250 miljoonaa alakouluikäistä lasta ympäri maailman ei opi lukemaan eikä kirjoittamaan. Heistä 130 miljoonaa on käynyt koulua neljä vuotta. Lasten lukutaidottomuus on kriisi, joka pitää torjua välittömästi. Pelastakaa Lapset vaati kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9.2016 julkaistussa raportissaan valtioita asettamaan etusijalle lasten lukutaidon ja investoimaan siihen, että kaikki lapset osaisivat lukea.

Lukutaidon oppitunteja – 8 periaatetta jokaisen lapsen lukutaidon varmistamiseksi -raportti perustuu 35 lukutaito-ohjelmaan, joita Pelastakaa Lapset on toteuttanut 22 maassa vuosina 2012–2015.

Eri maissa ja tilanteissa ilmeni toistuvasti samoja ratkaisevia tekijöitä, jotka varmistavat lasten lukemaan oppimisen. Ne on esitetty raportissa tehokkaan lukutaitotyön kahdeksana periaatteena. Periaatteet voivat auttaa valtioita suunnittelemaan kansallisia toimintasuunnitelmia lasten lukutaidon parantamiseksi alakoulun ensimmäisinä ratkaisevina vuosina.

Raportin mukaan lapset tarvitsevat esimerkiksi ikäänsä sopivaa oppimismateriaalia – kielellä, jota he ymmärtävät. Tärkeä keino on myös lukutaitovalmiuksien kehittäminen jo ennen kouluikää esimerkiksi päiväkodissa. Tällä hetkellä kuitenkin vain runsas puolet 3–6-vuotiaista on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä.

”Vaikka vuosituhattavoitteet auttoivat enemmän lapsia pääsemään kouluun, maailma kiinnitti liian vähän huomiota siihen, oppivatko lapset todella. Elleivät lapset opi lukemaan, emme saa torjuttua oppimiskriisiä, josta miljoonat tytöt ja pojat kärsivät”, sanoo Tove R. Wang, Pelastakaa Lasten Norjan pääsihteeri sekä globaalin koulutusteeman johtaja.

Lukutaidon edistämisen kahdeksan periaatetta:

1) Varhainen aloitus
2) Enemmän ja parempia kirjoja
3) Vanhempien ja yhteisöjen mukaan ottaminen lukutaidon edistämiseen
4) Opettajien taitojen varmistaminen
5) Lukemaan opettelu kielellä, jota lapset osaavat parhaiten
6) Harjoittelu, harjoittelu ja harjoittelu
7) Lasten lukutaidon arviointi
8) Poliittinen tuki