa vanhempiaan ohjelman tarjoamilla työpaikoilla tai jäävät kotiin pitämään huolta kodista ja nuoremmista sisaruksistaan vanhempien matkustaessa töihin muille paikkakunnille.

Palanhar Plus -lähestymistapa

Pelkkä tulonsiirto ei automaattisesti paranna lasten hyvinvointia ja siksi huoltajille järjestetään myös koulutuksia vanhemmuuteen ja hyvään hoivaan liittyvistä asioista, kuten ravitsevasta ruuasta ja koulun käynnin tärkeydestä. Laajennettuun Palanhar Plus sosiaaliturvaohjelmaan on liitetty muun muassa lasten huoltajille annettavia koulutuksia. Vanhempien ja muiden huoltajien tietämystä ja osaamista lisätään,  jotta nämä voisivat antaa lapsille turvallisen, terveellisen ja onnellisen elinympäristön.

Lue, kuinka Palanhar Plus -lähestymistapa on auttanut Dilipiä ja hänen perhettään. 

Seuraamme myös perheiden saamien tukien käyttöä ja teemme yhteistyötä yhteisöjen sekä koulujen kanssa orpojen ja muiden haavoittuvaisten lasten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tavoitteenamme on myös parantaa MGNREGS-työllistämisohjelman lapsilähtöisyyttä. Osana tätä koulutamme ohjelmasta vastuussa olevia virkamiehiä. Lisäksi annamme osavaltion hallitukselle suosituksia ohjelmaan tarvittavista muutoksista.

Lasten huolenpidon ja koulunkäynnin ja varmistaminen

Varmistamalla, että sosiaaliturva huomioi lasten ja lapsiperheiden erityiset tarpeet, voidaan tehokkaasti edistää tukien positiivisia vaikutuksia. Rajasthanissa tuemme viranomaisia varmistamaan, että  valtiollisen työllistämisohjelman piirissä oleville perheille tarjotaan palveluja, jotta lasten huolenpito ja koulunkäynti voidaan turvata.

Terveydenhoito

Yhteistyössä terveysviranomaisten ja muiden tahojen kanssa edistämme lasten ja perheiden terveyttä esimerkiksi valistuskampanjoilla ja koulutuksilla. Edistämme myös väestön terveydenhuoltoon pääsyä.

Intian lapsiköyhyys vaarantaa lasten mahdollisuuden oppiaintia-1paivi-arvonen

Kaksitoistavuotias Sheela on menettänyt molemmat vanhempansa ja asuu nyt isovanhempiensa kanssa. Sheelan isoisä kamppaili pitkään, jotta pystyisi pitämään Sheelan koulussa, mutta rahat oli vaikea saada riittämään kaikkeen. Nyt isovanhemmat ovat päässeet Pelastakaa Lasten tuen avulla sosiaaliturvan piiriin ja se helpottaa selvästi perheen rahatilannetta. Nykyään Sheela osallistuukin säännöllisesti kouluun ja toivoo tulevansa isona opettajaksi.

Ladattavia aineistoja